Aktuality v městské dopravě v Jihlavě


Zpět na obsah

MHD v Jihlavě: Po letech stagnace nárůst cestujících

Trolejbusy a autobusy Dopravního podniku města Jihlavy přepravily v roce 2001 o 850 tisíc cestujících víc než v roce 2000. Uvedl to ředitel DPMJ Josef Vilím.

"Po určité stagnaci v letech 1997 až 2000 jsme v loňském roce zaznamenali viditelný nárůst zájmu o naše služby," řekl ředitel s tím, že za celý loňský rok prý jihlavský dopravní podnik přepravil 17,25 milionu osob. "Znamená to, že linek městské dopravy v Jihlavě využívá denně až 60 tisíc občanů," upřesnil Vilím.
Nárůst zájmu veřejnosti o jihlavskou městskou dopravu podle něho souvisí zejména s úpravou linek MHD v loňském roce, kdy některé trasy - například do Bedřichova či Horního Kosova - byly přizpůsobeny lépe požadavkům cestujících. "Není také bez zajímavosti, že v Jihlavě již delší čas nedošlo ke zvýšení cen jízdného, což se mohlo v zájmu o městskou dopravu positivně odrazit," připustil ředitel DPMJ. Jak dodal, i přesto, že v Jihlavě je jedno z nejnižších jízdných v Česku, tržby z jízdného stouply v roce 2001 oproti roku 2000 o téměř dva miliony korun a dosáhly sumy 41,822 milionů korun. "Ukazuje se, že ne vždy zvýšení jízdného vede k vyšším tržbám a naopak," upozornil ředitel Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Elektrická trakce zajišťuje v Jihlavě padesát procent výkonů v MHD

Padesát procent ujetých kilometrů i přepravených osob zajišťuje v současnosti v městské hromadné dopravě v Jihlavě elektrická trakce.

Jak informoval ředitel Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) Josef Vilím, všechna vozidla městské dopravy v loňském roce ujela po městě 2,85 milionu kilometrů, z čehož autobusy absolvovaly 1,4 milionu kilometrů. "Zbytek byl naježděn trolejbusy," upřesnil Vilím.
Podle ředitele činí účetní náklady na každý ujetý kilometr v případě trolejbusů 35,80 korun, zatímco u autobusů jen okolo 30 korun. "Tento zdánlivý nepoměr je však způsoben stářím vozového parku autobusů, neboť u pravidelně obnovovaných trolejbusů musíme účtovat vyšší odpisy, a rovněž nutností údržby trolejových vedení," vysvětlil Vilím.
Poukázal přitom, že přímé náklady na pohonné hmoty dosahují na každý ujetý kilometr u autobusů v Jihlavě v průměru 6,18 korun, přičemž spotřeba energie u trolejbusů činí na každý kilometr pouze 3,60 korun. "Vzhledem k pořizovacím nákladům na trolejové vedení je trolejbusový provoz tím levnější, čím hustší je na linkách provoz," podotkl ředitel DPMJ.
Jihlavský dopravní podnik provozuje ve své trolejbusové síti v rozsahu 36,8 kilometru na pěti linkách v současné době 30 trolejbusů, z čehož 7 je nízkopodlažních; autobusů na sedmi linkách DPMJ jezdí denně celkem 28. Řidičů zaměstnává DPMJ celkem 103.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Od září úprava linek městských autobusů

K úpravám a rozšíření dvou autobusových linek Dopravního podniku města Jihlavy dojde od pondělí 3. září.

