Městská doprava v Jihlavě, historie


V roce 1904 starosta Jihlavy, lékárník Vincenc Inderka, vznesl jako první požadavek na zřízení veřejného dopravního spojení centra města s nádražím Severozápadní dráhy. Po zvažování několika variant - mimo jiných i možnosti zřízení parní tramvaje - nakonec 12. září 1906 městská rada rozhodla o výstavbě elektrické pouliční dráhy a 14. prosince téhož roku zadala vypracování variantního návrhu jejího provedení firmě Leo Arnoldi z Vídně.
Obě vypracované studie pouliční dráhy předpokládající běžný kolejový rozchod 1435 mm však nebyly přijaty, mimo jiné pro protesty jihlavských speditérů, kteří se konkurence elektrické dráhy normálního rozchodu značně obávali.
Městská rada proto 21. června 1907 rozhodla o výstavbě úzkokolejné tramvajové dráhy (1000 mm) z hlavního náměstí na nádraží Severozápadní dráhy a 10. dubna 1908 její realisaci zadala zmíněné firmě Leo Arnoldi.
Ke slavnostnímu otevření provozu na 2,7 kilometru dlouhé jednokolejné trati došlo ve čtvrtek 26. srpna 1909.
      (další informace...)