Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jízdní souprava byla přetížena o deset tun, překročena byla i výška nákladu

Pelhřimovští policisté v pátek 23. února kontrolovali dodržování příslušných právních předpisů ze strany řidičů a provozovatelů nákladní dopravy. Krátce po desáté hodině dopoledne kontrolovali na silnici II/602 na silniční odpočívce u obce Olešná jízdní soupravu složenou z tahače a přípojného vozidla. Jízdní souprava převážela dřevní kulatinu. U jízdní soupravy s českou registrační značkou bylo provedeno nízko rychlostní kontrolní vážení jízdní soupravy. Při kontrolním vážení bylo zjištěno, že nákladní souprava překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.
Provedeným nízko rychlostním kontrolním vážením policisté zjistili přetížení jízdní soupravy, když povoleno bylo 48 000 kilogramů a při vážení bylo zjištěno 57 757 kilogramů, což znamená, že jízdní souprava byla přetížena o 9 757 kilogramů. Dále jsme zjistili přetížení motorového vozidla uvedené jízdní soupravy – povoleno 26 000 kilogramů a vážením zjištěno 33 945 kilogramů – vozidlo přetíženo o 7 945 kilogramů a přetížení náprav jízdní soupravy o 4 043 kilogramů a 3 376 kilogramů. Tím však problémy nekončily. Provedeným měřením policisté zjistili také překročení největší povolené výšky jízdní soupravy – povoleno 4,08 m a zjištěno 4,41 m. Policisté uložili řidiči na místě pokutu v příkazním řízení v maximální možné výši, tedy 15 000 korun. Provozovatele oznámíme správnímu orgánu, protože jde o přestupek podle zákona o pozemních komunikacích, kde činí výměra pokuty 9 000 korun za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy stanovenou zákonem o silničním provozu. Za přestupek provozovatele vozidla lze ve správním řízení uložit pokutu do výše 500 000 korun.

„Kontrolám dodržování hmotnostních limitů a rozměrů nákladu se věnují dopravní policisté v rámci běžného výkonu služby nebo v rámci mimořádných dopravně bezpečnostních akcích. Tyto kontroly patří mezi priority odboru služby dopravní policie pro letošní rok, a proto v nich budeme pravidelně pokračovat,“ uvedl kpt. Michal Ferbar, vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)