Oficiální Web města Jihlavy
Komunistické zločiny na Vysočině...
Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...
Regionalist


Revue Regionalistu 

 • Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
  Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
 • Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
  „Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
 • Tajemná zahrada a její zakladatel
  V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
 • Most v Údolí mordů
  Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
 • Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
  Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
 • Z jihlavských popravišť
  Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
 • Říjen 1918 v Jihlavě...
  Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
 • Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
  Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
 • Láska, která přežila smrt o 13 let
  Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
 • Tajemství našich chrámů Nejsvětější Trojice
  Kostely i kaple zasvěcené Nejsvětější Trojici, tedy Trojjedinému Bohu, se prakticky vždy stavěly postupně tři, aby vytvořily trojúhelník. Jedním z nich je v okolí Jihlavy velmi zajímavý trojúhelník mezi chrámem Nejsvětější Trojice na poutním vrchu Křemešníku u Pelhřimova, pod nímž pramení zázračný léčivý pramen, dále mezi chrámem Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích u Jihlavy - a nakonec mezi chrámem Nejsvětější Trojice v Babicích u Moravských Budějovic.
 • Jihlavský mučedník a patron kuřáků tabáku, Augustin Ignác Strobach
  Jihlavský rodák, misionář – světec a mučedník. P. Augustin Ignác Strobach (1646-1684). Budoucí světec se narodil jihlavskému měšťanu Janu Strobachovi v ulici Matky Boží dne 12. března roku 1646 a hned téhož dne byl u svatého Jakuba pokřtěn jmény svatých Augustina a Ignáce.
 • Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
  Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.
 • Historický kalendář Jihlavy a okolí roku 1938
  1.1.: Závěr roku 1937 provázely sněhové přeháňky, obleva a mrazy. Nový rok započal sněhovou vánicí. Kronikář ve Dvorcích poznamenal : První čas po Novém roce byl v obci zdánlivý klid v soužití obou národností. Jenom zdánlivý, neboť i zdejší Němce zachvacovala vlna nacismu, především mládež. Tak bylo až do března.
 • Jihlavský folklor: pozapomenutá kapitola?
  Jihlavsko je prakticky jediným regionem Vysočiny, který dodnes nemá svůj vlastní folklor. Pokusy naroubovat do této oblasti horácké zvyky ze sousedních regionů - například z Telečska či Žďárska - se setkaly s nezdarem a tak je hlavní město Vysočiny v této oblasti prakticky bez minulosti, bez tradic a bez kořenů.
 • Jihlavské hřbitovy...
  Jihlavské hřbitovy. Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků. A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci - v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele - ve Smetanových sadech, kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 • Posvícení - po jihlavsku Kirmes
  Podle Ottova slovníku naučného z r. 1903 je posvícení výroční podzimní slavnost, která se koná na památku posvěcení chrámu. Posvícení se podle tohoto zdroje vyvinulo z pohanského obyčeje oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. Na Vysočině bylo posvícení nazýváno místy hody, v jihlavském jazykovém ostrově pak Kirmes...
 • Největší povodeň v dějinách Jihlavy
  Oteplování planety, blížící se soudný den či změna klimatu. Tak to jsou pouze jedny z mála oblíbených vysvětlení nejrůznějších klimatických katastrof. Toto řádění živlů se nám, lidem moderního věku, jeví občas svým rozsahem nebývalé. Zřejmě je tomu tak i proto, že lidský život je krátký a málokdo tak může pamatovat, že k podobným událostem docházelo v průběhu dějin vždy a čas od času dokonce i opakovaně.
 • Překročili jsme hranice nám neznámého světa a života...
  V době doznívajícího léta uplývá 40 let od skonu mimořádně disponované osobnosti a výjimečného zjevu moderně se již rozvíjející \"nové vědy parapsychologie\" Břetislava Kafky (14. května 1891 - 27. srpna 1967). \"Jako badatel v oboru dosud neznámých jevů hypnosy, telepatie, jasnovidnosti apod. po více jak čtyřicet let jsem se zabýval touto disciplinou...\", píše svým brilantním intelektem s pojmovou pregnantností \"vidění geniova\" (A. Schopenhauer) - Břetislav Kafka ve své knize PARAPSYCHOLOGIE, která vychází až v roce 1992 v pozoruhodně objevitelském nakladatelství ROAD Praha.
 • Historie jihlavských plováren
  Kam asi jinam chodívali lidé v létě z rozpáleného města, než k vodě. Osvěžit se a zaplavat si do blízké řeky Jihlavy, říčky Jihlávky nebo se vydat k nedalekým rybníkům. Mezi nejpopulárnější patřil a doposud bezesporu patří Okrouhlík a Pávovský, německy Scheibenteich a Krummteich. Jejich věhlas se šířil už od poloviny 19. století.
 • Deo gratias...
  Nové Motu proprio „Summorum pontificum“ o římské liturgii, které vydal Benedikt XVI. v sobotu 8. července, je - troufám si říci - tou nejlepší zprávou v oblasti katolické liturgiky za poslední léta. Už nebude kacířstvím slavit mši tak, jak ji neměnně slavily nesčíslné generace našich předků po moho staletí!
 • Jan Hus...
  Nejznámějším českým církevním reformátorem je bezesporu někdejší mistr pražské university, kněz Jan Hus.
 • Cyril a Metoděj - patroni Evropy
  První světci našeho národa. Bratři ze Soluně, věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj.
 • Z historie jihlavských poutí
  Výstavbě královského města Jihlavy předcházela stejnojmenná ves stojící při brodu přes řeku Jihlavu. Díky vyjímečné poloze na Haberské stezce a na hranicích Čech a Moravy byla ves i střediskem farního obvodu. Již před rokem 1233 tady stál farní kostel sv. Jana Křtitele...
 • Poutě a léto...
  Už od prvního století měli křesťané v neobyčejné úctě hroby mučedníků. Přicházeli k nim a zde se modlili za přímluvu mučedníků u Božího trůnu...
 • Jak komunisté slavili Boží Tělo...
  Svátek Božího Těla byl jedním z prvních, na které si počátkem padesátých let hodlal nastupující komunistický režim důkladně posvítit. Na stolech církevních tajemníků narůstaly stohy zpráv a hlášení informátorů o konání průvodů Božího těla na venkově Vysočiny.
 • Stěhování pomníku z Jihlavy do Hlinska
  V každém městě kraje lze spatřit nějaký ten pomník. Jeden obrůstá zelení v parku, jiný šedne na náměstí, přičemž nemálo pomníků již dávno bylo zlikvidováno či roztaveno. Není ovšem mnoho takových pomníků či soch, které za dobu své existence zdobily náměstí či ulice dvou měst.
 • Čarodějnice neboli Filipojakubská noc
  Již tradičně se 30. dubna v českých zemích pálí čarodějnice, slaví se Filipojakubská nebo Valpuržina noc. Prapůvodními zakladateli této tradice jsou Keltové, kteří právě poslední dubnový den zapalovali ohně. Podle nich dostal svátek název Beltine čili zářící oheň.
 • Mor...
  Slovem mor se na počátku středověku původně označovaly všechny prudce probíhající a nakažlivé nemoci s vysokou úmrtností. Postupně se však v našich zemích ustálil tento název pro mor dýmějový.
 • Popeleční středa...
  Popeleční středou, která letos připadá na 21. únor, vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem byla odedávna duchovní očista člověka.
 • Silentium...
  Vzpomínám si, jak jsem kdysi jako malý ministrant u svatého Jakuba jednou dostal na dva týdny \"dištanc\" za opakovaný hlasitý smích v sakristii před bohoslužbou. Na stěnách tam totiž tehdy všude visely přísné barevné nápisy: \"SILENTIUM - TICHO\".

