Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Lidická kolonie v Jihlavě bude mít nový vodovod i povrch silnice

Jihlava se pustí do další rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Tentokrát opraví staré potrubí v ulici Lidická kolonie. Práce začnou 29. května a trvat by měly do listopadu.
Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a následně i stávající komunikace se dočkají obyvatelé ulice Lidická kolonie. Důvodem je špatný technický stav obou sítí. „Nový vodovod o celkové délce cca 425 metrů bude z tvárné litiny a v komunikaci bude umístěn na stávající trase. Součástí oprav je i výměna a přepojení vodovodních přípojek na veřejném prostranství po hranice soukromých pozemků,“ řekl Pavel Svoboda z odboru rozvoje města.

Na stávající trase opraví pracovníci specializované firmy také kanalizaci v délce necelých 400 metrů. Současné betonové potrubí nahradí potrubí kameninové a vyměněny a doplněny budou také kanalizační šachty a přípojky.

Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace přijde řada i na opravu stávající silnice, která se dočká nového asfaltového povrchu a chodníky, vjezdy a manipulační plochy předláždí pracovníci betonovou dlažbou.

Práce začnou 29. května 2023 a hotovo by mělo být v listopadu. Vjezd do ulice Lidická kolonie bude po dobu oprav pouze na povolení. Rekonstrukce vyjde na 13, 2 milionu korun bez DPH.

Lucie MAXOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)