Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Smrtelná nehoda na věži svatého Jakuba v Jihlavě 16. dubna 1597

Jedna z dominant Jihlavy, vyšší svatojakubská věž, byla dokončena někdy okolo roku 1300. Od samého počátku své existence sloužila tato svatojakubská věž i světským účelům, především pak k ochraně města před ohněm a nepřáteli. Tato věž kostela svatého Jakuba je vysoká 63 metrů a věžník, který na jejím vrcholu v malém bytě bydlel až do roku 1924, musel několikrát denně vyšlapat 127 schodů.
Svatojakubská věž občas posloužila i k zábavě Jihlavanů. Tak například v roce 1585 si kterýsi kejklíř napnul z jejího ochozu dlouhý provaz a následně na něm metal přemety a předváděl různé kousky. Své vystoupení tehdy kejklíř korunoval tím, že si na kotouč posadil malého chlapce a z ochozu věže s ním sjel nad hlavami užaslých měšťanů až ke kašně na nedalekém dolním náměstí. Své odvážné číslo tehdy umělec přežil.

Smůlu mělo ovšem o dvanáct let později malé dítě tehdejšího věžníka. Nešťastnou náhodou nahoře na věži uklouzlo a pád z výšky 40 metrů na dlažbu Jakubského náměstí nepřežilo. K této smrtelné nehodě došlo na věži svatého Jakuba 16. dubna 1597.

Leo ŠVANČARA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)