Jak Regionalistu sdělil ředitel DPMJ Josef Vilím, autobusová linka číslo 4 mezi centrem města a Hruškovými Dvory bude rozšířena okolo letiště až do Heroltic. "Půjde o spoje zejména v ranní a odpolední špičce," upřesnil ředitel. Doplnil, že současně s touto změnou bude zlepšena dopravní obslužnost průmyslové zony v Hruškových Dvorech zřízením nové zastávky u firmy SWOTES.
Podle ředitele DPMJ bude od 3. září též rozšířena autobusová linka číslo 5 spojující nyní centrum Jihlavy se sídlištěm v Slavíčkově ulici, Lesnovem a Zbornou. "Zde dojde ke zvýšení četnosti spojů tak, aby byla lépe obsloužena Zborná i sídliště na Slavíčkově ulici," vysvětlil Vilím. Zároveň s tím - jak sdělil - dojde k prodloužení trasy linky 5 z dosavadní konečné stanice na Masarykově náměstí Znojemskou ulicí až k supermarketu COOP na výpadovce na Znojmo a Vídeň. "Díky umístění nové konečné stanice zmíněné autobusové linky přímo před vchod do supermarketu nabídneme zejména starším spoluobčanům bezproblémovou dopravu do této doposud opomíjené části Jihlavy," podotkl ředitel Vilím. Upozornil, že nové trasy a jízdní řády obou rozšířených linek budou k disposici v informačním centru DPMJ na Masarykově náměstí v Jihlavě od pondělí 27. srpna.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Změny v městské dopravě od prvního března

Od čtvrtka prvního března dochází v systému autobusových linek Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) k některým zásadním změnám.

Tímto dnem jsou prozatím zrušeny čtyři autobusové linky (1,2,3 a 6) a naopak nově zavedeny linky s číslováním 12 a 36. Podle ředitele DPMJ ing. Josefa Vilíma jde v zásadě o propojení linek 1 a 3 s linkami 2 a 6 tak, aby autobusy historickým centrem Jihlavy pouze projížděly a nikoli zde - tak jako dosud - měly svoji konečnou stanici.
Nová linka 12 skrze Masarykovo náměstí propojí Velký Beranov a Helenín s Bedřichovem, Pávovem a Antonínovým Dolem a linka číslo 36 nabídne přímé dopravní spojení mezi Horním Kosovem, centrem a průmyslovou zonou v Bedřichově. Současně dojde od března také k dalšímu k posílení spojů ve směru do průmyslového parku v Bedřichově a v Pávově.
"Od března zavedený systém však zatím není definitivní. Máme nyní v záloze čísla zrušených linek 1, 2 3 a 6, a budeme vše na základě reakcí veřejnosti dolaďovat," uvedl ředitel.

Protože nové jízdní řády nemají zdaleka konečnou podobu a systém se s největší pravděpodobností bude ještě několik týdnů "usazovat", nepromítají se tyto změny prozatím v jízdních řádech bývalých linek 1, 2, 3 a 6 (nynějších 12 a 36) na těchto stránkách v Regionalistu. Pro aktuální informace je v případě potřeby nutno kontaktovat přímo DPMJ (tel. 066 / 731 01 05).
Redakce se tímto veřejnosti omlouvá.

Leo ŠVANČARA

Zpět na obsah

Příprava na další rozšíření trolejbusové sítě si letos vyžádá tři a půl milionu

Příprava na další rozšiřování trolejbusových drah v Jihlavě bude zahájena v létě tohoto roku.

Jak Regionalistu sdělil ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Josef Vilím, během příštích měsíců totiž dojde k rekonstrukci pozůstatků bývalé trolejové křižovatky Vrchlického a Hamerníkovy ulice u Domu zdraví, kde svého času měly konečnou stanici dnes již zrušené linky D a D1.
"Při obnově trolejového vedení u Domu zdraví bude letos v létě celá křižovatka důkladně připravena na budoucí napojení nové plánované trolejbusové trati od nemocnice a Horního Kosova," upřesnil ředitel. Jak dodal, současně s tím DPMJ osadí část trasy budoucí trolejové dráhy až do kilometru 0,5 všemi potřebnými stožáry, na něž však bude prozatím umístěno jen pouliční osvětlení. "V úseku od Domu zdraví okolo nové nemocnice, areálu záchranné služby, až po budoucí křížení Vrchlického ulice s obchvatem I/38 tak od léta bude pro budoucí trolejbusovou trať k disposici již plná konfigurace stožárů," informoval ředitel.
Všechny stavební práce v celkové hodnotě 3,5 milionu korun provede kompletně Dopravní podnik města Jihlavy. "Přitom jen trolejové sloupy nás vyjdou na zhruba jeden milion korun," doplnil Josef Vilím.

