Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Tři králové na palubě lodi Horácko vybrali pro Charitu téměř sedmnáct tisíc korun

Výtěžek z Tříkrálové plavby pro Charitu, která se konala v sobotu 8. ledna na lodi Horácko na Dalešické přehradě na Třebíčsku je 16 830 korun. Do pokladničky Charity přispěli cestující i provozovatel AURIKUD s.r.o.
V sobotu 22 ledna vypluje loď ve 13 hodin z přístaviště Kramolín.

Přečerpávací vodní nádrž Dalešice na řece Jihlavě byla postavena v letech 1970 až 1978 a její součástí je dolní nádrž Mohelno. Vzdutí hladiny je dlouhé 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximální objem nádrže 127,3 milionu m³ patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 metru, maximální hloubka 85,5 metru je největší v České republice.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)