Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8511 dnů

Dnes je středa 29. leden
(16. leden církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 29. 1.:
Středa po neděli třetí po Zjevení Páně Sv. Františka Saleského, biskupa a vyznavače, Učitele Církve
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 16. 1. (29. 1.):
Uctění okovů ap. Petra; svmč. Damascén Nový
 • 9.12.2019:
  Končí Rok Gallasů a Clam-Gallasů, dynastie se zapsala i do dějin Přibyslavi
  Rok Gallasů a Clam-Gallasů, který byl zahájen v březnu v Nosticově paláci na Maltézském náměstí v Praze, vyvrcholí v Oblastní galerii Liberec výstavou Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách. Výstava má vernisáž 12. prosince 2019 a bude zpřístupněna do 1. března 2020. Uzavře se tak projekt Po stopách šlechtických rodů, realizovaný Národním památkovým ústavem od roku 2011. Rod Gallasů a Clam-Gallasů je dnes spojován především se severními Čechami, avšak jeho působnost lze vztáhnout téměř na celou tehdejší monarchii, od Prahy až po Vídeň, včetně měst Polná a Přibyslav a obce Pohled.
  Do rodu se přivdala majitelka přibyslavského zámku

  Za jednoho z nejvýznamnějších představitelů rodu - generála Eduarda Clam-Gallase (1805-1891) - se v roce 1850 provdala Clotilda z Dietrichsteina (1828–1899). Do manželství věnem přinesla statky Žďár nad Sázavou, Přibyslav, Polná, Krucemburk, vídeňský dietrichsteinský palác na Währingerstrasse, hrad Dietrichstein.

  Její manžel za zásluhy o monarchii v roce 1862 získal Řád Zlatého rouna. Ke zlomu v jeho vojenské kariéře došlo v roce 1866, kdy jej v několika bitvách porazili Prusové. Veřejnost tyto porážky nestrávila, byl označován za neschopného, skládaly se o něm kramářské písně, vycházely neuctivé novinové články a v pražském paláci mu dokonce vytloukli okna.

  Proto se rozhodl odejít do vojenské penze. S manželkou Clotildou se přestěhoval na zámek Frýdlant.

  Přibyslavský zámek, založený Zachariášem z Hradce v roce 1560, Clotilda Clam-Gallasová převzala v roce 1862 od Josefa z Dietrichsteina.

  Zámek (původně klášter) v Pohledu koupila o dva roky později - 24. prosince 1864 - od Evžena Sylva-Tarouccyho.

  Oba zámky se staly dědictvím dcer Clotildy Festetics-Tolna a Eduardiny Khevenhüller-Metsch. Po smrti Eduardiny přibyslavský i pohledský zámek zůstaly v rukou Clotildy.

  O zámek v Přibyslavi přišla pět let po vzniku Československé republiky, v roce 1923 v důsledků Masarykovy pozemkové reformy. Zámek v Pohledu byl konfiskován v roce 1945 dekretem prezidenta Beneše.

  Zemřela ve Vídni v roce 1947 ve věku 88 let jako poslední ze sourozenců. Manžela přežila o 28 roků.

  Smrtí bratra Clotildy rod vymřel po meči

  Bratrem Clotildy Festetics-Tolna byl Franz Clam-Gallas (narozen 1854). Zemřel v roce 1930 jako poslední muž svého rodu. Při jeho pohřbu byl proto rodový erb v souladu se šlechtickými tradicemi nesen obráceně, tzv. vzhůru nohama.

  Z jeho manželství s Marií Hoyos-Sprinzenstein (1858–1938) se narodilo sedm dcer a žádný syn, takže rod dále pokračoval jen v ženské linii.

  S kým byl rod propojen?

  Příslušníci rodu byli příbuzensky provázaní i s dalšími významnými rodinami habsburské monarchie, jako byli Schwarzenbergové, Dietrichsteinové, Colonna-Felsové, Kinští, Liechtensteinové, Auerspergové, Sporckové, Clary-Aldringenové, Mitrovští, Colloredo-Mansfeldové a další.

