Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Svatojánská noc na Michalově statku s ohněm, kapelou a chlebem z černé kuchyně

Noční prohlídka Michalova statku v Pohledi na Havlíčkobrodsku v předvečer svátku svatého Jana Křtitele - křesťanská obdoba letního slunovratu - v časech před zrušením poddanství v našich zemích s ukázkami výzdoby, obyčejů a dobového osvětlení se bude konat ve čtvrtek 23. června od 21 hodin. Konec je naplánován po půlnočním zvonění.
Po setmění bude zapálen uprostřed dvora svatojánský oheň a následovat bude jeho přeskakování. Občerstvení bude možné v přilehlé hospodě i ve dvoře, dobová dudácká kapela Stražišťan z Pacova zahraje a zazpívá pod kaštanem na dvoře statku.
V černé kuchyni bude upečen chléb s možností jeho ochutnání.

Návrat do života venkovských lidí na Vysočině v období od konce třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848 přináší selské muzeum v Pohledi – skanzen Michalův statek. bytná část zemědělské usedlosti se skládá ze síně, světnice, černé kuchyně a komory. Hospodářskou část tvoří chlév, špejchar, kolna na nářadí, sklepy na potraviny a brambory, studna a stodola. V bývalém sadu stojí od roku 1924 vejminek. Nechybí ani hospodářská zvířata původních českých plemen.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)