Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V zámecké knihovně v Náměšti nad Oslavou zazní italské nešporní žalmy a antifony z doby kolem roku 1650

Adventní mariánské nešpory z doby okolo roku 1650 v podání souboru Cappella Ornamentata zazní v neděli 27. listopadu od 17 hodin v zámecké knihovně v Náměšti nad Oslavou. V programu uslyšíte virtuózní adventní nešpory od italských raně barkoních autorů pro komorní soubor. Součástí nešpor jsou i chorální antifony a instrumentální mezihry. To vše v dobové interpretaci a na kopie historických nástrojů ze 17. století.
Účinkují:

Cappella Ornamentata
Anežka Mišoňová - soprán, dulcian
Marie Žerdin - soprán
Barbora Šedová - soprán
Barbora Mišoňová - cink
Richard Šeda - cink, umělecký vedoucí
Vít Mišoň - varhanní pozitiv

Program:

Deus in adiutorium intende - Oratio Tarditi, 1650
Antifona 1: Assumpta est Maria

Dixit Dominus (Žalm 109) - Alessandro Grandi, 1630
Antifona 2: Maria virgo assumta est

Laudate Pueri - Giovanni Antonio Rigatti, 1641
Antifona 3: In odorem

Laetatus sum (Žalm 121) - Francesco Petrobelli, 1670
Antifona 4: Benedicta filia tua

Nisi Dominus (Žalm 126) - Oratio Tarditi, 1670
Antifona 5:

Lauda Jerusalem (Žalm 147) - Giovanni Legrenzi, 1657
Capitulum: In omnibus requiem qaesivi

Ave Maris Stella - Giovanni Felice Sances, 1637
Vers & Resp.: Exaltata est Sancta Maria

Magnificat a 2 - Alessandro Grandi, 1630

Sancta Maria - Archangello Crotti, 1608

Oratio: Dominus vobiscum / Et cum spiritu tuo

Richard Šeda
absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studi­um hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinke­nistky Judith Pacquier. Z jeho působení v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenuj­me například Concerto Copenhagen, Marini Consort Innsbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Iné­gal, Collegium 1704 a další. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata se zaměře­ním na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě 3 CD, řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech staré hudby a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. Bývá lektorem hry na cink na Letní škole staré hudby ve Valticích. Je spo­luzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu barokních umění Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho ba­datelský přínos v oblasti hudby v Kroměřížském archivu byl zmíněn i knize Jiřího Sehnala „Pa­vel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection“ (2009). Nedílnou součástí hudebního života Richarda Šedy je i jeho rodné město Dačice. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a kromě častých vystoupení se svými žáky dosahuje také úspěchy v celostátních soutěžích ZUŠ. Aktivně se zapojuje do hudební produkce ve své farnosti v Dači­cích a v Kostelním Vydří.

Více o souboru na: https://www.capellaornamentata.cz/cmsAlbert/page/page/id/1

Pořadatelé doporučují teplé oblečení.
Po skončení koncertu zvou posluchače, jako ostatně každým rokem, na svařené víno a malé adventní pohoštění v pokladně zámku.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)