Leo ŠVANČARA

Zpět na obsah

Železniční spojení s centrem Jihlavy má budoucnost?

Ke zlepšení i dálkového železničního spojení s centrem Jihlavy dojde od devátého června tohoto roku, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád Českých drah.

Jak ve čtvrtek Regionalistu sdělil technický náměstek přednosty železniční stanice Jihlava ing. Miroslav Novotný, od nového jízdního řádu bude totiž ve stanici Jihlava-město zastavovat celkem dalších sedm rychlíků. "Jde o čtyři rychlíky směrem do jižních Čech a o tři směrem na jihlavské hlavní nádraží a poté na Brno," upřesnil náměstek. Kromě toho - jak dodal - na městském nádraží budou navíc mít nově svoji konečnou stanici i další osobní vlaky ve směru od Havlíčkova Brodu. "Jeden z nich - s plánovaným odjezdem ve 14.42 hodin ze stanice Jihlava-město - poprvé přímo propojí Jihlavu se Žďárem nad Sázavou," podotkl náměstek Novotný.
Podle něho bude význam jihlavského městského nádraží vzhledem k okolnosti, že hlavní nádraží je od centra Jihlavy z historických důvodů vzdáleno téměř tři kilometry, dále posilován zejména v příštích letech. V centru bližším nádraží Jihlava-město by totiž dle názoru železničářů mohlo být v blízké budoucnosti ukončováno daleko více vlaků než je tomu dnes. Lze pro to prý udělat maximum i přesto, že zmíněné nádraží - sloužící dosud spíše nákladní dopravě - nebylo stavěno jako koncová stanice osobních vlaků a tak nikdy v historii zde - s výjimkou několika posledních let - vlaky svoji konečnou nemívaly.
Nádraží Jihlava-město na trati z Jihlavy do Horní Cerekve je umístěno na okraji středu Jihlavy na konci Třídy Legionářů pod starou nemocnicí. Tato stanice je kromě toho v docházkové vzdálenosti autobusového nádraží a navíc je dnes situována přímo mezi dvěma novými jihlavskými nákupními lokalitami s celkem pěti obchodními areály a budovaným aquaparkem. Městské nádraží je částečně dostupné i městskou dopravou, i když prozatím pouze ve směru do Starých Hor trolejbusovou linkou E.
"Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) však v souběhu s postupným rušením konečných stanic autobusů na Masarykově náměstí v centru památkové reservace nyní zpracovává určitou ideu, podle níž by bylo možno některé linky městských autobusů v budoucnu obracet mimo jiné právě i dole v parku Legionářů před hlavní budovou nádraží Jihlava-město," sdělil Regionalistu v této souvislosti ředitel DPMJ ing. Josef Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Od prvního března v Jihlavě reorganisace linek městských autobusů

K výrazným změnám dojde v síti linek městských autobusů Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) od prvního března.

