Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8822 dnů

Dnes je sobota 5. prosinec
(22. listopad církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 5. 12.:
Sobota po první neděli adventní Sv. Sáby, opata
 • 28.11.2019:
  Linka bezpečí přijala za 25 let své činnosti přes 10,5 milionu volání; i tak se téměř 1000 dětí denně nedovolá!
  Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let. Volajícím z celé České republiky je dostupná zdarma, její nepřetržitý provoz zajišťuje na osmdesát odborníků. Jen v loňském roce Linka bezpečí přijala 167 264 kontaktů. Denně se na ni s prosbou o pomoc obrátí až 500 dětí. Téměř tisíc dětí a mladistvých se ale na Linku bezpečí z kapacitních důvodů denně nedovolá. I proto Linka bezpečí letos zahájila osvětovou kampaň v šesti krajích. Jejím cílem je získat finanční prostředky na zvýšení kapacit Linky bezpečí, a umožnit tak dovolat se těm, kdo pomoc Linky bezpečí potřebují.
  25 let přináší i nová témata
  Za léta působení se odborníci Linky bezpečí setkávají především s trvalými tématy, jako jsou trápení v důsledku problémů v rodině (např. kvůli rozvodu rodičů), vztahy ve škole a s vrstevníky (28 %) osobní témata a psychické potíže (29 %) a dotazy ohledně sexuálního zrání (18 %). Výjimkou ale nejsou ani případy týrání a myšlenky na sebevraždu. S příchodem mobilních telefonů a nových technologií se Linka bezpečí musela vypořádat i se vzrůstajícím trendem v oblasti šikany a kyberšikany. „Problémy šikany tvořily v roce 2018 jedenáct procent ze všech témat, která děti s Linkou bezpečí probírají, ať už telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu či chatu,“ uvádí vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková.
  Typickým volajícím na Linku bezpečí je dívka ve věku 15 až 17 let. Děvčata řeší nejčastěji rodinné a partnerské vztahy, chlapci šikanu, vrstevnické vztahy a vztahy s kamarády. „Srovnáme-li současnou situaci s obdobím před deseti lety, jsou dnešní děti mnohem zranitelnější. Míra frustrační tolerance je znatelně nižší než u předchozí generace. Děti hůř zvládají stresové a méně závažné situace a jsou více podrážděné. A co je alarmující, ještě před deseti lety bylo i pro nás celkem neznámým pojmem sebepoškozování, které je – bohužel – doslova fenoménem posledních let,“ říká Kateřina Lišková s tím, že za rok 2018 Linka bezpečí intervenovala v rámci svých služeb v 73 případech ve prospěch dětí. Jednalo se o intervence u složek integrovaného záchranného systému, orgánů sociálněprávní ochrany dětí a toxikologického informačního střediska.

  Jak šla léta
  1993 – Zuzana Baudyšová zakládá Nadaci Naše dítě.
  1994 – Založena Linka bezpečí s pěti operátory, v pořadí druhá v Evropě.
  1996 – Rozmach mobilů přináší nové možnosti spojení s Linkou bezpečí.
  1997 – Linka bezpečí je bezplatně dostupná dětem z celé ČR, a to z pevné linky i mobilu.
  2001 – Spuštěna e-mailová poradna Linky bezpečí a Rodičovská linka pod číslem 606 021 021.
  2006 – Zavedení chatu Linky bezpečí.
  2011 – Startuje projekt pro školy „Linka bezpečí ve vaší třídě“.
  2014 – Finanční krize Linky bezpečí, zvažování ukončení činnosti ® zahájeny záchranné aktivity.
  2015 – Linka bezpečí zvolena jako „Neziskovka roku“.
  2017 – Restart firemního a individuální dárcovství, www.mapadobra.cz.
  2018 – Linka bezpečí odbavila 167 264 volajících.
  2018 – 80 konzultantů se střídá ve směnném provozu (telefon, e-mail, chat).
  2019 – Spuštěno pasivní poradenství.

