Vývoj tramvajové a trolejbusové sítě v Jihlavě (1909 - 2000)


Vybrat období, ve kterém došlo v jihlavské síti ke změnám:
 • 1909 - 1948
 • 1960 - 1963
 • 1982 - 1984
 • 1948 - 1951
 • 1963 - 1965
 • 1984 - 1986
 • 1951 - 1953
 • 1965 - 1973
 • 1986 - 1988
 • 1953 - 1958
 • 1973 - 1975
 • 1988 - 1993
 • 1958 - 1960
 • 1975 - 1982
 • 1993 - 2000
 • 1958 - 1960
 • 1973 - 1975
 • 2000 -        

 • výhled a budoucnost?


 • Tramvaje (1909 - 1948)
  Tramvaje v tomto období jezdily po jediné jednokolejné trati z nádraží na Masarykovo náměstí:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1948 - 1951)
  Trolejbusy v tomto období nahradily tramvaje v jejich jediné trati mezi nádražím a Masarykovým náměstím (s výjimkou přeložky trati z Komenského do Křížové ulice):

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1951 - 1953)
  K základní trati přibyly roku 1951 tratě linky B (do hřbitovní čtvrti) a linky C (do Starých Hor). Všechny linky měly i nadále konečnou na Masarykově náměstí:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1953 - 1958)
  V souvislosti s vybudováním mostu přes Koželužské údolí byla v roce 1953 z náměstí prodloužena linka C z náměstí až do obratiště v uličce Na Slunci:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1958 - 1960)
  Zrušena část tratě linky B přes Štefánikovo náměstí a trať prodloužena odklonem k Domu zdraví a ke hřbitovu:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1960 - 1963)
  22. září 1960 zrušena původní konečná na Masarykově náměstí (zde doprava převedena kolem radnice) a v důsledku toho linka A prodloužena z náměstí na Slunce. Linka B od tohoto dne řešena jako polookružní s jedinou konečnou na hlavním nádraží a v jejím protisměru nově zavedena linka BI:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1963 - 1965)
  5. září 1963 dočasně zrušena kmenová trať od Jánů na hlavní nádraží (rekonstrukce železničního nadjezdu na Černé cestě) a pod Jánským kopcem zřízena provisorní smyčka linek A, B, BI (až do 20. července 1964). Od 25. listopadu 1963 prodloužena linka C z obratiště v uličce U Slunce na novou smyčku v Brtnické ulici u budované vozovny Dopravního podniku:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1965 - 1973)
  3. září 1965 definitivně zastaven provoz v původní tramvajové vozovně a veškeré zázemí přeneseno do nové vozovny v Brtnické ulici. Týž den, v souvislosti s novým brněnským mostem přes hluboké údolí zoologické zahrady, přesměrována linka A ze Slunce na novou trať do Handlových Dvorů. Dne 3. září 1965 byla také zřízena nová linka D, která z nově vybudované smyčky u hotelu Beseda na náměstí Svobody obsluhovala čtvrť u Domu zdraví:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1973 - 1975)
  Období snad nejrasantnějších změn, rušení, přeložek a výluk v jihlavské dopravě v její celé historii. V souvislosti se současně zahájenou rekonstrukcí Havlíčkovy ulice a stavbou dlouhé nové trati přes sídliště Březinky byla do 15. října 1973 zcela zrušena trolejbusová doprava k nádraží. Jedinou obsluhou nádražní čtvrti se stala náhradní autobusová doprava (linka A) vedená do centra oklikou přes Březinky na náměstí Svobody. Současně s tím byly linky B a BI ukončeny ve smyčce v Handlových Dvorech, mezi Havlíčkovou a Fritzovou ulicí zřízena trolejová spojka ulicí Pražská a linka D zcela zrušena.
  (Jinde běžné snahy o úplné nahrazení trolejbusů autobusy, které se počátkem 70. let objevovaly téměř ve všech městech, byly v Jihlavě zcela umlčeny právě těmito výlukami, neboť se při nich v praxi ukázalo, že autobusová doprava není schopna kvalitně elektrickou trakci v ulicích středně velkého města nahradit. V období, kdy zajišťovala dopravu k nádraží pouze autobusová linka A nebylo výjimkou, že přeplněné autobusy jeden za druhým míjely bez zastavení zastávky obležené stovkami dalších cestujících v nádražní čtvrti, přičemž čekací doby na volný spoj se v tomto období běžně protahovaly i na mnoho desítek minut.)
  Dne 20. prosince 1973 (po otevření nové trolejbusové trati přes Březinky) byly linky B a BI prodlouženy na hlavní nádraží a zrušena pro změnu linka A (až do 1. ledna 1975):

