Autobusy v Jihlavě (1942 - 2000)


První městský autobus vyjel v roce 1942 jako posila vzrůstajícího provozu na elektrické dráze. Autobus Škoda 706 jezdil z centra Jihlavy i s vlečným vozem jednak k nádraží, a jednak i na Bedřichov, kam se jedinou tramvajovou linku ve městě před válkou nakonec přes veškeré snahy nepodařilo prodloužit.
V období postupného rušení tramvajového provozu v Jihlavě a výstavby trolejbusové dráhy (1947-1948) zajišťovaly pak v různém rozsahu náhradní dopravuz centra k nádraží tři autobusy: původní souprava z roku 1942, z Brna zapůjčený vůz Tatra a nově pořízený autobus Škoda 706 RO.
Po uvedení trolejbusového spojení nádraží s centrem Jihlavy do plného provozu koncem roku 1948 vznikly podmínky pro zřizování samostatných autobusových linek. Dne 1. února 1949 začal jezdit na pravidelné lince autobus mezi konečnou stanicí trolejbusů v dolní části Masarykova náměstí a tehdejším krajským národním výborem na Brněnském kopci (dnes psychiatrickou léčebnou).
Postupně pak byly zřízeny i autobusové linky 1 a 2 (dodnes ve stejné trase v provozu) spojující centrum Jihlavy s Bedřichovem a Pávovem a též Velkým Beranovem. Linka číslo 3 - dnes zajíždějící do Automotive Lighting v Pávově - byla v 50. letech trasována až do Žďírce u Polné.
Koncem 70. let byla do té doby na první pohled poněkud chaotická autobusová doprava v Jihlavě systematicky utříděna do sedmi číslovaných linek - narozdíl od trolejbusových, které v Jihlavě i nadále zůstaly označeny velkými písmeny. K těmto pravidelným linkám v polovině 90. let přibyly i do té doby posilové linky, jež byly rovněž označeny čísly: 8, 9 a 10. Do každodenního provozu je tak nyní nasazováno ve špičce současně až 14 autobusů (Dopravní podnik města Jihlavy jich vlastní celkem 27).