Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Tři králové na Žďársku vykoledovali potřebným přes čtyři miliony korun

Tříkrálová sbírka roku 2022 opět překvapila. Součet všech 534 kasiček, které s třemi králi putovaly v prvních dvou týdnech po celém okrese Žďár nad Sázavou, činí pro letošní rok 4 189 233 Kč. To je o 407 122 Kč více než v roce 2020, kdy se Tříkrálová sbírka uskutečnila ještě v tradiční formě bez nastavených hygienických opatření.
Obavy, že epidemie Covid-19 poníží výtěžek ve svém výsledku, se nepotvrdily. Naopak. Solidarita veřejnosti těm, kteří potřebují pomoci, je stále aktuální.

„Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Moje velké díky patří koledníčkům, kteří vyšli do terénu, i všem dárcům, kteří i přes celkově nedobrou ekonomickou situaci podpořili potřebné štědrými dary. Děkuji také všem pomocníkům v organizování sbírky, tříkrálovým asistentům, naší hlavní koordinátorce a pracovnici propagace, která průběžně zveřejňovala tříkrálové dění v terénu i vývoj Tříkrálové sbírky. Děkuji též všem spolupracujícím subjektům, těm, kteří nám umožnili umístění statických pokladniček, základním uměleckým školám, které se účastnily tříkrálové benefice, velké poděkování patří Horácké muzice a jejím hostům za skvělý hudební zážitek při Tříkrálovém koncertu. Děkuji vám všem a věřím, že nám zachováte svou přízeň i nadále,“ vzkázala veřejnosti Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Nejen tři králové přispěli ke zdárnému výsledku letošní sbírky. Napomohly tomu i statické kasičky, které byly umístěné na různých místech ve větších městech okresu. Současně je i nadále k dispozici online kasička na www.zdar.charita.cz, kam mohou dárci přispívat až do 30. dubna včetně darů zaslaných přímo na účet. Její výsledek je možné sledovat na www.trikralovasbirka.cz K dnešnímu dni tyto dary činí nádherných 146 782 Kč.

A jak letošní výtěžek pomůže?

„V letošním roce podpoříme především svozy našich uživatelů do denních stacionářů Rosa a Nesa, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem financí na jejich zajištění. Každodenní svozy do stacionářů jsou finančně nákladné a nelze jejich provoz hradit pouze z příspěvků našich klientů. Ti by bez této finanční podpory nemohli zařízení pravidelně navštěvovat. Dále pak plánujeme rozšíření našich terénních služeb, které jsou v současné době velmi žádané. A v neposlední řadě pak sbírka pomůže i těm, kteří žijí v tíživé finanční a hmotné nouzi a jejichž počet v poslední době rovněž stále roste,“ vysvětlila Ing. Jana Zelená. K dalším plánovaným záměrům pak patří příspěvek uživatelům s duševním onemocněním na rekondiční pobytovou akci, rozvoj dobrovolnického centra Kambala, které zapojuje dobrovolníky tam, kde jejich činnost pomůže k efektivnějšímu poskytování služeb a kde využijí svůj volný čas. Tříkrálová sbírka plní i funkci podpůrnou. Oblastní charita její výtěžek využije v zařízeních, které v letošním roce nebudou mít dostatek financí pro svůj provoz.

Žďárská Charita se pro letošní rok rozhodla veškeré doprovodné aktivity přemístit do online prostoru. „Velmi úspěšný byl děkovný Tříkrálový koncert s Horáckou muzikou, který je stále ke shlédnutí na www.zdar.charita.cz nebo youtubové stránce Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Po roční pauze se otevřela i Benefice pro Tříkrálovou sbírku, a to ve spolupráci s místními základními uměleckými školami,“ uvedla Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Na facebookové stránce benefice je možné shlédnout příspěvky žáků ze Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Aktivně se zapojil i Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského z Bystřice nad Pernštejnem, který je dlouholetým podporovatelem Tříkrálové sbírky.

V tříkrálovém terénu bylo zapojeno přes 2 100 dobrovolníků, kteří navštívili nesčetné množství domácností. Jako každým rokem, tak i letos pomohli studenti Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborné školy v Novém Městě na Moravě. Ti oslovovali v den svátku Tří králů veřejnost na náměstích obou měst.

„Do této dobročinné akce se moc ráda zapojuji. Proto jsme se společně se spolužačkami z Biskupského gymnázia vydaly v královských oblecích a korunách do žďárských ulic koledovat. Ve třech skupinách jsme procházely městem, oslovovaly kolemjdoucí a zpívaly jim známou tříkrálovou píseň. Lidé byli velmi štědří. Kromě toho, že jsme měly možnost pomoci potřebným, jsme si užily spoustu legrace a přispěly k udržování tradic. Moc děkujeme všem dárcům a organizátorům za možnost být součástí této krásné akce,“ nadšeně sdělila Barbora Hrnčířová, jedna ze studentek Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou.

Velkým přáním žďárské Charity pro následující roky je vytvořit síť kolednických skupinek i pro větší města. V poslední letech bylo možné tři krále potkat pouze v některých částech měst. „Stále máme velké množství ohlasů z mnoha domácností, že nedošlo k tříkrálovým návštěvám a majitelé domů by za ni byli moc rádi. Naše dobrovolnické centrum Kambala se proto pokusí oslovovat nejen mladé lidi v průběhu celého roku, abychom naši početnou tříkrálovou základnu ještě rozšířili. V letošním roce jsem ještě více než v předchozích letech pociťovala v některých domácnostech obrovskou vděčnost z naší královské návštěvy. Návštěvy byly nabité silnými emocemi, které mě hnaly opět kupředu a utvrzovaly, že má cenu si vzít korunu a věnovat tradici třeba jeden sobotní den,“ doplnila závěrem Veronika Dobrovolná.

Lenka ŠUSTROVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)