 •                   Města a obce online - portál územní samosprávy


  Pondělí   23. 9. 2019

  • Jihlavští policisté stále pátrají po totožnosti dvou mužů na fotografii, žádají veřejnost o spolupráci
  • Obyvatelé Jaroměřic nad Rokytnou mají novou venkovní posilovnu
  • Senior zabloudil v lese u Sklenného nad Oslavou, policisté ho vypátrali během třiceti minut
  • S Grétou na cestě do otroctví
  • Houbařská sezona vrcholí; přijměte pozvání na podzimní výstavy hub i s houbařskou poradnou
  • SŽDC představila aktuální stav přípravy vysokorychlostní trati
  • Areál pelhřimovské nemocnice je bez závor, lidé by měli být ohleduplní při parkování
  • V Domovince v Třebíči bylo dvojnásob veselo
  • Ovčí den na Caloupkách ve znamení vlny
  • V jihlavské nemocnici mění magnetickou rezonanci
  • Paliativní tým novoměstské nemocnice pořádá kurs na téma pokojná smrt
  • Den pro starou Brtnici v sobotu o svátku svatého Václava

  Neděle   22. 9. 2019

  • Petice za krajinu: nasbíráme 50 tisíc podpisů?
  • Opilí šoféři za volantem, někteří opět bez řidičského průkazu
  • Opilec v Třebíči se skoro čtyřmi mobile měl v ruce revolver
  • Dívka v Jihlavě nechala na kapotě auta peněženku s platební kartou a rozjela se
  • Energetici v Dukovanech obnovili výrobu elektřiny v druhém výrobním bloku
  • Na Třebíčsku boural motorkář, s vážným zraněním jej vrtulník transportoval do brněnské nemocnice
  • Příští rok nabídne díky svátkům šest prodloužených víkendů
  • Den Charity v Třebíči tentokrát trochu jinak

