Svazek obcí železnice Kostelec - Slavonice


Svazek obcí železnice Kostelec - Slavonice je dobrovolným sdružením měst a obcí ležících na zmíněné trati.

Představitelé samospráv dotčených obcí hodlají prostřednictvím Svazku jednak prosazovat určitou dopravní politiku v této části regionu a zejména pak v případě potřeby docílit pronájmu celé 53 kilometrové trati od Českých drah. To by - dle názoru obcí - mělo vést k rehabilitaci železniční dopravy v jedné z turisticky nejatraktivnějších částí Vysočiny. Jedním z cílů Svazku je proto i znovupropojení tratě na přechodu u Slavonic s její rakouskou částí z Waldkirchenu do Švarcenavy (Schwarzenau).
Podle telčského senátora Václava Jehličky se však Svazek hodlá zasadit i o zavedení přímých spojení měst a obcí ležících na této trati s Jihlavou, čemuž dosud brání grafikon Českých drah, dle něhož je cestující ze všech vlaků od Slavonic, Dačic a Telče nucen přesedat na navazující spoje v Kostelci. "Provoz na trati hodláme přizpůsobit plně požadavkům obyvatel obcí, měst i celého kraje," tvrdí senátor Jehlička. Mělo by prý v této souvislosti jít zejména o výrazně častější frekvenci spojů, zvýšení počtu zastávek a zejména o již zmíněné zavedení přímých vlaků mezi Slavonicemi a Jihlavou.
Dočkají se cestující v blízké budoucnosti obnovení nešťastného přerušení trati mezi rakouskou a českou částí?
Na snímku nynější konec české části trati za nádražím Slavonice těsně před státní hranicí. Železnice je zde napříč přerušena náspem bývalé účelové vojenské silnice, za níž byly ještě nedávno nataženy ostnaté dráty. Dále pak trať pokračuje (mezi stromy v pozadí) dolů do necelé dva kilometry vzdáleného rakouského Fratres. (Foto: R. Ciasnoha)
"Podle našich úvah by po případné privatisaci osobní doprava mezi centrem Jihlavského kraje a městy na trati měla připomínat spíše tramvajový než železniční provoz," vysvětluje starosta Jehlička.
Ustavující valná hromada Svazku obcí železnice Kostelec - Slavonice se konala 4. května 1998 za účasti pěti obcí: Kostelec, Sedlejov, Slavonice, Třešť a Telč, jejichž starostové byli zvoleni do předsednictva Svazku. Koordinací dalších kroků a jednáním jménem svazku obcí, které mají zájem o společné provozování železnice mezi Kostelcem a Slavonicemi, byl pověřen tehdejší telčský starosta, senátor Mgr. Václav Jehlička (ODA), jenž byl zároveň zvolen i prvním předsedou svazku. Na první valné hromadě byl projednán a schválen také návrh stanov. Poté byly osloveny ostatní obce kolem trati, aby ke svazku přistoupily.
Na referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Jihlavě byl svazek zapsán do registru 6. května 1999. Svazku bylo přiděleno IČO a na odbor majetkového podnikání a privatizace generálního ředitelství ČD putoval z Telče dopis se žádostí o pronájem s následnou privatizací tratě 203, včetně hnacích vozidel a dalších částí dle zákona č. 9/1993 Sb. Zároveň se začalo jednat o obnovení tratě ze Slavonic do Weidhofenu. Tak by opět došlo ke spojení jihozápadní Moravy a Dolního Rakouska, jak tomu bylo od dob vzniku této železniční tratě.
Na další valné hromadě Svazku, konané v lednu 1999, byl jeho předsedou opět zvolen zvolen senátor Václav Jehlička. Podle člena představenstva Svazku obcí železnice Kostelec - Slavonice a místostarosty Třeště Pavla Masláka (ODA) valná hromada dále určila priority Svazku, jimiž jsou v první řadě jednání o opětovném spojení této 53 kilometrové lokálky s tratí do Weidhofenu na rakouské straně Vysočiny v prostoru mezi Slavonicemi a Fratres. "Valná hromada pověřila vedení Svazku v čele s předsedou senátorem Václavem Jehličkou, aby v této věci pokračovalo v co nejintensivnějších jednáních s rakouskými i českými orgány," upřesnil Pavel Maslák.
Jak dodal, Svazek obcí se hodlá rovněž stát partnerem státních orgánů při přípravě nových jízdních řádů. "Budeme usilovat o to, aby již do nového grafikonu, který má platit od května 1999, byly zapracovány připomínky měst a obcí ležících na železnici Kostelec - Slavonice," sdělil P. Maslák.
      (další informace o trati Kostelec - Slavonice...)