Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška na téma Paleolitické putování po Francii v Telči

Přednáška s názvem Paleolitické putování po Francii II. se bude konat ve středu 15. listopadu v 18 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednáší Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., který naváže na svoji přednášku z minulého roku. Vstup je zdarma.
Pokračování loňského putování po nejvýznamnějších paleolitických lokalitách Francie nás zavede mimo jiné do jeskyně Chauvet nacházející se v jižní Francii, která je sice méně slavnou, ale mnohem starší než Lascaux. Zmíněny budou nejznámější nálezy včetně mobilního i parietálního umění a také způsoby současné prezentace tohoto druhu kulturního dědictví.

Vypravování bude ilustrováno fotografiemi autora a jeho kolegů, se kterými v letech 2017 a 2022 podnikl dvě exkurzní cesty kolem celé Francie.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)