Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Vzpomínková procházka ve Velkém Meziříčí

Třetím rokem pořádá Domácí hospic Vysočina Vzpomínkovou procházku. Ve čtvrtek 16. května od 15 hodin se u Husova domu ve Velkém Meziříčí sejdou všichni, kdo by rádi zavzpomínali na své blízké.
Akce pod názvem Vzpomínková procházka vznikla v rámci pozůstalostní péče Domácího hospice Vysočina. Nejprve byla určena pouze pro rodiny pečující doma o blízké právě za pomoci pracovníků a pracovnic hospice. “V průběhu příprav jsme si však uvědomili, že je poměrně hodně lidí, kteří by rádi zavzpomínali na svého blízkého a nemusí mít s naším hospicem žádnou zkušenost. Rozhodli jsme se proto akci otevřít široké veřejnosti.” Říká o vzniku akce ředitelka Domácího hospice Vysočina Ing. Hana Brnická. Co si pod akcí s názvem Vzpomínková procházka představit? Celou procházku povede kaplanka hospice Markéta Slámová. Po té, co se všichni sejdou u Husova domu, vyrazí na asi 6 km dlouhou trasu. Cestou pod vedením kaplanky dojde k několika zastavením, zavzpomínání si na blízké, možnosti sdílet s ostatními, nebo naopak jen tiše prožívat vlastní vzpomínání. Celá trasa končí zpět u Husova domu, kde bude pro zájemce připraveno drobné občerstvení, posezení u ohně a zpívání s kytarou.

Akce se bude konat za každého počasí. V případě deště bude připraven náhradní program přímo v Husově domě.

V září to bude přesně 10 let, kdy se otevřela pobočka Domácího hospice Vysočina ve Velkém Meziříčí. Pracovníci hospice se dokáží postarat o lidi v terminálním stádiu nemoci i o křehké geriatrické pacienty, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Hospic působí po celém okrese Žďár nad Sázavou a v roce 2023 se postaral o 141 klientů v domácí hospicové péči.

Jarmila POSPÍCHALOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)