Jak ve středu Regionalistu sdělil ředitel DPMJ ing. Josef Vilím, ke zmíněnému datu budou zrušeny čtyři autobusové linky (1,2,3 a 6) a naopak nově zavedeny linky s číslováním 12 a 36. Podle ředitele jde v zásadě o propojení linek 1 a 3 s linkami 2 a 6 tak, aby autobusy historickým centrem Jihlavy pouze projížděly a nikoli zde - tak jako dosud - měly svoji konečnou stanici.
"Zadání radnice znělo, aby došlo pokud možno k zásadnímu omezení otáčení autobusů na Masarykově náměstí," upřesnil ing. Vilím. Dodal, že nová linka 12 tedy skrze náměstí propojí Velký Beranov a Helenín s Bedřichovem, Pávovem a Antonínovým Dolem, přičemž linka 36 nabídne přímé dopravní spojení mezi Horním Kosovem, centrem a průmyslovou zonou v Bedřichově. "Současně dojde od března také k dalšímu k posílení spojů ve směru do průmyslového parku v Bedřichově a v Pávově a rovněž bude i lépe obsloužena poněkud v tichosti se rozvíjející menší podnikatelská zona za dálnicí u Červeného Kříže," vysvětlil ředitel.
Do nových jízdních řádů byly zapracovány také připomínky občanů Pávova, kteří požadovali na nové lince 12 zachování 25 minutového intervalu bývalé linky 1 o sobotách a nedělích. "Pávovští byli v této věci nejaktivnější. Dokonce zde vznikla jakási petice a my jsme povinni takto slyšitelně žádostem občanů vyjít pokud možno vstříc," upřesnil ředitel Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Ceny benzinu se projevily v zájmu o městskou dopravu

Dvakrát až třikrát více cestujících přepravuje na mnohých trasách v poslední době Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ).

Jak pro Regionalist uvedl ředitel DPMJ ing. Josef Vilím, rasantní nárůst cestujících v jihlavské městské dopravě v současnosti způsobuje na některých linkách místy i krisový stav. "Byli jsme například nuceni znovu zjemnit intervaly na nové 'kosovské' trati trolejbusové linky C, kdy například mezi sedmou a osmou hodinou ranní jsou cestující ze Starých Hor nuceni na zastávkách kvůli přeplněnosti vozů čekat i přes tři až čtyři spoje, než mohou vůbec do některého trolejbusu nastoupit," upozornil ředitel.
Podle něho prudký nárůst zájmu cestujících o městskou dopravu - jenž je v Jihlavě zaznamenáván již od léta - souvisí nejspíše se zdražením benzinu. "Zájem veřejnosti nyní kulminuje a bylo by žádoucí, aby právě v této chvíli mohl Dopravní podnik přispět k vyšší kvalitě i rychlosti cestování po městě a cestující tak v městské hromadné dopravě udržet i do budoucna. To ovšem vyžaduje další finanční prostředky, které může uvolnit pouze město," podotkl ředitel Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Na jedinou jízdenku z třebíčského náměstí například ke krajskému úřadu v Jihlavě?

Propojit převážnou část železniční, autobusové i městské dopravy v Jihlavském kraji v regionální dopravní systém hodlají prosadit v budoucím krajském zastupitelstvu starostové a radní měst regionu, kteří nyní kandidují do krajského sněmu Vysočiny na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů (SNK).

