Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2019), vychází již 8292 dnů

Dnes je úterý 25. červen
(12. červen církevního kalendáře iuliánského)
• 2019 rok křesťanského letopočtu
• 7508 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 25. 6.:
Úterý po neděli druhé po Svatém Duchu Sv. Viléma, opata Sv. Ivana, poustevníka
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 12. 6. (25. 6.):
  • 28.9.2018:
    Povídání svatováclavské...
    Kníže Václav: Mimořádná postava, která vešla do českých dějin nejen díky svým činům, ale především díky své pověsti. Svatý Václav, český kníže a příslušník třetí křesťanské generace dynastie Přemyslovců, se narodil kolem roku 907 ve Stochově za vlády knížete Spytihněva, bratra svého otce. Byl nejstarším synem pozdějšího knížete Vratislava I. a Drahomíry, která pocházela z kmene pobaltských Slovanů Stodoranů obývajících tehdy území dnešního Braniborska.
    I přes složitost doby a své mládí se Václav projevil jako schopný a prozíravý panovník. Území, kterému vládl, bylo zčásti pohanské a zčásti christianizované a přibližně stejným dílem byla rozšířena i liturgie slovanská a latinská. Církevně byly tehdejší Čechy podřízeny Řeznu. Kníže Václav založil svou politiku na další christianizaci země, na snaze upevnit její jednotu a vyhnout se konfliktům se sousedy. Aby zabránil válce, raději se dohodl s mocným sousedem, saským vládcem Jindřichem I. - a tím sobě i českým zemím uchoval panovnickou svrchovanost. Souhlasil totiž s takzvaným "poplatkem za mír", který na druhé straně například Maďarům platili i Jindřich I. či bavorský vévoda Arnulf.

    Časem se z Jindřicha I., mocného souseda Čech, stal Václavův osobní přítel. S tím ovšem nebyl spokojen jeho bratr Boleslav a proto na památku sv. Kosmy a Damiána - dne 27. září pravděpodobně roku 935 - pozval Václava na své sídlo ve Staré Boleslavi na rodinnou slavnost. Václav, i když byl zřejmě varován, zůstal nejen na hostině, ale i přes noc. Ráno 28. září šel do kostela a cestou byl napaden Boleslavem a jeho ozbrojenci. Ti Václava dostihli a poté i zabili přímo před chrámovými dveřmi.

    Z nebohého mladého knížete se touto bratrovraždou stal mučedník a záhy i patron české země. Postupně vznikla idea českého státu jako země svatého Václava. Bratrovrah Boleslav brzy litoval svého činu a po třech letech dal otevřít hrobku, kde bylo Václavovo tělo nalezeno neporušené. Nechal ho dopravit do Prahy - do kaple chrámu sv. Víta v jižní apsidě rotundy - čímž podle tehdejších představ provedl důležitý kanonisační akt. Koncem 10. či počátkem 11. století bylo jméno sv. Václava přijato do seznamu svatých řezenské diecéze a vůbec první kostel zasvěcený tomuto mučedníku byl postaven v roce 972 v Proseku u Prahy.

    V České koruně se svatému Václavovi zasvěcovaly vždy kostely nějakým způsobem výjimečné či symbolicky významné. A tak se setkáváme například s dnes již neexistující kaplí svatého Václava, kterou v době reformace užívali protestanté při chrámu svatého Jakuba v Jihlavě a která se také na přelomu 16. a 17. století stala předmětem dlouholetých sporů mezi jihlavskými luterány a katolíky.

    Jednou z nejstarších svatyní v regionu zasvěcenou svatému Václavovi je kostel svatého Václava v Heřmani na Havlíčkobrodsku, jenž byl svatému Václavu zasvěcen již ve 13. století. Stejně jako farní kostel svatého Václava ve Stonařově na Jihlavsku, jehož základy pocházejí prokazatelně z přelomu 12. a 13. století. Z počátku 13. století je také chrám svatého Václava na Chlumu u Bransouz na Třebíčsku (na obrázku).

    Z poloviny 14. století pochází také starobylá gotická svatováclavská kaple při minoritském kostele Matky Boží v Jihlavě, z o něco pozdější doby je pak kostel svatého Václava v Dlouhé Brtnici na Jihlavsku. Zde již od poloviny patnáctého století stála gotická "capella antiqua" čili stará kaple, která byla sv. Václavovi zasvěcena již roku 1444. Svatováclavské kostely jsou však kromě toho také i ve Světlé nad Sázavou, ve Zvoli, v Dukovanech, v Pacově či v Křižanově.

    A tak památka patrona země české - knížete Václava - žije i po jedenácti stech letech. A to nejenom v dnes již opět obnoveném státním svátku ve výroční den světcovy smrti, dvacátého osmého září. Významu knížete pokoje, tohoto symbolu lepších tradic koruny české, lze vzpomenout ve svatováclavských kostelích a kaplích i na mnoha místech našeho regionu slovy prastarého svatováclavského hymnu: "Nedej zahynouti, nám ni budoucím..."

