Dobronín - Polná


Historie:
Koncové nádraží města Polné slouží nyní mnohdy již jen jako pastviště. Poněkud ožije pouze jednou do roka při nostalgických jízdách na zářijovou Mrkvancovou pouť... (foto RTA: L. Švančara)
  Místní trať Dobronín - Polná byla v době svého provozu takříkajíc pravou lokální tratí. Její ústřední význam spočíval prakticky pouze ve spojení města Polné s železniční tratí mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, přičemž téměř všechny vlaky od Polné končily již ve stanici Dobronín. Zde byli cestující nuceni přestoupit na spoje mezi Brodem a Jihlavou.
    Na trati mezi Dobronínem a Polnou je pouze jedna zastávka a provoz zde byl až do zrušení osobní dopravy zajišťován jedinou motorovou soupravou populárních "Hurvínků".
    Fakt, že trať z nepochopitelných důvodů nebyla v době svého vzniku zaústěna přímo do nedalekého hlavního nádraží v Jihlavě, ale naopak do Dobronína, ležícího až prakticky v polovině trati mezi Brodem a Jihlavou, se projevil zejména v 60. a 70. letech, kdy počet přepravených osob klesal natolik, že železnice byla v roce 1983 pro pravidelný osobní provoz nakonec uzavřena.
    K obnovení osobní dopravy zde nedošlo ani po roce 1989, kdy se četnost autobusového spojení mezi Jihlavou a Polnou značně snížila. Snaha obnovit provoz na lokálce není navíc patrna ani v současnosti. Přispívá k tomu mimo jiné zřejmě i skutečnost, že nádraží v Polné je dosti vzdáleno od centra města, což v kombinaci s nutností přestupování v Dobroníně činí železniční dopravu mezi Jihlavou Polnou (po silnici 12 kilometrů) neefektivní.
    Příznivci železnice se tak mohou po této trati projet pouze jednou ročně, počátkem září, kdy u příležitosti polenské Mrkvancové pouti bývají po celý víkend vypravovány z Jihlavy do Polné zvláštní vlaky.
    Vzhledem ke skutečnosti, že zmíněná lokální trať stále více chátrá, se však již delší čas objevují úvahy o definitivním zrušení trati a její postupné asanaci.
      (další informace...)