Regionalistu to sdělil starosta Bystřice nad Pernštejnem, předseda regionální dopravní komise Regionální koordinační skupiny Jihlavského kraje a kandidát do nadcházejících regionálních voleb na třetím místě kandidátní listiny SNK Josef Novotný.
"Naším cílem je, aby občan mohl jet na jednu jedinou jízdenku například od Zelené Hory ve Žďáru až na nádraží v Telči, či z náměstí v Třebíči postupně autobusem, vlakem i trolejbusem, až ke krajskému úřadu v Jihlavě," nastínil představu nezávislých J. Novotný. Podle něho je možno vznikem regionálního dopravního systému především napomoci vyšší mobilitě pracovní síly v regionu, zamezit vylidňování venkova a přispět k zachování ekologicky mimořádně čistého životního prostředí Českomoravské vysočiny. "Pohled na tisíce automobilů zahlcujících čím dál tím víc naše města je neradostný, nehledě k tomu, že silniční síť zde na Vysočině je dnes horší než za komunistů," prohlásil Josef Novotný s tím, že vedle nezbytné nadcházející obnovy silnic v regionu budoucí kraj nesmí zapomenout na prioritní veřejnou dopravu. "Chceme zde v regionu učinit veřejnou dopravu pro lidi přívětivou natolik, aby jí začali dávat přednost před vlastními automobily," podotkl J. Novotný.
Jak ovšem Regionalistu v této souvislosti sdělil starosta Jihlavy Vratislav Výborný (ODS), propojit spoje i tarify městských dopravních sítí například s železniční dopravou není podle jeho názoru v současné době příliš reálné. "Kupříkladu zde v Jihlavě město dotuje dopravní podnik pětadvaceti miliony korunami ročně a za stávajících podmínek si nedovedu představit, jak bychom se dohadovali například s železnicí o vzájemných podílech na ztrátách vlakové i naší městské dopravy či naopak na dělení tržeb z jízdného," poukázal starosta Jihlavy na možný zdroj obtíží.
Podle J. Novotného však přesto řešení existuje, a sice v podobě ucelené dopravní dotační politiky budoucího krajského sněmu. "Není problém, aby se v rámci regionálního dopravního systému dle určitého klíče tyto věci řešily nikoli jen na radnicích měst, ale především v krajském zastupitelstvu," naznačil J. Novotný.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Regionální 'krajské' vlaky již od jara příštího roku?

Přímých železničních spojení mezi okresními městy Jihlavského kraje a Jihlavou by mohli cestující začít využívat již na jaře příštího roku.

Regionalistu to v pondělí sdělil přednosta železniční stanice Jihlava Zdeněk Nadrchal s tím, že do nového grafikonu Českých drah 2001 až 2002 navrhují jihlavští železničáři zavedení přímých vlaků mezi Žďárem nad Sázavou, Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, dále mezi Jihlavou a Pelhřimovem a též rozšíření stávajících přímých spojů na trati 240 z Jihlavy do Třebíče. "Cestující veřejnost tak dostane k disposici poměrně rychlé a kvalitní železniční spojení mezi všemi významnými sídly regionu," podotkl přednosta Nadrchal.
Jak v této souvislosti upozornil, navíc by měl být u většiny spojů výrazně posílen i význam nádraží Jihlava - město, které se - narozdíl od hlavního nádraží - nalézá v docházkové vzdálenosti od centra Jihlavy, takže cestující nebudou nuceni ještě navíc dále přestupovat na městskou dopravu v Jihlavě. "Na městské nádraží by mělo od příštího roku zajíždět více vlaků i ze směru od Havlíčkova Brodu, přičemž ze směru od Třebíče budou mít cestující možnost rychlého přestupu ve stanici Jihlava - hlavní nádraží," upřesnil přednosta.
Jak dodal, zmíněné návrhy již byly předány ředitelství oblasti Českých drah v Brně a v závěru tohoto týdne budou projednány komisí pro nový grafikon 2001 - 2002. "Věříme, že naše návrhy budou přijaty a cestující na Vysočině tak konečně dostane možnost volit mezi automobilem, autobusem a železnicí," podotkl přednosta.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Koncepci městské dopravy v Jihlavě mají v rukou výhradně zastupitelé

Požadavek městských zastupitelů - vznesený na posledním jednání jihlavského městského zastupitelstva koncem června - aby radnice a Dopravní podnik města Jihlavy zpracovali konkrétní koncepci budoucího rozvoje městské hromadné dopravy ve městě, je pobídkou nesprávným směrem.

