Kostelec - Telč - Dačice - Slavonice


Historie a současnost:
Místní trať číslo 203 Kostelec -Telč - Dačice - Slavonice (Waidhofen - Schwarzenau) je v nepřetržitém provozu již 101 let. V podmanivé krajině Jihlavských vrchů propojuje zdejší historická městečka a obce a tvoří tak přirozenou ekologickou dopravní páteř této turisticky mimořádně atraktivní části Vysočiny. Na zmíněné trati leží nejen renesanční urbanistické skvosty typu Telče či Slavonic, ale též kupříkladu město betlémů Třešť, či někdejší okresní centrum Dačice. Turista však může prostřednictvím této železnice navštívit i například mimo jiné panenskou přírodní reservaci Velkého a Malého Špičáku (zastávka Jezdovice), skvostnou kopii španělského renesančního chrámu Montserrat (zastávka Dolní Bolíkov) či po roce 1989 znovuobnovené duchovně - kulturní centrum poutního karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří (Dačice). Trať je ve značné části své délky rovněž východiskem cest do Jihlavských vrchů s jejich nejvyšším vrcholem Javořicí (837 m.), přičemž její příhraniční část již kopíruje hranice jihočeské České Kanady.
Původně česko-rakouská trať, z jejíž kterékoli stanice bylo možno cestovat jak do Jihlavy tak i do Vídně, byla bohužel z rozhodnutí nastupujícího komunistického režimu v květnu roku 1948 v tříkilometrovém úseku Slavonice -Fratres přerušena, takže její česká i rakouská větev jsou dnes dopravně i provozně zcela odděleny. Pádem železné opony v roce 1989 však byly opět vytvořeny podmínky pro bezproblémové cestování mezi oběma regiony Vysočiny (Českomoravská vrchovina a Waldviertel) a tak se logicky počalo diskutovat o znovupropojení této tratě ve Slavonicích. K tomuto účelu byl z popudu radnic měst ležících na zmíněné železnici v roce 1998 založen i Svazek měst a obcí trati Kostelec - Slavonice, jehož předsedou je v současné době jeden z hlavních iniciátorů Svazku, telčský senátor Václav Jehlička.
      (další informace...)