Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

O letních prázdninách pozor na změny ordinačních hodin v jihlavské nemocnici

V červenci a srpnu dochází ke změnám ordinačních hodin ambulancí jihlavské nemocnice. Některé odborné poradny přes léto přeruší provoz úplně, jiné omezí.
Přes prázdniny jsou mimo provoz například všechny chirurgické odborné ambulance. Akutní péče samozřejmě omezená není.

Kromě ambulancí dochází ke změnám také například u cvičení pro těhotné, které se během července a srpna nekoná.
Veškeré aktuální informace najdou pacienti na webových stránkách www.nemji.cz , kde jsou vyvěšené ambulantní hodiny a přesné informace o změnách.

Monika ZACHRLOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)