Naznačil to ředitel DPMJ Josef Vilím když upozornil, že koncepci dalšího rozvoje - či naopak útlumu - veřejné dopravy ve městě mají ve svých rukou výhradně sami městští zastupitelé.
"Co se týká koncepce, popisovali bychom mnoho a mnoho papíru, pokud bychom ji zpracovávali bez ohledu na politickou vůli zastupitelstva. Městské zastupitelstvo má totiž nástroj, jak kvalitu městské dopravy v Jihlavě do budoucna konkrétně ovlivňovat, a tím je každoroční rozpočet města Jihlavy," upozornil ředitel DPMJ.
Poukázal na skutečnost, že každá koruna vložená do městské dopravy - narozdíl od některých jiných výdajů města - je penízem investovaným do spokojenosti desetitisíců občanů města: trolejbusy a autobusy Dopravního podniku totiž denně přepraví okolo šedesáti tisíc lidí. "Služba takovému počtu obyvatel Jihlavy a okolí je dle mého názoru mimořádně důležitá. Je totiž například otázkou, jestli jedním trolejbusem přepravíme 80 osob, nebo dvěma 40, přičemž za tuto vyšší kvalitu se tržby nijak nezvýší, a náklady stoupnou dvojnásobně" upřesnil ing. Vilím.
Co se podle něho týče budoucí kvality služeb městské dopravy, nejde ani tak o pohodlí ve vozidlech, jako především o četnost spojů na linkách. Při prodloužení intervalů mezi jednotlivými spoji pod určitou mez totiž přestává městská doprava plnit svoji funkci a lidé ji dle Vilíma začnou ignorovat. "A právě městský rozpočet potom musí investovat do jiných sekundárních problémů, kterými jsou například průjezdnost komunikací a celého městského centra či výstavba parkovišť," upozornil ředitel DPMJ.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Příměstské obce projevují zájem o integrovanou městskou dopravu zatím neúspěšně

Zatím zcela neúspěšně projevují již několik let některá městečka a obce v okolí Jihlavy zájem o zlepšení své dopravní obslužnosti prostřednictvím prodloužení linek jihlavské městské dopravy.

Jak totiž informoval ředitel Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) ing. Josef Vilím, poslední aktivita tohoto druhu byla de facto zamítnuta Okresním úřadem v Jihlavě, jehož referát dopravy již před časem odmítl vydat DPMJ licenci na provozování linky do Luk nad Jihlavou.
"Šlo tehdy o žádost přilehlých obcí o změnu trasy městské autobusové linky číslo 2 ze současné konečné ve Velkém Beranově až do Luk," vysvětlil ředitel s tím, že toto několikakilometrové prodloužení tras městských autobusů by příměstské obce vyšlo velmi výhodně. Intensita spojů zajišťujících dopravní spojení těchto obcí s Jihlavou by se přitom dle ředitele DPMJ dostala prakticky téměř na úroveň pouliční dopravy ve městě Jihlavě.
"Jde však o problém související s legislativou, neboť podle současných zákonů musí každý - tedy i městský dopravce - zažádat o licenci dopravní úřad města a okresní dopravní úřad. Tam se posuzuje, zda licenci dopravce obdrží či nikoli a my jsme licenci na tuto příměstskou dopravu tehdy nedostali," popsal situaci ředitel Vilím. Současně s tím potvrdil, že i přesto zájem obcí Jihlavska o doplnění svých dopravních možností jihlavskou městskou dopravou permanentně trvá. "V současné době však není v naší moci těmto obcím vyhovět," řekl ředitel DPMJ.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Na nové zastávky městské dopravy ve 'čtvrti supermarketů' vydáno stavební povolení

Na výstavbu nových trolejbusových a autobusových zastávek v ulici Romana Havelky - ve 'čtvrti supermarketů' - bylo v těchto dnech vydáno stavební povolení.

Jak Regionalistu sdělil ředitel Dopravního podniku města Jihlavy ing. Josef Vilím, v září by tedy měly být u Pražského mostu v sousedství supermarketu Kaufland zahájeny stavební práce s tím, že nové stanice MHD by veřejnosti měly být k disposici během podzimu.
"Přiblížení městské dopravy této nové obchodní části Jihlavy považujeme za klíčové," řekl ředitel. Upozornil, že kvalita spojení centra města i dalších čtvrtí s obchodními domy v lokalitě ulice Romana Havelky se po rekonstrukci stanic v této oblasti výrazně zvýší. "Přímo u schodiště k supermarketu Kaufland za Pražským mostem budou napříště zastavovat jak trolejbusová linka E, tak i autobusy linek 1, 3 a 5," ubezpečil ředitel DPMJ. Naznačil, že další zlepšení dopravní obslužnosti lze po otevření nových zastávek očekávat v horisontu několika měsíců. "Kromě posílení linky E uvažujeme i o případném zřízení dalších stanic MHD u ostatních obchodních domů v této oblasti," nastínil ředitel Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Městská doprava bude na 'čtvrť supermarketů' reagovat jen částečně

