Oficiální Web města Jihlavy
Komunistické zločiny na Vysočině...
Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...
Regionalist


Revue Regionalistu 

 • Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
  Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
 • Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
  „Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
 • Tajemná zahrada a její zakladatel
  V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
 • Most v Údolí mordů
  Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
 • Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
  Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
 • Z jihlavských popravišť
  Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
 • Říjen 1918 v Jihlavě...
  Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
 • Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
  Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
 • Láska, která přežila smrt o 13 let
  Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
 • Tajemství našich chrámů Nejsvětější Trojice
  Kostely i kaple zasvěcené Nejsvětější Trojici, tedy Trojjedinému Bohu, se prakticky vždy stavěly postupně tři, aby vytvořily trojúhelník. Jedním z nich je v okolí Jihlavy velmi zajímavý trojúhelník mezi chrámem Nejsvětější Trojice na poutním vrchu Křemešníku u Pelhřimova, pod nímž pramení zázračný léčivý pramen, dále mezi chrámem Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích u Jihlavy - a nakonec mezi chrámem Nejsvětější Trojice v Babicích u Moravských Budějovic.
 • Jihlavský mučedník a patron kuřáků tabáku, Augustin Ignác Strobach
  Jihlavský rodák, misionář – světec a mučedník. P. Augustin Ignác Strobach (1646-1684). Budoucí světec se narodil jihlavskému měšťanu Janu Strobachovi v ulici Matky Boží dne 12. března roku 1646 a hned téhož dne byl u svatého Jakuba pokřtěn jmény svatých Augustina a Ignáce.
 • Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
  Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.
 • Historický kalendář Jihlavy a okolí roku 1938
  1.1.: Závěr roku 1937 provázely sněhové přeháňky, obleva a mrazy. Nový rok započal sněhovou vánicí. Kronikář ve Dvorcích poznamenal : První čas po Novém roce byl v obci zdánlivý klid v soužití obou národností. Jenom zdánlivý, neboť i zdejší Němce zachvacovala vlna nacismu, především mládež. Tak bylo až do března.
 • Jihlavský folklor: pozapomenutá kapitola?
  Jihlavsko je prakticky jediným regionem Vysočiny, který dodnes nemá svůj vlastní folklor. Pokusy naroubovat do této oblasti horácké zvyky ze sousedních regionů - například z Telečska či Žďárska - se setkaly s nezdarem a tak je hlavní město Vysočiny v této oblasti prakticky bez minulosti, bez tradic a bez kořenů.
 • Jihlavské hřbitovy...
  Jihlavské hřbitovy. Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků. A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci - v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele - ve Smetanových sadech, kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 • Posvícení - po jihlavsku Kirmes
  Podle Ottova slovníku naučného z r. 1903 je posvícení výroční podzimní slavnost, která se koná na památku posvěcení chrámu. Posvícení se podle tohoto zdroje vyvinulo z pohanského obyčeje oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. Na Vysočině bylo posvícení nazýváno místy hody, v jihlavském jazykovém ostrově pak Kirmes...
 • Největší povodeň v dějinách Jihlavy
  Oteplování planety, blížící se soudný den či změna klimatu. Tak to jsou pouze jedny z mála oblíbených vysvětlení nejrůznějších klimatických katastrof. Toto řádění živlů se nám, lidem moderního věku, jeví občas svým rozsahem nebývalé. Zřejmě je tomu tak i proto, že lidský život je krátký a málokdo tak může pamatovat, že k podobným událostem docházelo v průběhu dějin vždy a čas od času dokonce i opakovaně.
 • Překročili jsme hranice nám neznámého světa a života...
  V době doznívajícího léta uplývá 40 let od skonu mimořádně disponované osobnosti a výjimečného zjevu moderně se již rozvíjející \"nové vědy parapsychologie\" Břetislava Kafky (14. května 1891 - 27. srpna 1967). \"Jako badatel v oboru dosud neznámých jevů hypnosy, telepatie, jasnovidnosti apod. po více jak čtyřicet let jsem se zabýval touto disciplinou...\", píše svým brilantním intelektem s pojmovou pregnantností \"vidění geniova\" (A. Schopenhauer) - Břetislav Kafka ve své knize PARAPSYCHOLOGIE, která vychází až v roce 1992 v pozoruhodně objevitelském nakladatelství ROAD Praha.
 • Historie jihlavských plováren
  Kam asi jinam chodívali lidé v létě z rozpáleného města, než k vodě. Osvěžit se a zaplavat si do blízké řeky Jihlavy, říčky Jihlávky nebo se vydat k nedalekým rybníkům. Mezi nejpopulárnější patřil a doposud bezesporu patří Okrouhlík a Pávovský, německy Scheibenteich a Krummteich. Jejich věhlas se šířil už od poloviny 19. století.
 • Deo gratias...
  Nové Motu proprio „Summorum pontificum“ o římské liturgii, které vydal Benedikt XVI. v sobotu 8. července, je - troufám si říci - tou nejlepší zprávou v oblasti katolické liturgiky za poslední léta. Už nebude kacířstvím slavit mši tak, jak ji neměnně slavily nesčíslné generace našich předků po moho staletí!
 • Jan Hus...
  Nejznámějším českým církevním reformátorem je bezesporu někdejší mistr pražské university, kněz Jan Hus.
 • Cyril a Metoděj - patroni Evropy
  První světci našeho národa. Bratři ze Soluně, věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj.
 • Z historie jihlavských poutí
  Výstavbě královského města Jihlavy předcházela stejnojmenná ves stojící při brodu přes řeku Jihlavu. Díky vyjímečné poloze na Haberské stezce a na hranicích Čech a Moravy byla ves i střediskem farního obvodu. Již před rokem 1233 tady stál farní kostel sv. Jana Křtitele...
 • Poutě a léto...
  Už od prvního století měli křesťané v neobyčejné úctě hroby mučedníků. Přicházeli k nim a zde se modlili za přímluvu mučedníků u Božího trůnu...
 • Jak komunisté slavili Boží Tělo...
  Svátek Božího Těla byl jedním z prvních, na které si počátkem padesátých let hodlal nastupující komunistický režim důkladně posvítit. Na stolech církevních tajemníků narůstaly stohy zpráv a hlášení informátorů o konání průvodů Božího těla na venkově Vysočiny.
 • Stěhování pomníku z Jihlavy do Hlinska
  V každém městě kraje lze spatřit nějaký ten pomník. Jeden obrůstá zelení v parku, jiný šedne na náměstí, přičemž nemálo pomníků již dávno bylo zlikvidováno či roztaveno. Není ovšem mnoho takových pomníků či soch, které za dobu své existence zdobily náměstí či ulice dvou měst.
 • Čarodějnice neboli Filipojakubská noc
  Již tradičně se 30. dubna v českých zemích pálí čarodějnice, slaví se Filipojakubská nebo Valpuržina noc. Prapůvodními zakladateli této tradice jsou Keltové, kteří právě poslední dubnový den zapalovali ohně. Podle nich dostal svátek název Beltine čili zářící oheň.
 • Mor...
  Slovem mor se na počátku středověku původně označovaly všechny prudce probíhající a nakažlivé nemoci s vysokou úmrtností. Postupně se však v našich zemích ustálil tento název pro mor dýmějový.
 • Popeleční středa...
  Popeleční středou, která letos připadá na 21. únor, vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem byla odedávna duchovní očista člověka.
 • Silentium...
  Vzpomínám si, jak jsem kdysi jako malý ministrant u svatého Jakuba jednou dostal na dva týdny \"dištanc\" za opakovaný hlasitý smích v sakristii před bohoslužbou. Na stěnách tam totiž tehdy všude visely přísné barevné nápisy: \"SILENTIUM - TICHO\".

