Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Den hygieny rukou v havlíčkobrodské nemocnici, nechte si poradit od nozokomiální sestry ohledně prevence před život ohrožujícími infekcemi

Tradiční Den hygieny rukou se bude konat ve čtvrtek 5. května od 10 do 13 hodin ve vestibulu hlavní lůžkové budovy v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Zájemci o tuto problematiku si budou moci vyzkoušet správný postup a nechat poradit od naší nozokomiální sestry ohledně prevence před život ohrožujícími infekcemi.
Pod odborným vedením si zájemci z řad široké veřejnosti, pacienti a zdravotníci „na vlastní kůži“ mohou vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou, která je nezbytná zejména v nemocničním prostředí, kde se snadno mohou šířit tzv. nozokomiální infekce. K dispozici bude speciální přístroj odhalující, zda si ruce myjeme všude a správně.

Mytí a dezinfekce rukou jsou nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem, jak zabránit vzniku a šíření infekcí v populaci i zdravotnických zařízeních. Naše nemocnice chce poskytovat bezpečné a funkční prostředí pro pacienty i personál. K dosažení tohoto cíle se snažíme minimalizovat a kontrolovat všechna možná rizika. Náš zdravotnický personál je v těchto postupech pravidelně školen, dodržování předepsaných zásad hygieny rukou je průběžně kontrolováno. Doufáme, že zájem bude i z řad návštěv pacientů, neboť právě blízká osoba jdoucí na návštěvu může pacienta vystavit infekčním faktorům. 'Návštěvy jsou vyzývány k dezinfekci rukou před tím než jdou k lůžku pacienta. Na každém oddělení je na chodbě za tímto účelem k dispozici dezinfekční prostředek,' sdělila k problematice náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková.

Petra ČERNO

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)