Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Peter Ernst Leupold von Löwenthal se zasloužil o stavbu jihlavské nemocnice

Knihkupec, archivář a starosta, jenž se zasloužil o stavbu jihlavské nemocnice, rodák z Nové Říše, starosta Jihlavy, Peter Ernst Leupold von Löwenthal zemřel 30. března 1872.
Pocházel z významné rodiny a vzdělání získal na jihlavském německém gymnasiu. Po absolvování gymnasia v roce 1816, když rodina Leupolda Löwenthala kvůli nemoci jeho otce náhle zchudla, se mladý Leupold musel vyučit obchodníkem u svého strýce v Želetavě.

Praktikoval v obchodech ve Znojmě a Litoměřicích a v roce 1825 se vrátil do Jihlavy. Zde si zavedl živnost s knihami, uměleckými předměty a hudebninami. Jeho obchod vzkvétal a v roce 1848 byl Leupold von Löwenthal zvolen jedním ze čtyř jihlavských senátorů.

Zabýval se převážně jihlavskými městskými financemi a zasloužil se o stavbu jihlavské nemocnice, jejíž základní kámen byl položen v roce 1849.

V roce 1850 byl v prvních moderních volbách Löwenthal zvolen prvním jihlavským starostou.

Spodní stará fotografie - Hrob tohoto významného muže, který se o tolik věcí v našem městě zasloužil, byl zlikvidován. Již není v evidenci Ústředního hřbitova a zmizel v nenávratnu.

Leo ŠVANČARA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)