Výluky a změny v městské dopravě v Jihlavě


    V současnosti v síti MHD v Jihlavě žádné výluky neprobíhají...

          (další aktuální informace viz. aktuality v MHD v Jihlavě...)