Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Největší soukromá kolekce dřevin rostoucích v České republice

Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska vystavuje ve své Expozici přírody, která vznikla z iniciativy znalce přírody, člena České společnosti ornitologické a na Pelhřimovsku jediného certifikovaného ornitologa kroužkovací stanice Národního muzea Petra Marka, 91 druhů dřevin. Ve výstavních prostorách spolku lze vidět plody, listy a průřezové vzorky všech 91 dřev, včetně vzácných dřevin, jakými jsou klokoč zpeřený, hlošina úzkolistá či dub cer. Spolek rovněž mapuje výskyt chráněných a kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin na Pelhřimovsku i v celém Kraji Vysočina.
Návštěvníci expozice proto mohou sezónně v Expozici přírody na Masarykově náměstí spatřit i ojediněle se vyskytující rostliny (prstnatec májový, vachta trojlistá, chrpa horská, zvonečník hlavatý…). Petr Marek při převzetí certifikátu upozornil na mnohé paradoxy současnosti, např. na žalostné stavy koroptví v naší přírodě, na extrémní úbytky hmyzu (na vině je člověk!) i na práci Spolku pro ochranu přírody Pelhřimovska týkající se hnízdišť kriticky ohrožených druhů ptactva. Expozici přírody, která sídlí na Masarykově náměstí 17, lze navštívit denně (komentované prohlídky jsou každý den od 16. hodin).

Rekordní kolekce dřevin byla zapsána do České knihy rekordů u příležitosti festivalu Pelhřimov - město rekordů, který vyvrcholí v sobotu 10. června celodenním rekordmanským programem. Začátek je v 11 hodin.

Miroslav MAREK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)