  Rodičovská linka
  Jako organizace naplňuje Linka bezpečí komplexní péči o rodinu a dítě a již 18 let provozuje Rodičovskou linku (606 021 021). Ta nabízí krizovou pomoc a rodinné poradenství pro rodiče a ostatní dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte. „Také rodiče čím dál častěji potřebují bezpečný prostor pro sdílení svých starostí a obav nebo potřebu konzultovat s odborníkem své výchovné postupy či rodinnou situaci. Je to dáno poměrně vysokou mírou rozvodovosti. Velké množství dětí vyrůstá jen s jedním rodičem nebo se v průběhu svého života musí adaptovat na mnoho změn ve svém rodinném zázemí. Všechny tyto faktory mají výrazný vliv na pohodu a vztahy v rodině, které se ve výchově bezprostředně odrážejí,“ uvádí vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová s tím, že mezi hlavní témata Rodičovské linky patří výchovné obtíže u dětí, rozvody, předrozvodové a porozvodové uspořádání péče o dítě, týraní a zneužívání dětí, psychické či školní obtíže u dětí a šikana. Za rok 2018 Rodičovská linka odbavila 1456 kontaktů.

  Mýtus o financování státem trvá
  Přestože je u veřejnosti silně zakořeněna domněnka o plném financování Linky bezpečí státem, není tomu tak. „Podpora ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR, které si velice vážíme a velmi za ni děkujeme, zajistila Lince bezpečí za rok 2018 zhruba šedesát procent rozpočtu. Dalších zhruba patnáct procent zajišťuje Nadace O2 a ČSOB. Bez této podpory by fungování Linky bezpečí nebylo vůbec možné. Všem dárcům a podporovatelům děkujeme a s hrdostí je uvádíme na webové stránce www.mapadobra.cz,“ říká ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková s tím, že důležitost Linky bezpečí si uvědomuje i rozrůstající se skupina individuálních dárců z různých koutů republiky. Průměrný pravidelný měsíční dar v roce 2018 činil 341 Kč. „Bohužel to ale stále nestačí. Volajících je mnohem víc, než jsme schopni z kapacitních důvodů odbavit. Nedovolatelnost na Linku bezpečí je alarmující,“ stýská si Soňa Petrášková s tím, že v roce 2018 Linka bezpečí odbavila za den zhruba 500 volajících, dalších 1000 telefonátů ale bohužel z kapacitních důvodů odbavit nemohla. Omezujícím faktorem jsou prostory, jejichž změna vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům prozatím není možná. I to byl jeden z důvodů, proč se Linka bezpečí rozhodla letos uspořádat osvětovou kampaň o své 25leté potřebné činnosti a rozjet se do regionů. „Rok 2019 je jubilejním 25. rokem fungování Linky bezpečí. Tento fakt je sám o sobě dobrou příležitostí navázat komunikaci s okolím. Našimi klienty jsou děti z celého území České republiky a je nutné tuto skutečnost více připomenout v regionech. Kampaň letos povedeme v šesti krajích. Na jaře jsme ji realizovali v Moravskoslezském, Plzeňském a Olomouckém kraji. Na podzim jsme pokračovali v Jihomoravském a Libereckém kraji a pro letošní rok kampaň završíme v Kraji Vysočina. V příštím roce bychom rádi na kampaň navázali i v dalších krajích. Jsme velmi rádi, že pod záštitou krajů a magistrátů měst můžeme také realizovat setkání našich odborníků s místními autoritami. Věříme, že se nám díky kampani podaří seznámit s činností Linky bezpečí i ty, kteří dosud její služby nepotřebovali využít, a že navážeme kontakty pro zajištění dlouhodobé finanční podpory ze strany krajů, měst i veřejnosti,“ doufá ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková s tím, že cílem kampaně je také seznámit veřejnost se skutečností, že Linka bezpečí je nestátní nezisková organizace, která každý rok shání téměř 40 % finančních prostředků na svůj provoz. „Dovolím si proto i touto cestou požádat všechny o pomoc ve formě trvalé podpory, aby se mohlo dovolat ideálně každé dítě, které potřebuje naši pomoc. I malá částka posílaná pravidelně pomáhá!“ říká na závěr ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková.

