Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Pojízdné výdejny potravin pomáhají seniorům i rodičům samoživitelům

Od letošního července vyrážejí potravinové banky s mobilními výdejnami potravin do ulic za seniory nebo matkami s dětmi, kteří by se do kamenných poboček obchodů dostávali jen složitě. Automobilové dodávky z Potravinové banky Vysočina rozváží do třinácti výdejen v kraji, a to především tam, kde je sociální pomoc hůře dostupná a také osobám, které tuto pomoc zatím nedokázaly čerpat. Nově v celé České republice vznikne až 150 výdejních míst potravinové pomoci, okruh klientů se tak rozšíří až o padesát tisíc lidí. Projekt spolufinancuje Evropská unie.
Jedním z potřebných je například Dům s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou, kde mobilní výdejna zásadním způsobem pomáhá. Naprostá většina seniorů se pohybuje za pomoci ortopedické hole a cesta na nákup pro ně představuje problém. Senioři sice mají možnost objednání oběda, ale snídaně i večeře si zařizují sami. „V Ledči nad Sázavou má sídlo Potravinová banka Vysočina, která sváží darované potraviny a drogistické zboží do skladu a zde tyto dary třídí pro další distribuci osobám v nouzi, tedy seniorům, dětem rodin v krizích, rodičům samoživitelům a ostatním sociálně potřebným. Zároveň zachraňuje potraviny, které by jinak musely být zlikvidovány. Činnost banky finančně podporuje Kraj Vysočina a jsem rád, že kvalitní a hodnotné potraviny nekončí v popelnicích či kontejnerech jako bioodpad,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí.

Mobilní výdejny potravin jsou novinkou, která se připravuje nad rámec nasmlouvaných organizací, aktuálně jich Potravinová banka Vysočina spravuje 62. Mobilní výdejna potravin je určena pro klienty, kteří nedostávají potraviny od organizací v sociální oblasti a jejich potřeba zásobování potravinami z potravinové banky nebyla dosud nikde evidována. Partnery mobilních výdejen jsou jednotlivá města a obce. Každý kdo má potřebu pravidelného dodávání potravin z potravinové banky se může obrátit na městský nebo obecní úřad, jehož pracovníci zavedou klienta do systému potravinové banky a vygenerují mu unikátní kód pro převzetí potravinového balíčku. Jeho složení není možné ovlivnit, zpravidla obsahuje kromě trvanlivých potravin i čerstvou zeleninu a pečivo.

Dle požadavků evidovaných v systému pracovníci potravinové banky v dopoledních hodinách připraví balíčky a odpoledne je mobilní výdejna potravin rozváží na domluvená výdejní místa po celém Kraji Vysočina. Potravinová banka Vysočina rozváží denně minimálně 50 balíčků.

Řidič mobilní výdejny potravin je pracovníkem Potravinové banky Vysočina a na základě předloženého kódu vydá klientovi potravinový balíček na předem domluveném místě a čase. Může se jednat o krátkodobou pomoc samoživitelkám při ztrátě zaměstnání nebo i dlouhotrvající pomoc pro seniory nebo rodiny s nízkými příjmy. Po zaregistrování může klient odebírat každý týden potravinový balíček a po získání práce a zlepšení jeho životní situace může být ze seznamu vyřazen.

Potravinová banka Vysočina aktuálně rozváží potravinové balíčky podle časového harmonogramu a trasa výdejných míst je následující: Pondělí - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Perštejnem; Úterý - Třešť, Telč, Třebíč; Středa - Humpolec, Pacov; Čtvrtek - Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod; Pátek - Ledeč nad Sázavou, Bohdaneč, Kozlov.

„Minulý měsíc přispěla Potravinové bance Vysočina také společnost Selekta Pacov, a to darem 500 kilogramů čerstvých brambor z vlastní produkce v hodnotě 7 500 Kč. Tímto darem společnost pomohla mnoha lidem v nouzi. Kraj Vysočina se obrací s prosbou na své zodpovědné zemědělce, aby i oni pomohli podle vzoru Selekty Pacov lidem v nouzi darováním svých výpěstků, například jakýmkoliv množstvím brambor, cibule a jiné zeleniny. Potravinová banka Vysočina si dary sama odveze do svého skladu a dárcům předá potvrzení formou darovací smlouvy. V současné době navíc legislativa umožňuje dárcům odpočet daně z přidané hodnoty při bezúplatném dodání zboží do potravinové banky,“ dodal Pavel Hájek.- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)