Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině v pelhřimovské nemocnici

Výstava s názvem Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině potrvá do konce srpna ve spojovacím atriu pavilonu akutní medicíny a lůžkové části v nemocnici v Pelhřimově. Na třinácti panelech fotografie zachycují příběhy dobrovolnických aktivit z různých koutů našeho kraje. K vidění jsou například příběhy studentek, které pravidelně jezdí na letní tábor a pro děti z dětských domovů a z pěstounských rodin připravují program plný her, zpěvu, dovádění a výletů.
„Hlavní myšlenkou výstavy je motivovat a inspirovat další zájemce o zapojení se do aktivit, ve kterých najdou smysl. Dobrovolníkem se může stát každý student, maminka na mateřské dovolené, nezaměstnaní nebo samotní senioři. V pelhřimovské nemocnici máme aktuálně čtrnáct dobrovolníků, kteří se zapojují do pravidelných i jednorázových aktivit,“ přiblížila manažerka kvality a koordinátorka dobrovolníků v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská, DiS. Ta zároveň dodala, že pelhřimovské zdravotnické zařízení rádo přivítá nové dobrovolníky.

Dobrovolník je občan starší 15 let, který věnuje část svého času a energie do činnosti, která je časově a obsahově vymezena. Dobrovolníci zprostředkovávají pacientům například na ODN nebo dětském oddělení sociální kontakt a jsou prospěšní svou pouhou přítomností a ochotou naslouchat. Dobrovolník je vázán mlčenlivostí a nenahrazuje práci odborného personálu, ale vhodně ji doplňuje a obohacuje.

Alexandra KNAPOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)