 •                   Města a obce online - portál územní samosprávy


  Čtvrtek   21. 11. 2019

  • V novoměstském muzeu si budou moci zájemci sami pomalovat vyřezávané lidové hračky, třeba anděla nebo panenku
  • Třebíč má nový varovný informační systém
  • Zubní ordinace v Dukovanech hlásí, že mají plno až do konce roku 2020
  • Kriminalisté z Jihlavska zahájili trestní stíhání proti osmatřicetileté ženě pro podvod
  • Jihlavská nemocnice chce pod stromeček nadělit pacientům již sedmý vánoční pokoj, tentokrát pro nastávající maminky
  • Jihlavské služby v zimě sníží frekvenci svozu hnědých nádob na bioodpad
  • Havlíčkobrodská galerie představí dílo animátorky Haliny Weissové
  • Přednáška Příroda a krajiny Ománu v podání manželů Bezděčkových na radnici v Telči

  Středa   20. 11. 2019

  • Neznámý pachatel sprejem počmáral plachtu náklaďáku, způsobil škodu za 30 tisíc korun
  • Předvánoční prodejní výstava ve Velké Bíteši nabídne perníčky, keramiku či suchou vazbu
  • Vánoční výzdoba v Pelhřimově vrcholí; vánoční strom se na náměstí slavnostně rozzáří 1. prosince
  • Několik krádeží, jeden pachatel; jihlavští policisté chytili nenapravitelného recidivistu
  • Parkovací karty pro rok 2020 budou v Třebíči v prodeji od 2. prosince
  • V přehradě Švihov na Želivce našli policisté těla od léta pohřešovaného páru z Prahy
  • V jihlavské galerii pokřtí knihu Hurá do galerie
  • Lidé, kteří byli v minulosti vystaveni riziku přenosu infekce HIV či hepatitidy typu B a C se mohou nechat zdarma a anonymně otestovat
  • V Hroznatíně si připomenou rodáka: legionáře, odsouzence na smrt, generála i prezidenta Ludvíka Svobodu