  Sobota   21. 9. 2019

  • Filmový klub v Jihlavě uvede německo - britský snímek Brankář
  • Přednáška na téma Realita a mýty sametové revoluce 1989 v Jihlavě a Telči
  • Policisté odhalili zdrogovaného a opilého řidiče a také muže, který usedl za volant i přes zákaz řízení
  • Pandy červené v jihlavské zoo mají dvě mláďata

  Pátek   20. 9. 2019

  • Žena v Třebíči okradla seniora, škoda činila asi dva tisíce korun
  • V Jihlavě v neděli MHD zdarma a prohlídky nového typu trolejbusu i městského útulku pro zvířata!
  • Policisté v Jihlavě vypátrali pohřešovanou dívku a také našli sprejera
  • V Novém Městě na Moravě vytvořilo rekord 237 traktorů ZETOR na jednom místě
  • U obce Havlíčkova Borová v lese muž nalezl munici
  • Služby města Jihlavy pořádají v neděli den otevřených dveří, k vidění bude třeba i pohřební vůz
  • Sportovní organizace v Třebíči mají automatické defibrilátory
  • V Hartvíkovicích proběhne první ročník Oktoberfestu
  • Týden nízkoprahových klubů v rámci oblastní charity Jihlava

  Čtvrtek   19. 9. 2019

  • Opilý muž ležící u kolejiště, poškrábaný lak auta, opilý dvaašedesátiletý motocyklista
  • Do Telče přijede v sobotu svatý Václav se svojí družinou
  • Dva muži z Jihlavska neplatí výživné na svoje děti
  • Třicet let bez železné opony připomene i přeshraniční víkend v Hardeggu
  • Podobu nové arény v Jihlavě zpracovalo šest architektů; výsledky architektonické soutěže budou představeny 2. října
  • Havlíčkobrodská galerie připravila výstavu k životnímu jubileu malíře a grafika Josefa Sasky
  • Společenstvo kominíků ČR vydalo v Přibyslavi závažnou výzvu: Objednání kominíka ke kontrole spalinových cest neodkládejte, objednací lhůty se budou prodlužovat

  Středa   18. 9. 2019

  • V záchranné stanici v Pavlově našel zimní domov plšík lískový
  • V zámečku ve Stránecké Zhoři zasvětí nově opravenou kapli svatému Bernardu z Clairvaux
  • Opilého muže se zbraní v ruce v jihlavské restauraci policisté zajistili
  • Muž z Třebíčska je podezřelý ze spáchání tří trestných činů
  • Muž z Jihlavska je podezřelý ze spáchání pěti trestných činů, obtěžoval a fyzicky napadl svoji bývalou partnerku
  • Na zámku v Náměšti nad Oslavou vystoupí Collegium Marianum
  • Stavba nového přemostění u třebíčské nemocnice bude dokončena do konce října
  • Beseda s Markem Šalandou o hranici mezi Moravou a Čechy v Trhonicích u Jimramova
  • Studenti VŠPJ oplatili návštěvu Užhorodské národní univerzitě
  • Řidička, která ve Žďáře nad Sázavou havarovala, nadýchala téměř dvě promile
  • Dětské oddělení v novoměstské nemocnici zdobí další krásné obrázky
  • Kovové plastiky a sochy Huga Jonáše a obrazy Pavla Bezděčky na výstavě Pěšáci umění v jihlavském muzeu
  • Víkendová dopravní omezení na silnici II/602 Jihlava – Pelhřimov v úseku Hubenov – odbočka Ježená

  Úterý   17. 9. 2019

  • Přednáška o kostele v Mostě, který se stěhoval, v Telči
  • Muž neplatí alimenty, žena se dopustila podvodu, neznámý zloděj ukradl z auta nářadí
  • Balon Jiřího Runkase z Moravských Budějovic bude v Rakousku součástí putovní výstavy Překonej stěnu smrti
  • Jihlava hledá městského architekta; vedoucí útvaru městského architekta povede projekty související s rozvojem města směrem k estetice a udržitelnosti
  • Lipnice nad Sázavou si připomene 150. výročí rozsáhlého požáru městečka i hradu
  • Lidé mohou v anketě hlasovat o názvu nových ulic v Pelhřimově
  • Zloděj se vloupal do auta a sebral tablet, mobil i peníze; nenechávejte cenné věci v autech
  • Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů bývá poranění hlavy; policisté doporučují cyklistům používat přilbu
  • Slavnostní koncert s představením CD Den je krásný, vystoupí Festivia Chorus a Radim Zenkl jako host ve Velké Lhotě
  • Přednáška Dušana Majera v jihlavském muzeu o fenomenální SpaceX
  • Třebíčští policisté vypátrali celostátně hledaného muže, skončil v brněnské věznici

  Pondělí   16. 9. 2019