    Leo ŠVANČARA
    Vyhledávání v článcích Regionalistu:

    Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

    Další zprávy:
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    V babyboxu v třebíčské nemocnici byla nalezena čtyřdenní holčička, dostala jméno Michalka
    V babyboxu nemocnice v Třebíči byla v pondělí 24. června ve 13.52 hodin nalezena holčička. Od zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse dostala jméno Michalka.
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    Na šikmé ploše
    Čtvrt miliónu lidí na včerejší letenské demonstraci je impozantní číslo a nepochybně silná zpráva o situaci v české politice. Otázkou však je, jaký je skutečný obsah této zprávy.
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    Domov pro seniory v Pelhřimově získal darem komfortní pečovatelské lůžko
    Domov pro seniory v Pelhřimově získal hodnotný dar v podobě multifunkčního lůžka SENTIDA 7i, které se rozhodla domovu věnovat paní RNDr. Kateřina Hortová, PhD. Slavnostní předání lůžka se uskutečnilo za účasti starosty města Pelhřimova Ladislava Meda.
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    Jihlavské muzeum má o prázdninách otevřeno i v pondělí!
    I letos bude mít jihlavské muzeum v době letních prázdnin otevřeno po celý týden... Také v pondělí si tedy návštěvníci budou moci prohlédnout stálé expozice jihlavského muzea a právě probíhající výstavy:
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    BORAX, látka často využívaná dětmi k výrobě slizů, může poškodit reprodukční schopnost, inspektoři ČIŽP kontrolovali její prodej
    Kontroloři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli v období duben až červen 2019 kontrolní akci zaměřenou na prodej boraxu běžnému spotřebiteli. Látka je často využívána dětmi pro výrobu slizů, může však poškodit reprodukční schopnost. Během tří měsíců bylo zkontrolováno 19 subjektů v distribuční síti, které se zabývají prodejem boraxu (látky) nebo směsí s jeho obsahem.
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    Hybešova ulice v Třebíči má nový povrch
    Hybešova ulice v Třebíči je opravena, dostala alternativní metodou tzv. mikrokoberec.
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    Výstava připomene 50. výročí objevení Amatérské jeskyně v Moravském krasu
    Vernisáží bude ve čtvrtek 27. června v 18 hodin zahájena výstava s titulem Moravský kras pod zemí i nad zemí - (nejen) o jeskyňářských objevech a pokroku minulých padesáti let v zámeckém sklepení v Blansku.
  • Vydáno v pondělí 24.6.2019 :
    Dálniční most Vysočina bude od soboty 29. června až do 8. září částečně uzavřen
    Most Vysočina na dálnici D1 ve Velkém Meziříčí bude z důvodu rekonstrukce od 29. června do 8. září částečně uzavřren. Řidiči budou jezdit v režimu dva pruhy jedním směrem a jeden pruh druhým.
  • Vydáno v neděli 23.6.2019 :
    Druhý ročník Běhu pro Bárku přinesl domácímu hospici přes 55 tisíc korun
    Lidé, v druhém ročníku charitativního Běhu pro Bárku, přispěli na provoz domácího hospice v Jihlavě přes 55 tisíc korun. „Podpora veřejnosti mě velmi dojala. Když paní primátorka běh odstartovala a na trať se vydalo téměř 170 lidí, uronila jsem slzu,“ svěřila se vedoucí služby při Oblastní charitě Jihlava Jana Sochorová.
  • Vydáno v neděli 23.6.2019 :
    Auto u Velké Losenice zůstalo po nehodě nastojato opřené o břízu
    U poněkud kuriozní dopravní nehody osobního vozidla u Velké Losenice na Žďársku zasahovali v sobotu 22. června dopoledne žďárští hasiči. Po nárazu auta do stromu, které zůstalo nastojato opřené o břízu, utrpěl jeden člověk zranění.
  • Vydáno v neděli 23.6.2019 :
    V Panské Lhotě sjelo auto do rybníka
    V Panské Lhotě na Jihlavsku sjelo v sobotu 22. června dopoledne osobní vozidlo do rybníka. Nehoda se obešla bez zranění.
  • Vydáno v neděli 23.6.2019 :
    Výstava pohlednic z produkce telčských fotoateliérů – Josefa Vávry a Anny Jiroušové
    Výstava pohlednic ze soukromé sbírky Martina Nováka bude zahájena v pondělí 24. června v 16 hodin bude ve vstupní síni radnice v Telči. Není to jeho první výstava a určitě ani poslední, neboť jeho sbírka je tak rozsáhlá, že do budoucna naplní ještě výstav několik.
  • Vydáno v sobotu 22.6.2019 :
    Puma, která se toulala po jižních Čechách, se přestěhovala na Vysočinu
    Puma, která je známá jako tulačka po Jindřichohradecku, byla spatřena na Vysočině a to konkrétně v Želivě na Pelhřimovsku, kde ji v pátek 21. června viděl starosta obce Miroslav Buňata. Případ oznámil policii, varoval obyvatele i starosty přilehlých obcí.
  • Vydáno v sobotu 22.6.2019 :
    Svatojánská noc na Michalově statku v Pohledi
    Oslava noci v předvečer svátku svatého Jana Křtitele (křesťanská obdoba letního slunovratu) na selském statku v časech před zrušením poddanství v našich zemích se bude konat na Michalově statku v Pohledi na Havlíčkobrodsku v neděli 23. června. Začátek je ve 21 hodin, předpokládaný konec po půlnočním zvonění.
  • Vydáno v sobotu 22.6.2019 :
    Historie důlního díla nad Rounkem
    Státní okresní archiv v Jihlavě má uloženy ve svých fondech mapy většiny městských vsí, které byly zhotoveny koncem 70. let a na počátku 80. let 18. století. Mapy obsahují mj. Řadu pomístních názvů, z nichž se většina do dnešních dnů nedochovala. Nás zajímaly především ty, které mají bezprostřední vztah k dolování anebo s touto činností nepřímo souvisejí. Při rozboru a následném průzkumu všech zajímavých lokalit byly objeveny i dosud neznámé pozůstatky po starém dolování, ať už jde o kutiště, náhony či hráze rybníků. Nejzajímavější jsou místa, kde se kousek od Jihlavy nacházely sejpy neboli rýžoviště zlata. Doklad o tom nám podává privilegium Přemysla Otakara II. Z 3. ledna 1272, ve kterém se uděluje Jihlavským právo vypírat zlato (sephenlehen – sejpování) od Sezimova Ústí až k Jihlavě.
  • Vydáno v pátek 21.6.2019 :
    ENeschopenka definitivně schválena; prezident republiky připojil svůj podpis
    V úterý 18. června 2019 bylo do Poslanecké sněmovny doručeno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který svým podpisem podpořil novelu zákona o nemocenském pojištění. Podle novely od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky.
  • Vydáno v pátek 21.6.2019 :
    Dálniční most ve Velkém Meziříčí se otevře veřejnosti
    Den otevřených dveří dálničního mostu Vysočina ve Velkém Meziříčí se koná v sobotu 22. června od 13 hodin.
  • Vydáno v pátek 21.6.2019 :
    Úpravna vody Mostiště změnila technologii
    V úpravně vody v Mostištích byl v úterý 18. června spuštěn do provozu nový filtr. V souvislosti s tím došlo k dočasnému zvýšení tvrdosti vody, tj. zvýšení obsahu vápníku a hořčíku ve vodě, což mohou spotřebitelé zaznamenat změnou chuťových vlastností vody.
  • Vydáno v pátek 21.6.2019 :
    Mariánský sloup: Symbol českého levicového běsnění
    Do rána dnes trvalo jednání pražských zastupitelů v noci ze čtvrtku Božího Těla - 20.6.2019 - až do pátečního rána. Zastupitelé na tomto jednání v 5 hodin 15 minut ráno obnovení Mariánského sloupu opět v hlasování odmítli. K tématu se vrací na našem publicisticko-křesťanském serveru X-P.cz Leo Švančara:
  • Vydáno v pátek 21.6.2019 :
    Ve Vladislavi hoří dodávka, která převážela tlakové lahve
    Ve Vladislavi na Třebíčsku bojují tři jednotky hasičů s požárem dodávky.
Další články vydané ve dnech 10. 6. 2019 - 25. 6. 2019:
24. 6. 2019:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2019) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších

