Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ministr zdravotnictví ocenil profesora Kreuzberga, lékaře radiodiagnostického oddělení

První únorové pondělí navštívil Nemocnici Havlíčkův Brod místopředseda vlády a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc, MBA, EBIR. S vedením nemocnice diskutoval o aktuálních otázkách zdravotnictví, nedostatku zdravotnického personálu a plánovaných stavebních i přístrojových investicích nemocnice v blízké budoucnosti. Žhavým tématem byla též stavba kamenného hospice v blízkosti nemocnice a zdravotně sociální problematika. Hlavním důvodem jeho návštěvy však bylo předání Čestného uznání za celoživotní práci ve zdravotnictví lékaři radiodiagnostického oddělení prof. MUDr. Borisovi Kreuzbergovi, CSc
„Profesor Kreuzberg je vynikajícím odborníkem v radiodiagnostice a emeritním děkanem Lékařské fakulty v Plzni, kterým byl opakovaně znovuzvolen, což je v akademické obci zcela unikátní. Za desítky let jeho práce ohromně přispěl k rozvoji nejen samotné lékařské fakulty, ale i Fakultní nemocnice Plzeň, odkud se následně přesunul právě do Nemocnice Havlíčkův Brod, kde vyšetřuje pacienty dodnes. Čestné uznání ministra zdravotnictví, které jsem mu dnes udělil, je tak výrazem poděkování za jeho celoživotní oddanost záchraně životů pacientů,“ řekl ministr Válek. Profesor Borisovi Kreuzberg je uznávaným českým radiologem, bývalým přednostou Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň. Od roku 2020 pracuje na radiodiagnostickém oddělení a jeho doménou je pracoviště magnetické rezonance.

Ministr zdravotnictví probral s vedením nemocnice problematiku financování zdravotnických zařízení i personální otázky. „Získat do nemocnice našeho typu lékaře se specializovanou způsobilostí v některých oborech je čím dál náročnější. Je to však nutnost k udržení atestací na vzdělávání mladých lékařů pro dané obory a jediná možnost, jak dlouhodobě zajistit dostupnost péče například v oblasti otorinolaryngologie či pneumologie. Velký problém nastává i u pediatrů,“ sdělil k problematice ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko, MHA.

Součástí návštěvy byla prohlídka oddělení radiodiagnostického a oddělení nukleární medicíny, kde se ministr zdravotnictví setkal se zaměstnanci nemocnice. Pohovořil též s radním Kraje Vysočina Mgr. Karlem Janouškem z majetkového odboru, zástupci Města Havlíčkův Brod a spolku Mezi stromy o stavbě nového kamenného hospice a navštívil staveniště. Hospic by měl začít fungovat v roce 2024 nedaleko havlíčkobrodské nemocnice. Hlavním investorem je Kraj Vysočina, Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo na stavbu dotaci ve výši 47 milionů korun.

Petra ČERNO

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)