Na existenci tří nových supermarketů v doposud opuštěném údolí řeky Jihlavy v ulici Romana Havelky pod městským nádražím v Jihlavě hodlá Dopravní podnik města Jihlavy reagovat v nejbližším období posílením spojů a přemístěním zastávek tak, aby tyto obchodní domy byly přístupny i obyvatelům města bez vlastních automobilů.

Jak Regionalistu potvrdil ředitel DPMJ ing. Josef Vilím, v současné době se připravuje přemístění zastávek autobusových linek 1,3 a 5 ze Sokolovské ulice z lokality U Labutě do ulice Romana Havelky. "Nové zastávky by měly být společné se stanicí trolejbusové linky E, která by v souvislosti se vznikem supermarketů ve zmíněné lokalitě měla být v budoucnu posílena," upřesnil ředitel Vilím.
Jak ovšem doplnil, posílení trolejbusové linky co do četnosti intervalů bude na druhou stranu vyváženo jejím zkrácením, takže všechny vozy linky E budou ve směru od ulice Romana Havelky končit celodenně již u Domu kultury v Havlíčkově ulici na severním okraji centra Jihlavy. "Jezdíme-li s určitým omezeným počtem vozidel a řidičů, není možno linku E při výrazném zkrácení intervalů zachovat v původní délce tak, aby zajížděla až do samého centra," vysvětlil ing. Vilím.
Na otázku, zda tedy dopravní podnik v této souvislosti neuvažuje například o zřízení trolejové smyčky v prostoru stávajícího autobusového obratiště na Masarykově náměstí, kde by se mohly vozy linky E obracet též bez výrazného prodloužení své trasy, ředitel Vilím odpověděl, že v současnosti je právě zmíněná autobusová smyčka v historickém jádru předmětem kritiky a proto se uvažuje s jejím definitivním vymístěním mimo městskou památkovou reservaci. "Proto se domnívám, že architekti a radnice by se k úmyslu navrátit do prostoru náměstí opět konečnou stanici trolejbusů určitě nepostavili kladně," uzavřel ing. Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Do městské dopravy v Jihlavě jde nejméně dotací v celém Česku

Ze všech 18 dopravních podniků v celé ČR dostává každoročně nejméně dotací z městského rozpočtu Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ). Uvedl to v pondělí ředitel DPMJ ing. Josef Vilím s tím, že na druhou stranu se z každé městem investované koruny do hromadné dopravy v Jihlavě na tržbách z jízdného vrátí zhruba 55 haléřů.

