Dopravní podnik v Jihlavě, tarify a jízdné


Základní tarif v Jihlavě je nepřestupný, jízdenka po označení ve vozidle platí pro jednu jízdu.
Mimo to je však možno využít předplatních jízdenek, a to jednodenních až třicetidenních. Tyto jízdenky platí dle druhu buď do půlnoci dne označení, popřípadě do půlnoci dne vyznačené platnosti.

Cestující je povinen při kontrole na požádání oprávněnému pracovníku Dopravního podniku města Jihlavy předložit svoji jízdenku. V případě jízdy bez jízdenky je v Jihlavě účtována přirážka k jízdnému až ve výši 1000 Kč


Základní jízdné (jízdenka platí po označení pro jednu jízdu) 6 Kč
Děti do 15 let (jízdenka platí po označení pro jednu jízdu) 3 Kč
Jízdenka zakoupená u řidiče (jízdenka platí po označení pro jednu jízdu) 8 Kč
Zavazadlo větší než 20 x 30 x 50 cm (jízdenka platí po označení pro jednu jízdu) 6 Kč
Pes, není-li přepravován ve schráně (jízdenka platí po označení pro jednu jízdu) 6 Kč
30 denní předplatní jízdenka (jízdenka platí v celé síti MHD v Jihlavě) 230 Kč