Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jihlavský magistrát rozesílá občanům pokyny k platbě za odpady e-mailem

Složenky ani informační dopisy s platebními údaji pro úhradu poplatku za komunální odpad letos jihlavský magistrát rozesílat nebude. Lidé obdrží koncem května informace e-mailem, ovšem pouze těm, kteří souhlasili s elektronickou komunikací a sdělili ekonomického odboru pro tyto účely kontaktní e-mailovou adresu. O zaevidování svojí e-mailové adresy můžete zažádat na poplatek.odpady@jihlava-city.cz nebo na telefonních číslech 565 592 131, 565 592 132, 565 592 139. Splatnost poplatku, 804 korun za občana, je 30. června.
Kdo e-mailovou adresu magistrátu dosud nenahlásil, má stále možnost. „V případě zájmu o zasílání informačního e-mailu s údaji k úhradě poplatku včetně potřebného variabilního symbolu, napište prosím na adresu poplatek.odpady@jihlava-city.cz,“ poradil vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš.

Do žádosti uveďte kontaktní e-mail, na který chcete informace s údaji zasílat a za koho. „Za účelem jednoznačné identifikace osoby je nutné napsat: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu,“ upozornil s tím, že lidé mohou požádat o zaslání podkladů k platbě nejen za sebe, ale i za členy rodiny či domácnosti. „Každá osoba je evidovaná samostatně a má přiřazený jedinečný variabilní symbol, který je potřeba při platbě uvádět. V souvislosti s novelou příslušného zákona bylo nutné evidovat každého poplatníka samostatně a tak jsme museli přistoupit k přiřazení nových variabilních symbolů', doplnil J. Jaroš. Variabilní symbol přiřazený Vaší osobě nalezne poplatník po přihlášení v Portálu občana:
https://portalobcana.jihlava.cz/wab/rzs/Oblast.action

Základní sazba je pro tento rok 804 korun za osobu/nemovitost. Každý, kdo splňuje podmínky:
https://jihlava.cz/program-zodpovedneho-nakladani-s-odpady/d-528991

Stručný návod k úhradě prostřednictvím Portálu občana i za další osobu/y najdete v sekci Životní situace na webových stránkách města Jihlavy:
https://jihlava.cz/poplatek%2Dza%2Dobecni%2Dsystem%2Dodpadoveho%2Dhospodarstvi/d-49865


Lucie MAXOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)