2. 5. 2019 - 2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“

21. 4. 2019 - Christus resurrexit! Ale jedni mají Hod Boží, druzí Květnou neděli!

20. 11. 2018 - Mons. Petr Piťha: Hodnoty, na kterých stojíme

9. 10. 2018 - Istanbulská úmluva: Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí!

20. 9. 2018 - Legitimita a legalita islámu, aneb trochu jiný pohled na rovnost vyznání v Evropě

2. 9. 2018 - Nezoufejme nad stavem církve. Neboť církev není často totéž, co Církev!

1. 9. 2018 - Apoštolská posloupnost…

1. 9. 2018 - Krise papežského systému církve je periodickým jevem

21. 4. 2018 - Josef Beran: Láska (1942)


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- 8) Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…

- 7) Zloděj od svatého Jana…

- 6) Jak hrozná kletba pana Kreuzera zabila dvanáct lidí

- 5) Jak si paní Marie v helenínské kapli vymodlila hodinku šťastné smrti

- 4) Kdo chce kam – aneb jak se tajemníkovi KSČ zázračně vyplnilo jeho přání…

- Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

- 3) Atentát na Vladimíra Iljiče v Kollárově škole

- 2) Kalamita na lince A

- 1) Děda, jehož se Husák bál

- Dřevěné mlýny, Bedřichov


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...