Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Meteorologové varují před bouřkami

Meteorologové varují před silnými bouřkami doprovázenými nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h), kroupami a přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm, které by se mohly na celé Vysočině vyskytovat ve čtvrtek 16. června od 12 do 21 hodin.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Varování před bouřkami platí pro téměř celou Českou republiku.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)