Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Letošní pátý ročník Běhu pro Bárku v Jihlavě bude součástí Festivalu dětí

Letošní charitativní Běh pro Bárku – domácí hospic se uskuteční v Jihlavě u Vodního Ráje, kde bude start a technické zázemí populárního Běhu. Termín je stanoven na sobotu 18. června. Program charitativní akce na podporu mobilního hospice bude zahájen ve 14 hodin. Připraveny jsou tři tratě. Vybrat si tak může každý od dětí až po seniory, amatérští běžci, ale i ti zdatnější, kteří běhají pravidelně či závodně. Letošní Běh pro Bárku je součástí Festivalu dětí, který se uskuteční v areálu Českého mlýna a v rodinném centru Robinson a nabídne bohatý program pro celou rodinu.
Po předchozích ročnících v centru města, kdy se startovalo od Brány Matky Boží, tak pořadatelé Běhu připravili změnu lokality. „Chtěli jsme připravit nové tratě a naši akci směřovat spíše do přírody a malebného okolí řeky Jihlavy,“ sdělila zásadní letošní změnu Markéta Brestovská, jedna z pořadatelek Běhu pro Bárku. Za uplynulé tři ročníky (pozn. jeden virtuální s ohledem na pandemii) se Běhu pro Bárku zúčastnilo již přes 500 běžců a podařilo se na hospicové klienty vybrat se téměř 155 tisíc korun. Jak se zaregistrovat do Běhu pro Bárku? „Existují tři varianty. Buď online formou přes BĚH PRO BÁRKU (V. ročník) (behyprohospice.cz), osobně ve stanu Oblastní charita Jihlava na Masarykově náměstí 3. června v rámci dětského jarmarku nebo v den konání akce u Vodního Ráje ve 14 hodin před starty jednotlivých tratí,“ informuje Marek Mašát, mluvčí jihlavské Charity Jihlava.

Běh pro Bárku domácí hospic je neměřený závod, který nabízí příjemný sportovní zážitek pro jednotlivce, týmy či rodiny. Jedná se o symbolický běh, který lze zdolat podle svého tempa a kondice. Každý, kdo se do běhu zapojí, podpoří formou startovného provoz domácího hospicové péče na Jihlavsku. Pro každého účastníka Běhu jsou připraveny pamětní medaile, dáreček a pro děti i diplom. Běh pro Bárku je zároveň součástí celorepublikové akce Běhy pro hospice. „Pokud běžet nechcete či nemůžete, lze podpořit Domácí hospic Bárka finančním darem a pořídit si tak například tričko Běžím pro Bárku nebo bárkovskou kuchařku,“ dodala Markéta Brestovská.

Foto: archiv oblastní charita Jihlava

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)