  Jak lze přispět?
  Nejjednodušší možností pro individuální dárce je zadání trvalého nebo jednorázového příkazu na účet Linky bezpečí 3856680/0300. Veškeré informace i on-line platbu lze učinit přes stránku www.linkabezpeci.cz. Velmi se přimlouváme za pravidelné platby, které umožňují trvalejší plánování činnosti a zajištění provozu Linky bezpečí.
  Další variantou jsou oblíbené DMS. Pro pravidelnou podporu stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV LINKABEZPECI 90 (60 nebo 30) na číslo 87777. Pro jednorázovou DMS LINKABEZPECI 90 (60 nebo 30). Cena jedné DMS je 90/60/30 Kč. Při pravidelné DMS je dárci částka automaticky odečtena každý měsíc. Podrobnější informace naleznete na www.darcovskasms.cz.
  Ve spojení lze s Linkou bezpečí zůstat i prostřednictvím www.klublinkyvbezpec… nebo sociálních sítí www.facebook.com/Lin… www.youtube.com/Sdru… twitter.com/Linka_bezpeci či www.instagram.com/li…
  Kateřina ŠREKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v sobotu 5.12.2020 :
  Kůrovcová kalamita ovlivnila také provoz v záchranné Stanici Pavlov
  Stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku už 12 let zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy a Kraj Vysočina od roku 2012 na její činnost přispívá více než jedním milionem korun ročně.
 • Vydáno v sobotu 5.12.2020 :
  Hasiči na Vysočině vyjíždějí kvůli silnému větru hlavně odstraňovat spadlé stromy
  Hasiči na Vysočině zasahovali kvůli silnému větru od pátku 4. prosince brzkého rána do sobotního rána u více než stovky událostí.
 • Vydáno v sobotu 5.12.2020 :
  Sypejte ptáčkům
  Hmyzu ubylo až o 70%, ubylo i nejrůznějších semínek planých rostlin. To je důvod, proč nečekat s přikrmováním ptáčků na sněhovou peřinu, ale začít už v těchto dnech. Ptáci si řeknou, zda už to potřebují a naplněné krmítko je pro ně jistota, že když nenajdou přirozenou potravu, mají kam se vydat. Na tvaru ani velikosti krmítka nezáleží.
 • Vydáno v sobotu 5.12.2020 :
  Ve Lhotkách u Velkého Meziříčí je volně přístupný originální lesní betlém
  Originální lesní betlém dělá ve Lhotkách u Velkého Meziříčí už třetím rokem radost malým i velkým od počátku adventu po Hromnice, kdy v minulosti končilo povánoční období úklidem betlémů. Kolem jesliček se tu schází zvířata, která byste mohli při troše nebo i velkém štěstí spatřit v zimním období v lesích, na jejich okrajích i na březích lesních říček Vysočiny.
 • Vydáno v sobotu 5.12.2020 :
  Dálniční policisté ve Velkém Beranově na Jihlavsku se dočkají nového sídla
  Poklepáním základního kamene symbolicky odstartovala rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu dálničního oddělení ve Velkém Beranově.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Při požáru bytu v Jihlavě se zranila žena, skončila v nemocnici
  V pátek 4. prosince po půl jedné odpoledne byli hasiči přivoláni do bytu v bytovém domě v ulici Karolíny Světlé v Jihlavě. Provedeným průzkumem místa zásahu hasiči zjistili, že v bytě došlo ve čtvrtek 3. prosince ve večerních hodinách k požáru. V té době se v bytě nacházela žena.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  U Puklic na Jihlavsku havaroval autobus, ve kterém cestovalo pětadvacet dětí
  Mezi Puklicemi a Přísekou na Jihlavsku havaroval v pátek 4. prosince ve 14 hodin autobus, ve kterém jelo 29 cestujících, převážně dětí, které jely domů ze školy. Tři osoby utrpěly těžká zranění a dále bylo 26 lehkých zranění.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Mezi Koberovicemi a Humpolcem na dálnici D1 ve směru na Prahu bude od soboty omezení