"Jihlava je v této oblasti v Česku prakticky na špičce. Srovnatelná města totiž mají návratnost okolo 45 procent a například v Praze činí zisk z každé investované koruny jen 22 haléřů," sdělil ředitel Vilím.
Poukázal přitom ovšem na skutečnost, že městské zastupitelstvo v Jihlavě do městské dopravy ročně věnuje prostředky v objemu pouhých čtyř procent městského rozpočtu, zatímco jiná česká města podle něho investují ze svých rozpočtů rok co rok do dopravních podniků minimálně 12 procent celoročních městských výdajů. "V Jihlavě je též v celém Česku nejnižší i příspěvek města do veřejné městské dopravy rozpočítaný takzvaně na hlavu, to jest na každého občana. V Jihlavě činí tato městská dotace 500 korun ročně na obyvatele města, ovšem například v Praze tato částka převyšuje 5000 korun," upřesnil ing. Vilím.
Podle něho není výše investic do veřejné dopravy otázkou ekonomických možností města, nýbrž především odrazem politiky té které radnice. "O základních řešeních v této oblasti rozhoduje jako vlastník výhradně město. Zda se v přetížených městech automobilovou dopravou doprava městská pouze udržuje při životě - či naopak, zda se kvalitně rozvíjí - je jen a pouze na politickém rozhodnutí městských zastupitelů," upřesnil ředitel Vilím.
Jak v této souvislosti upozornil, v západní Evropě městská doprava v současné době prožívá renesanci, přičemž do elektrické trakce a pouliční kolejové dopravy dnes nejvíce prostředků investují ta města, která se v poměrně nedávné minulosti zmíněných dopravních systémů zbavila či jejich rozvoj zanedbala. "Vracet se k veřejné městské dopravě po jejím úpadku je totiž daleko dražší, než již existující a fungující systémy udržovat a rozvíjet," připomenul ing. Vilím.

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah

Zájem o jihlavskou městskou dopravu klesá

Zájem veřejnosti využívat služeb jihlavské městské hromadné dopravy se snižuje. Za poslední tři roky poklesl totiž počet přepravených osob v Jihlavě zhruba o 15 procent

Zatímco v roce 1996 Dopravní podnik města Jihlavy přepravil 18,5 milionu cestujících, za celý rok 1999 to již bylo jen 15,9 milionu osob. "Trolejbusových tratí přitom v roce 1999 využilo 8,7 milionu osob a autobusových linek 7,2 milionu pasažerů," informoval Regionalist ředitel DPMJ ing. Josef Vilím. Upřesnil, že v loňském roce bylo všemi jihlavskými trolejbusy po městě najeto více jak milion kilometrů (1.000.307), zatímco autobusy pouze 950 tisíc.
Průměrný denní počet pasažerů městské hromadné dopravy se tak v Jihlavě snížil na 43,5 tisíc osob, přičemž v roce 1996 ještě denní počet cestujících převyšoval 50 tisíc. Veřejná popularita městské dopravy se proto v Jihlavě v současné době pohybuje v porovnání s ostatními městy mnohdy i méně než na třetinové úrovni. Například v Brně dle údajů tamního dopravního podniku městské hromadné dopravy denně využije 830 tisíc osob - tedy narozdíl od Jihlavy prakticky trojnásobek počtu obyvatel města.

Leo ŠVANČARANová trolejbusová trať otevřena

Nová trolejbusová trať mezi Starými Horami a Horním Kosovem v Jihlavě byla otevřena v pondělí 28. února 2000. Pětitisícová jihlavská čtvrť Horní Kosov se tak po létech dočkala kvalitního dopravního spojení s centrem města. To doposud po desetiletí zajišťovala pouze autobusová linka 4, která je ovšem vedena v opačném směru úzkými komunikacemi ulic Lipové a Rantířovské okolo Ústředního hřbitova. K ní nyní z opačné strany čtvrti přibyla na celkových 6300 metrů prodloužená trolejbusová linka C, jež propojila Horní Kosov, sídliště v Jarní ulici a obytné bloky Na Dolině s centrem Jihlavy.
"Zda nyní autobusovou linku číslo 4 poněkud zredukujeme, ukáže až zájem cestující veřejnosti z Horního Kosova o oba druhy dopravy," upřesnil ředitel Dopravního podniku města Jihlavy ing. Josef Vilím.
Nová trať byla vybudována nákladem devíti milionů korun, přičemž téměř polovinu pohltí zatím nedokončená nová měnírna, jejíž stavba se dostala do časového skluzu. "Proto je otevření nové tratě prozatím provisorní, nouzové, a tomu byl také přizpůsoben i jízdní řád," sdělil ředitel.

Leo ŠVANČARA

      (další aktuální informace viz. výluky v MHD v Jihlavě...)