Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silnice I/38 v Radostíně na Havlíčkobrodsku je již průjezdná bez omezení, stavba protihlukové stěny byla dokončena

Protihluková stěna dlouhá 240 metrů na silnici I/38 v Radostíně na Havlíčkobrodsku již byla uvedena do provozu. Silnice je v těchto místech již průjezdná bez omezení. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
'Stěna, jejíž pohledová plocha po dokončení činí 616 metrů čtvrerečních, je ve většině své délky tvořena z odrazivých transparentní panelů. Zbývající menší část je postavena z neprůhledných panelů s pohltivou vrstvou', informoval Martin Buček.

Ochrana obytné zástavby Radostína před emitací hluku z provozu na silnici I/38 vyšla na 9,2 milionu korun bez DPH.

V průběhu předčasného užívání stavby bude prováděno kontrolní měření hluku za stěnou jako jeden z podkladů pro kolaudaci stavby.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)