  Odstraňování mobilních betonových svodidel a úprava vodorovného a svislého dopravního značení na D1 v úseku 11, exit 82 Koberovice – 90 Humpolec, začne v sobotu 5. prosince v šest hodin ráno. Provoz tak bude veden v režimu 1/1, tedy jedním pruhem v každém směru jízdy. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Domovy pro seniory umožní rodinám a blízkým návštěvy, ale připravte se na přísné podmínky
  Některé domovy pro seniory zřizované Krajem Vysočina umožní od soboty 5. prosince návštěvy blízkých a příbuzných klientů, o které pečují. Zásadní pro toto naléhavě očekávané uvolnění v přísném epidemiologickém režimu v zařízeních, která pečují o nejohroženější populační skupinu, bude podmíněno příznivou situací v každém jednom zařízení. O umožnění bezpečných návštěv bude v případě krajem zřizovaných sociálních zařízení rozhodovat ředitel instituce.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Na Masarykově náměstí v Jihlavě začal vánoční jarmark, lidé mohou nakupovat u sedmnácti stánků
  Během čtvrtečního dopoledne umístili na Masarykovo náměstí pracovníci Služeb města Jihlavy 14 stánků města, tři vlastní stánky v pátek přivezli sami prodejci. Prodej vánočního sortimentu začal v pátek 4. prosince a potrvá do 22. prosince pouze za dodržení všech aktuálně platných vládních opatření.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Distributory drog a zloděje z Jihlavska kriminalisté zadrželi
  Kriminalisté jihlavského územního odboru tento týden zadrželi pachatele, kteří se dopouštěli drogové trestné činnosti. Kromě distribuce drog se ještě vloupali do objektu a odcizili věci v hodnotě téměř dvacet tisíc korun. Kriminalisté zadrželi tři osoby, jedná se o dva muže a ženu, všichni tři jsou recidivisté. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání, oba muži i žena byli obviněni ze spáchání zločinů. Dva z obviněných skončili ve věznici.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Z policejního deníku: dopadení celostátně hledaného muže; nenávistné komentáře na sociální síti
  Policisté ve Velkém Meziříčí ve čtvrtek 3. prosince po osmé hodině ráno vypátrali celostátně hledaného šedesátiletého muže v ulici Třebíčská. Muže zkontrolovali a zjistili, že na něho byl v první polovině listopadu vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté muže zadrželi a následně ho eskortovali do brněnské věznice. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  Oxid uhelnatý: tichý zabiják, který nebolí
  Není vidět ani cítit a přesto má v Česku ročně na svědomí asi 150 lidských životů. V našich domácnostech obvykle vzniká špatným spalováním, nejčastěji u karmy v koupelně, plynového kotle nebo kamen. Jeho zásadní nebezpečí spočívá v tom, že je bez zápachu, tudíž i jeho vysoké koncentrace jsou pro člověka nepostřehnutelné a může dojít k otravě a následně i smrti.
 • Vydáno v pátek 4.12.2020 :
  V Novém Veselí hořela v noci restaurace
  V Novém Veselí na Žďársku v ulici Na Městečku vzplála v pátek 4. prosince půl hodiny po půlnoci restaurace. Škoda po požáru byla předběžně vyčíslena na částku 2,5 milionu korun.
 • Vydáno ve čtvrtek 3.12.2020 :
  Děti z Puklic se v pondělí vrátí do své opravené školy
  Nájmy náhradních prostor v ZŠ Jungmannova v Jihlavě byly prodlouženy pouze o čtyři dny do 4. prosince. Od pondělí 7. prosince se budou puklické děti už učit ve vlastní škole.