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1975 - 1982)
  1. ledna 1975 obnovena linka A a z Masarykova náměstí přesměrována na konečnou u Dopravního podniku. Zde doposud končící linka C od téhož data přesměrována na novou smyčku na sídlišti Březinky (hotel Jihlava). Dne 14. dubna 1975 pak byly linky B a BI odkloněny od nemocnice a městského nádraží na provisorní trať okolo Domu kultury v Tolstého ulici (změna trvala až do 28. října 1978 - tříletá rekonstrukce Fritzovy ulice):

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1982 - 1984)
  29. března 1982 obnovena linka D, avšak v nové trase (náměstí Svobody - Masarykovo nám. - Březinky - Dům zdraví - Benešova - nám. Svobody) a v jejím protisměru poprvé zavedena i linka DI (obě linky však byly opět pozastaveny 9. května 1983, kdy byla v souvislosti s asanací Katolického domu a následnou rekonstrukcí křižovatky náměstí Svobody, Havlíčkovy a Tolstého ulice zrušena smyčka na náměstí Svobody):

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1984 - 1986)
  3. prosince 1984 obnoveny v původní trase linky D a DI ovšem s konečnou stanicí v nově zřízené smyčce u Domu zdraví. Současně zrušena trať ve Dvořákově ulici a linka C na průjezdu centrem přesměrována z Benešovy ulice přes náměstí Svobody a Tolstého ulici:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1986 - 1988)
  1. října roku 1986 byla uvedena do provozu nová linka E. Jezdila nově postavenou tratí údolím řeky Jihlavy v ulici Romana Havelky a byla zatím provisorně ukončena ve smyčce u Červených domků:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1988 - 1993)
  Období, kdy byla trolejová i linková síť v Jihlavě historicky nejrozsáhlejší. 24. října 1988, po dokončení celé trati v ulici Romana Havelky až k továrně Motorpal nahoře v Humpolecké ulici, byla prodloužena linka E a současně s tím došlo ke změně její trasy okolo Domu zdraví. Od téhož dne byly linky B a BI odkloněny z ulice Legionářů (od staré nemocnice) do Havlíčkovy ulice a k městskému nádraží nadále zajížděla pouze linka E. V letech 1987 až 1989 také probíhala rekonstrukce dnešní Seifertovy ulice a linky B, BI, D, DI a E byly vedeny ulicí Žižkovou po nově postavené náhradní trati výrazně zkracující dobu jízdy mezi centrem a hřbitovní čtvrtí (dnes je kupodivu tato trolejová zkratka napůl rozebrána).

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (1993 - 2000)
  Dne 1. července roku 1992 byly zrušeny linky D a DI a o rok později - v souvislosti s rozhodnutím o uzavření Benešovy ulice v centru Jihlavy pro veškerou dopravu - byla zrušena trať spojující okružní linky ze směru od hřbitova do centra. Od 24. srpna 1993 tak byla znovuobnovena někdejší trať linky C Dvořákovou ulicí a na ni převedeny B, BI a E. Chaos, který změna vyvolala, si za necelý rok vynutil alespoň změnu trasy linky E (vozy se totiž kvůli neexistenci jiného spojení s náměstím vracely na stejnou zastávku v Tolstého ulici dvakrát, takže na zastávkách v jednom směru zastavovaly jak vozy E směřující do centra, tak i vozy k Motorpalu!), nicméně nelogické několikakilometrové kroužení B a BI zůstalo dodnes.
  V roce 1997 došlo na lince E ještě k malé změně, kdy některé vozy se ve špičkách namísto zajíždění do centra točí okolo staré nemocnice zpět do ulice Romana Havelky:

        zpět nahoru na výběr...

  Trolejbusy (2000)
  Dne 27. února roku 2000 došlo k zatím poslední změně v trolejové síti v Jihlavě. Toho dne byla prodloužena trasa linky C. Stalo se tak v souvislosti s nově postavenou tratí do Horního Kosova, která na původní dráhu z roku 1951 v Jiráskově ulici navazuje v lokalitě Na Dolině. Současně s tím byla definitivně zrušena původní konečná linky C u železniční zastávky Jihlava - Staré Hory: