Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška věnovaná archeologickému bádání na Telečsku

Přednáška pro širokou veřejnost věnovaná archeologickému bádání na území mikroregionu Telčsko v podání Davida Zimoly se bude konat ve čtvrtek 9. května od 17 hodin v muzeu Vysočiny ve Špitální ulici na Starém Městě v Telči.
Na přednášce budou prezentovány archeologické nálezy shromažďované v depozitáři telčského muzea od 19. století i novodobé archeologické výzkumy města Telče a jeho okolí. Archeolog David Zimola se zaměří se na výzkumy prováděné na území samotného města, jeho domů, zámku nebo zvláštního sídelního útvaru – opevněné polohy - dvorce - v místech románské věže svatého Ducha. Hlavní pozornost bude věnována zatím největšímu archeologickému odkryvu dna Staroměstského rybníka s objevem nejstaršího stálého osídlení v Telči z přelomu 12. a 13. století.
Jen okrajově pak budou prezentovány výzkumy blízkého hradu Štamberka u Řásné a premonstrátského kláštera v Nové Říši.
Přednáška je též věnována v loňském roce otevřené stálé expozici ve sklepních prostorách telčské radnice na náměstí Zachariáše z Hradce č. 10, zbudované u příležitosti 30. výročí zápisu města na seznam památek UNESCO.

Přednášku pořádá Muzejní spolek v Telči ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava u příležitosti vydání stejnojmenné publikace, kterou finančně podpořilo Město Telč.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)