Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici I/19 mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory na Havlíčkobrodsku, je plná trhlin a výtluků

Silnici I/19 v úseku mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory na Havlíčkobrodsku, včetně průtahu obcí. 2815 metrů vozovky, Ředitelství silnic a dálnic opraví. Vozovka v inkriminovaném úseku silnice je již ve špatném stavebním stavu, na což poukazuje mimo jiné výskyt různých typů trhlin, hloubkové koroze nebo výtluků. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.
'Obdrželi jsme devět nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravy silnice I/19 v úseku mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory, včetně průtahu obcí. Celkem 2815 metrů vozovky jsme původně plánovali opravit už v roce 2022, ale z důvodu souběhu dalších staveb a nutnosti vedení objízdné trasy po silnici I/19 bylo zahájení přesunuto na letošní stavební sezónu', informoval M. Buček.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace činí 54 008 114 korun bez DPH. Mimo ceny je také soutěžena na čas, tedy i dobu pro uvedení stavby do provozu. Výběrová komise aktuálně hodnotí všechny nabídky dle kritérií stanovených zadávací dokumentací.

Vozovka v inkriminovaném úseku silnice I/19 je již ve špatném stavebním stavu, na což poukazuje mimo jiné výskyt různých typů trhlin, hloubkové koroze nebo výtluků. Účelem opravy je především zlepšení technického stavu a zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Za tímto účelem dojde k odfrézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy vozovky v celkové tloušťce 100 – 110 mm a pokládce nových asfaltových modifikovaných vrstev. Provedená diagnostika ukázala, že ve dvou úsecích je již nezbytné provést také lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky. Celkem se zatím jedná o 500 metrů, přičemž další nutnost sanací může vyvstat po vyfrézování ložné vrstvy. Pracovat se bude také nezpevněných krajnicích, pročištění silničních příkopů a popř. doplnění silničních ocelových svodidel.

'Předpokládáme, že oprava bude probíhat za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem. V úsecích, kde bude nutné konstrukci vozovky sanovat, by mohlo dojít k úplné uzavírce komunikace. Opravený úsek jako celek by měl být uveden do provozu za 3 měsíce od zahájení prací. To plánujeme v průběhu první poloviny roku v závislosti na časovém postupu výběrového řízení i koordinaci dalších staveb v lokalitě', doplnil M. Buček.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)