Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Bránu ambitu chrámu svatého Jana Nepomuckého hlídají andělé

Nad hlavní bránu obnoveného barokního ambitu chrámu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou se po více než dvou staletích vrátily dvě sochy andělů - štítonošů.
'Originály byly zničeny při požáru střechy kostela a ambitu v roce 1784, avšak restaurátorům se z dochovaných fragmentů podařilo vymodelovat jejich původní podobu', uvedl kastelán Ondřej Vobejda s tím, že plastiky z pískovce váží téměř 300 kilogramů.

Stavební práce na obnově ambitu, které probíhaly v posledních dvou letech, jsou u konce. Nikoli nedokončenou práci, ale záměr představuje část ambitu kolem kostela, jež po obnově zůstala v původní podobě. Omítky byly pouze očištěny a zakonzervovány proti vlivu prostředí, nicméně na první pohled vypadají stejně jako před začátkem stavebních prací. 'Návštěvníky může poněkud překvapit, že asi 80 procent ambitu je opraveno, ale zbytek u hlavní brány zůstal stejný. Důvodem je, že se tam dochovaly nejstarší zbytky omítek a zároveň i původních červených pigmentů, kterými byl ambit z vnějšku zpočátku vymalován. To má dokumentovat nejstarší historii kostela a dokládat, že červená barva tam s největší pravděpodobností byla', vysvětlil O. Vobejda.
Doplnil, že v některých dochovaných barokních kázáních je poutní kostel nazýván ‚rubínovým klenotem v krajině‘, což použití červené barvy odpovídá, navíc není vyloučeno, že stejné barvy mohl být i samotný kostel. Další průkazné důkazy, ať už v podobě písemností či obrazů, se však nedochovaly. 'Jde spíše o to, aby návštěvníci zpozorněli a povšimli si, že v omítce červená barva skutečně prosvítá', dodal kastelán Ondřej Vobejda.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)