Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Hasiči na Vysočině mají dvě nové mobilní elektrocentrály

O další dva kusy mobilních elektrocentrál o výkonu 225 kVA se rozšířilo v roce 2021 technické vybavení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Elektrocentrály budou využívány při mimořádných událostech s rozsáhlými výpadky elektrické energie pro zajištění napájení například nemocnic, domovů seniorů, poliklinik, státních i samosprávních úřadů nebo třeba objektů kritické infrastruktury státu, kterými jsou mimo jiné vodárny nebo objekty veřejného zájmu.

Celková investice činila 1 057 540 Kč. Nadace ČEZ na pořízení mobilních elektrocentrál přispěla částkou 600 000 Kč.

Petra MUSILOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)