Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přetížená nákladní auta ve Velkém Meziříčí odhalí opravená dynamická váha

Vysokorychlostní váha na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí bude od druhé poloviny listopadu opět měřit přetížená nákladní auta. Ve zmodernizované podobě se vrátí do provozu po téměř třech letech. Kromě instalace nových technologií si obnova vyžádala také opravu části silnice dlouhé téměř 250 metrů v obou směrech. Rekonstrukci ze svého rozpočtu financoval Kraj Vysočina, oprava váhy včetně pětiletého servisu vyjde na více než 21 milionů korun.
„Nadměrné náklady poškozují silniční povrch ve městě i jeho okolí. Přetěžování vede nejen k ničení samotných vozidel, ale i k soustavné destrukci komunikací všech tříd. Neustálé opravy znamenají v konečném důsledku nepříjemné množství uzavírek a dopravních omezení,“ zdůvodnil obnovu dynamického vážení náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška. Do údržby a modernizace krajských silnic Kraj Vysočina ročně investuje více než miliardu korun.

Původní váha fungovala na dvou smyčkách zabudovaných v asfaltu. „Nový měřící systém zahrnuje tři smyčky v každém směru na 250 metrech s třívrstvým krytem. Součástí uzavřené servisní smlouvy s dodavatelem je každoroční kalibrace a ověření Českým metrologickým institutem,“ upřesnil Radovan Necid, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, která silnici druhé třídy vedoucí z Pelhřimova do Brna na území kraje spravuje. Na vážícím úseku nově přibyla také svodidla.

Hmotnost nákladních aut bude kontrolovat soustava měřících čidel, kamery a vyhodnocovací zařízení. „Instalovaná technologie bude plně kompatibilní se stávajícím systémem, který automaticky sčítá dopravu, klasifikuje vozidla, zjišťuje nápravový tlak a další ukazatele,“ doplnil Radovan Necid. Na základně vyhodnocených dat dochází k sestavení a zdokumentování přestupků. V prvních letech fungování dynamické váhy zaplatili dopravci za uložené pokuty až dva miliony korun ročně. O příjem z uhrazených pokut se dělí Kraj Vysočina a Velké Meziříčí. Kraji připadá 85 % částky a městu zbývajících 15 %.

Vyřazení sedm let starého měřícího systému z provozu předcházely stížnosti pokutovaných dopravců, kteří poukazovali na vyjeté koleje a neprůkaznost vážení. Od roku 2021 váha plnila pouze informativní funkci.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)