Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na krajském úřadě v Jihlavě bude k vidění výstava výtvarné soutěže Malý atelíér, děti malovaly obrázky na téma motýli

Výsledky dětské výtvarné soutěže Malý ateliér budou oznámeny na vernisáži nejlepších a nejzajímavějších prací, která se uskuteční ve středu 1. února v 17 hodin v budově B Kraje Vysočina na Žižkově ulici 57 v Jihlavě. Tématem prvního ročníku byli motýli.
'Muzeum Vysočiny Jihlava v minulém roce vyhlásilo veřejnou dětskou výtvarnou soutěž Malý ateliér. Tématem tohoto prvního ročníku jsou Motýli. Děti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích, a to děti do 6 let, děti od 7 do 10 let a děti od 11 do 14 let', uvedl kurátor soutěže Pavel Bezděčka.

Doplnil, že do konce roku 2022 se do soutěže zapojilo přes 30 školských, předškolních a dalších institucí z celé republiky, které do soutěže zaslaly více než 450 prací.

Ve středu 1. února 2023 v 17 hodin se v budově B Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava uskuteční veřejná vernisáž výstavy nejlepších a nejzajímavějších z nich, budou oznámeny výsledky soutěže a autorům tří nejlepších obrázků v každé kategorii budou předána ocenění a odměny.

Na závěr vernisáže vyhlásí kurátor soutěže téma na rok 2023.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)