Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava S lilií i bez lilie připomene sté výročí třebíčského skautingu

U příležitosti stého výročí třebíčského skautingu bude v zámecké konírně v Třebíči ve středu 24. dubna v 17 hodin slavnostně zahájena výstava s titulem S lilií i bez lilie. Na vernisáži vystoupí kapela Lackowdn Project.
V roce 2023 oslavil skauting v Třebíči 100 let od zahájení činnosti – za počátek skautování ve
městě je považováno 2. září 1923, kdy byl založen 1. chlapecký oddíl.
V den svatého
Jiří, patrona všech skautů a skautek, otevře letos muzeum výstavu, která symbolicky
završí oslavy tohoto krásného výročí. 'Připomeneme si zlaté časy ve znamení lilie, i dlouhá
období zákazů a ústrků, kdy nejdříve nacistická a následně komunistická diktatura na dlouhá
léta skautské hnutí v našich zemích zakazovala. Nahlédneme do starých kronik,
záplatovaných stanů a nasajeme vůni táborových ohňů. Připomeneme si příběhy tábořišť,
desítek a stovek obětavých vedoucích, tisíců malých skautů a skautek, miliony vyluštěných
šifer a nalezených pokladů a nespočet otlučených ešusů. Přijďte do zámecké konírny nejen
zavzpomínat, ale také otevřít další stovku let třebíčského skautingu', pozvala na výstavu širokou veřejnost Hanka Milostná z třebíčského muzea.

Doprovodný program:
neděle 5. 5. od 13 hodin – lakros – herní odpoledne pro veřejnost na podzámecké nivě
úterý 14. 5. od 16 hodin – dětská vernisáž
středa 22. 5. od 17 hodin – beseda a promítání fotografií s Milanem Zeibertem – Ježkem
čtvrtek 30. 5. od 17 hodin – listování kronikami, skauti všeho věku pomohou oživit zapomenuté příběhy

Výstava v zámeckých konírnách v Třebíči potrvá do neděle 2. června.

Foto: Táborový oheň ve skautské osadě Vlkanov na řece Jihlavě v roce 1932

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)