Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na Vysočině podalo 5 182 deváťáků celkem 11 290 přihlášek k dennímu středoškolskému vzdělávání, připraveno je 6 500 volných míst

V Kraji Vysočina podalo v letošním školním roce 5 182 deváťáků celkem 11 290 přihlášek k dennímu studiu středního vzdělávání. Každý uchazeč si může podat dvě přihlášky, nicméně někteří využili už v listopadu možnost podat přihlášku na obor s talentovou zkouškou a hlásí se tak celkem až na čtyři obory.
Podle očekávání se oproti loňskému roku zvýšil počet deváťáků v Kraji Vysočina o 386. Kraj včas zareagoval zvýšením kapacity u oborů, kde se předpokládal větší zájem (např. čtyřleté všeobecné gymnázium nebo gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jihlava nebo obor Elektrotechnika – energetika na Střední průmyslové škole Třebíč). Rovněž kraj zapsal do rejstříku škol a školských zařízení obory zcela nové (např. obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, dále obor Zemědělské práce na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, obor Mechanizace a služby a obor Dopravní prostředky na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč). Kraj rovněž podpořil zápis oboru Ekologie a životní prostředí na nové soukromé střední škole Meruzalka – Montessori mateřská škola, základní škola a střední škola v Polné.

I do budoucna se kraj připravuje na silné ročníky vstupující do středního vzdělávání a plánuje otevření nového, hodně vyhledávaného oboru Reprodukční grafik na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou. Zároveň už jen několik nezbytných formalit chybí k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u oboru Bezpečnostně právní studia na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.

Podle údajů ze škol, které jsou aktuálně k dispozici, je největší zájem o maturitní obory Informační technologie, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Bezpečnostně správní činnosti nebo již zmíněné Gymnázium a Elektrotechnika – energetika. U učebních oborů pak u uchazečů vedou obory Reprodukční grafik, Mechanik opravář motorových vozidel a i další „auto – moto“ obory. Dlouhodobě vysoký zájem a převis uchazečů, který však nepříliš souvisí s demografickým vývojem, je o umělecké obory s talentovou zkouškou, např. Užitá malba nebo Scénická a výstavní tvorba.

„Zcela rozumím narůstajícím obavám žáků 9. tříd a jejich rodičů v souvislosti se zvyšujícími se počty uchazečů o vzdělávání na středních školách, ale jsem přesvědčen, že všichni žáci najdou vhodný obor pro středoškolské studium. Od letošního září je pro žáky 1. ročníků středních škol na Vysočině připraveno bezmála 6 500 volných míst a není tak důvod k obavám,“ ujistil budoucí středoškoláky radní Kraje Vysočina pro oblast školství a informačních technologií Jan Břížďala.

Foto ilustrační: gymnázium Třebíč

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)