Městská doprava v Jihlavě, simulace, modely


Na této stránce najdete ke stažení funkční modely jihlavské městské dopravy pro program BAHN 3.7.
Jde o plnou simulaci jednak tramvajového provozu dle jízdního řádu v roce 1934 a jednak o úplný model současného trolejbusového provozu v městě Jihlavě dle jízdních řádů z července roku 2000.
Obě simulace jsou zkomprimovány v jednom balíčku dohromady se základní českou versí programu BAHN 3.7 (pro Windows 3.1 a vyšší).

Zde si můžete stáhnout příslušný soubor:

  • simulace tramvajové dopravy v Jihlavě v r. 1934 a trolejbusové v roce 2000, včetně české verse programu BAHN pro Windows (zapakovaný samospustitelný soubor ji_2000.exe - 894 kB)
Poznámka: po stažení a spuštění se soubor rozbalí do adresáře C:\BAHN_JIHLAVA na Vašem pevném disku. Program BAHN 3.7 spustíte z tohoto adresáře kliknutím na soubor "b370b5.exe". Poté si do otevřeného okna programu BAHN načtěte příslušný simulační soubor MHD v Jihlavě - buď "ji_1934.nt3" (tramvajová doprava v roce 1934) či "vzor.nt3" (současný model trolejbusového provozu v Jihlavě v roce 2000).       (podrobnější informace o programu BAHN 3.7...)