  Úterý   19. 11. 2019

  • Markéta Schimmerová Procházková zazpívá pro Bárku – domácí hospic
  • Opilá žena bez řidičského průkazu za volantem v Třebíči a dva řidiči pod vlivem drog ve Žďáře nad Sázavou
  • V Panském dvoře v Telči mohou lidé ochutnat Hofmistra, Holomka, Nádeníka či Klíčníka
  • Podzimní Sbírka potravin bude 23. listopadu, zapojí se do ní rekordní množství obchodů
  • Vánoční strom již na Masarykově náměstí v Jihlavě stojí, ozdoben bude vločkami a kouličkami zlatavé barvy
  • Památkáři vydávají knihu o lidové architektuře na Vysočině; pokřtěna bude 21. listopadu
  • V havlíčkobrodské nemocnici si mohou lidé nechat vyšetřit plíce či změřit hladinu oxidu uhelnatého v těle
  • Žena v Počátkách v pravé poledne nadýchala 3,66 promile alkoholu; skončila na záchytce
  • U obce Lavičky u Velkého Meziříčí se při střetu aut zranily dvě osoby
  • Výstava v jihlavské galerii představí výběr z aktuální tvorby děl umělců Vysočiny a Horácka

  Pondělí   18. 11. 2019

  • Mistrovství Evropy ve 24 hodinovém závodě na kolech se uskuteční v Jihlavě
  • Studenti z Havlíčkova Brodu připravili pro soutěž zdravou rybí svačinku
  • V hasičském muzeu v Přibyslavi je vzácný prapor z Ukrajiny
  • Záchranáři na Vysočině mají nové výcvikové středisko; nechybí torzo vrtulníku či lezecká stěna
  • V Kamenici u Jihlavy zloděj ukradl věci za dvacet tisíc korun
  • Pod vánoční jedlí na Karlově náměstí v Třebíči bude již tradičně umístěna zapečetěná pokladnička
  • Poslední ze série devíti cvičení letošního roku v Dukovanech začne ve čtvrtek; obyvatelé v okolí nemusí na sirény reagovat
  • Pelhřimovští policisté muže zadrželi v odcizeném vozidle; hrozí mu až osmiletý trest
  • Studentská soutěž „Rozehraj to jako manažer“ na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě
  • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění otevírá pacientům s inkontinencí nové možnosti
  • Přednáška Houby PP Suché kopce aneb mykoflora vlhké louky Žďárských vrchů

  Neděle   17. 11. 2019

  • Vagon diakonie opět přijede na městské nákladové nádraží do Jihlavy
  • Dvě osoby utrpěly zranění při dopravní nehodě mezi obcemi Olešnice a Nyklovice na Žďársku
  • Výstava Má vlast cestami proměn v Telči
  • U Pohledu byl nalezen funkční německý dělostřelecký granát z druhé světové války
  • Na hradbách v Jihlavě byl nalezený jenapadesátiletý mrtvý muž
  • V Třebíči vystaví unikátní fotografický soubor Antonína Kurky z první světové války

  Sobota   16. 11. 2019

  • Na pelhřimovském náměstí vyrostly obrazce v barvách trikolory
  • V chatě ve Vratkově na Havlíčkobrodsku uhořel v sobotu dopoledne muž
  • V Jihlavě již pracovníci městských služeb instalují vánoční výzdobu, stromeček dovezou v úterý
  • Jádrem památníku obětem komunismu v Přibyslavi je bronzový kříž
  • Filmový klub v Jihlavě uvede česko-slovenský film Očima fotografky

  Pátek   15. 11. 2019

  • Nebezpečnou a dopravně komplikovanou křižovatku v Humpolci nahradil kruhový objezd
  • Policisté pátrají po pachateli, který přepadl čerpací stanici v ulici Velkomeziříčská v Třebíči
  • Agentura ochrany přírody a krajiny: Vlci se na Vysočině usazují trvale
  • V pátek 22. listopadu bude magistrát města od 12 hodin uzavřen!
  • Lidé si objednají různé elektrospotřebiče nebo telefony, zaplatí, ale zboží jim nepřijde

  Čtvrtek   14. 11. 2019