 • Vydáno ve čtvrtek 3.12.2020 :
  Surikaty nedočkavě vyhlíží první návštěvníky, dočkají se už v sobotu
  Prvních návštěvníků po konci dlouhé nucené uzavírky už se nemohou dočkat zvířata ani ošetřovatelé v táborské zoologické zahradě. Ta je v tomto ročním období běžně otevřená pouze o víkendech, své brány proto pro veřejnost proto po další koronavirové pauze poprvé otevře tuto sobotu. Meteorologové na víkend hlásí výrazné oteplení, návštěva rozlehlého přírodního areálu ZOO Tábor tak může být příjemným strávením druhého adventního víkendu.
 • Vydáno ve čtvrtek 3.12.2020 :
  Z policejního deníku: krádež vánoční výzdoby; vloupání do domu; či krádež věcí z auta
  Policisté šetří případ krádeže vánoční výzdoby v Havlíčkově Brodě. Pachatel si v noci z úterý 1. prosince na středu odnesl vánoční výzdobu z prostoru přede dveřmi rodinného domu na ulici Prokopa Holého. Majiteli tak způsobil škodu za necelých pět tisíc korun. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve čtvrtek 3.12.2020 :
  Vysoká škola polytechnická v Jihlavě nově umožní studentům prvních ročníků skupinové konzultace
  V souvislosti s přechodem na stupeň 3 Protiepidemického systému ČR (PES) dojde od pondělí 7. prosince na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) k dalšímu uvolnění výuky. Výuka bude do konce zimního semestru probíhat i nadále distančně, nově však bude studentům prvních ročníků umožněno účastnit se skupinových konzultací s vyučujícím v počtu max. 20 studentů. V současné chvíli probíhá prezenčně praktická výuka a praxe studentů katedry zdravotnických studií, dále laboratorní a experimentální výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů. Povoleny jsou individuální konzultace a zkoušky za přítomnosti nejvýše 10 osob.
 • Vydáno ve čtvrtek 3.12.2020 :
  Vysočinu zasypal sníh, silnice jsou sjízdné s opatrností
  Sněžení na Vysočině způsobilo několik dopravních komplikací. Od ranních šesti hodin do devíti hodin vyjížděli policisté k šetření 25 dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez vážnějších následků. Pět osob se při ranních nehodách lehce zranilo. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
 • Vydáno ve čtvrtek 3.12.2020 :
  Návštěvníkům facebookové stránky města Jihlavy se nejvíc líbila výzdoba na ulici Leoše Janáčka
  Soutěž Vánoční putování, ve které se mohou Jihlavané pochlubit fotografiemi vánočních výzdob v ulicích města, má motivovat i ostatní k výzdobě města. Do prvního kola soutěže se přihlásilo šest příspěvků a nejvíce hlasů získala výzdoba z ulice Leoše Janáčka.
Další články vydané ve dnech 20. 11. 2020 - 5. 12. 2020:
5. 12. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
25. 11. 2020 - Jsme to, co jíme. Jezme proto život, nikoli smrt!

25. 11. 2020 - Ochrana před epidemiemi? Také kouření tabáku!

24. 11. 2020 - Umřít znamená probudit se zcela zdráv!

18. 11. 2020 - Hledá se politický vůdce. Značka: Moc leží nyní na ulici!

17. 11. 2020 - Mají astrologicky něco společného listopady 1989 a 2020? Mají: Více, než by nás napadlo!

14. 11. 2020 - Vše špatné sice nyní asi bude pár týdnů vrcholit, ale na Narození Kristovo 2020 přijde vysvobození!

14. 11. 2020 - Arcibiskup Vigano: Hodiny lží jsou již sečteny!

11. 11. 2020 - Příklad svatého Martina: Křesťan se před státní mocí nehrbí!

6. 11. 2020 - Volby v USA 2020: Podvod století? Neřešme to!

31. 10. 2020 - Ke svátkům Všech svatých a Dušiček: Co je smrt? A co je čas?


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...