Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Cizinec nezaplatil za pohonné hmoty, ujížděl policejní hlídce a poté s autem havaroval

Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov přijali ve středu 3. dubna časně ráno – krátce po druhé hodině – oznámení od obsluhy čerpací stanice na 95,5 kilometru dálnice D1 směr Brno, že u čerpací stanice natankoval řidič osobního vozidla VW Passat pohonné hmoty za téměř tři tisíce korun a bez zaplacení z místa ujel. Obsluha policistům uvedla podrobný popis osobního vozidla, včetně jeho registrační značky.
Informaci o újezdu vozidla přijala nejbližší policejní hlídka, která se snažila vozidlo na dálnici D1 zastavit, ale jeho řidič na pokyny k zastavení nijak nereagoval a pokračoval v jízdě směrem na Brno, když na exitu 112 Jihlava sjel z dálnice a pokračoval v ujíždění směrem na Jihlavu. Policejní hlídka ujíždějící vozidlo stále pronásledovala s cílem toto vozidlo zastavit. Operační důstojník integrovaného operačního střediska předal informace o pronásledování vozidla dalším policejním hlídkám, protože pronásledované vozidlo projíždělo vysokou rychlostí po silnici I/38 ve směru na Znojmo. Na okružní křižovatce v katastru obce Markvartice na Třebíčsku řidič pronásledovaného vozidla nezvládl řízení a havaroval s vozidlem mimo komunikaci, když skončil na přilehlém poli. Ve vozidle cestovala kromě řidiče ještě jedna spolujezdkyně. Policejní hlídka z pohotovostního a eskortního oddělení, která se do pronásledování také zapojila, použila poté, co posádka neuposlechla výzvy k zastavení a vystoupení z vozidla, donucovací prostředky, a to hrozbu namířenou střelnou zbraní a poté hmaty, chvaty a pouta. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku ke zjištění případné přítomnosti alkoholu v krvi. Dechová zkouška měla negativní výsledek. Policisté zjistili, že ani řidič ani jeho spolujezdkyně nebyli za jízdy připoutání bezpečnostním pásem. Oba se při nehodě lehce zranili, přivolaná zdravotnická záchranná služba je ošetřila na místě a poté za asistence policejní hlídky převezla k dalšímu vyšetření do jihlavské nemocnice. Havarované vozidlo bylo po nehodě nepojízdné a cestou správce komunikace byl zajištěn jeho odtah. Při nehodě vznikla na vozidle hmotná škoda ve výši 80 000 korun.

Kontrolou dokladů u řidiče policisté zjistili, že vozidlo řídil devatenáctiletý státní příslušník Rumunska, který měl dvakrát vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a neměl tedy za volantem co dělat. Poslední zákaz řízení má platná až do roku 2025. Na sedadle spolujezdce seděla dvacetiletá státní příslušnice Moldavska. Prvotní kontrolou dokladů u této ženy policisté zjistili, že na území České republiky zřejmě pobývá nelegálně. Proto byla zajištěna a k provedení dalších procesních úkonů si ji převzali policisté z odboru cizinecké policie. Provedenou lustrací v informačních systémech a podle otisků vstupních razítek bylo zjištěno, že cizinka pobývá od 26. prosince 2023 na území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace bez platného oprávnění k pobytu, i když k tomu není oprávněna. Po provedení dalších procesních úkonů bylo na odboru cizinecké police Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s cizinkou za přítomnosti tlumočníka zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění. S účastnicí řízení byl sepsán protokol o výslechu a následně policisté vydali rozhodnutí o správním vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady řízení. Policisté v rozhodnutí stanovili dobu, po kterou nelze cizince umožnit vstup na území členských států Evropské unie, v délce deseti měsíců. Svým jednání se cizinka dopustila přestupku tím, že pobývala na území bez platného oprávnění k pobytu, ač k tomu není oprávněna. Za tento přestupek ji policisté v příkazním řízení uložili pokutu ve výši 1000 korun.

Řidiče si jako osobu podezřelou ze spáchání protiprávního jednání převzali policisté z dálničního oddělení Velký Beranov, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a za účasti tlumočníka s mužem vedli zkrácené přípravné řízení. Muže po převzetí podezření ze spáchání přečinu propustili ze zadržení. Újezd od čerpací stanice bez zaplacení pohonných hmot policisté zadokumentovali jako přestupek proti majetku, stejně tak dopravní přestupek neuposlechnutí výzvy, kdy řidič nereagoval na výzvy k zastavení vozidla. Oba přestupky odevzdají policisté k řešení do správního řízení místně příslušnému správnímu orgánu.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)