  Clam-Gallasové se zúčastňovali korunovací, císařských zahraničních cest, diplomatických misí, bojovali ve válkách. Výrazně se angažovali také v umění a charitě. Jejich jméno je spjato s takovými velikány hudby, jako byl Wolfgang Amadeus Mozart či Ludwig van Beethoven, nebo malíři Josef Führich, Josef Bergler či sochař Heinrich Karl Scholz.

  Clam-Gallasové stáli u zrodu Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea v Čechách, pražské konzervatoře a mnohých jiných institucí podobného věhlasu.

  V makovici věže bylo uschováno parte

  Když byla v letošním lednu z vrcholu přibyslavské městské věže kvůli zlomenému kříži snesena i makovice, v zaletované kovové schránce bylo nalezeno parte oznamující skon Clotildy Clam-Gallasové.

  Originální dokument dokládá rodovou příslušnot předposlední majitelky přibyslavského a polenského panství.

  Úmrtní oznámení datované v Pohledu 1. listopadu 1899 a vytištěné v tiskárně Ferdinanda Menšíka, ml. v Německém Brodě se šlechtickou noblesou, jaká se dnes nevidí, procítěně sdělovalo:

  “František hrabě Clam Gallas, c. a k. komoří, c. a k. nadporučík m. s., člen panské sněmovny, rytíř řádu Leopoldova, atd. podává svým vlastním jménem a jménem svých sester: Eduardiny, kněžny Khuvenhüller a Clotildy, hraběnky Festetits, pak své choti hraběnky Clam Gallas, rozené hraběnky Hoyos, dále svých švakrů: Karla knížete Khuvenhüller a Kálmana hraběte Festetits, konečně svých dětí: Christiany, Eleonory, Eduardiny, Gabriely, Marie a Clotildy truchlivou zprávu o tom, že se Všemohoucímu zalíbilo na věčnost povolati jeho vroucně milovanou matku, pokud se týče tchýni a babičku, její Excelenci vysokorodou paní Clotildu hraběnku Clam Gallas, rozenou hraběnku Dietrichstein, paní řádu Alžbětina I. třídy a řádu hvězdového kříže, palácovou dámu Jejího Veličenstva zvěčnělé Císařovny Alžběty, čestnou dámu souv. (= suverénního) řádu Maltézského, protektorku mnohých dobročinných ústavů, majitelku panství Polná, Vojnoměstec, Pohled v Čechách a Žďár na Moravě, která byvši svátostmi umírajících zaopatřena, v úterý dne 31. října 1899 o 7. hodině večer v 72. roku věku svého v Pánu zesnula.

  Tělesná schránka drahé zesnulé bude v sobotu dne 4. t. m. o 2. hodině odpoledne ve farním chrámu Páně v Pohledu slavnostně vykropena, pak na nádraží v Pohledu přenesena, odtud do Haindorfu u Friedlandu v Čechách (dnes Hejnice) převezena a tam v pondělí dne 6. t. m. po slavnostním requiem, které se v tamním klášterním chrámu o 10 1/2 hodině dopoledne odbývati bude, do rodinné hrobky uložena.

  Zádušní mše svaté budou se téhož dne a v tutéž hodinu ve farním chrámu v Pohledu, ve všech patronátních chrámech a v chrámu Páně Zvěstování Panny Marie (P. P. Servitů) ve Vídni čísti.”

  Přibyslavský zámek, založený Zachariášem z Hradce v roce 1560, Clotilda Clam-Gallasová, rozená Dietrichstein, převzala v roce 1862 od Josefa z Dietrichsteina; dcera Clotilda Festeticz de Tolna, rozená Clam-Galasová, o zděděný zámek přišla v roce 1923

  Zámek v Pohledu rod Clam-Gallasů vlastnil od roku 1864 do konfiskace v roce 1945, zde 31. října 1899 zemřela Clotilda Clam-Gallasová, pohřbena je v Hejnicích v okrese Liberec

  Foto: Poslední majitelka přibyslavského a pohledského zámku - Clotilda Festeticz de Tolna, rozená Clam-Gallasová (1859-1947), pohřbena je ve Vídni
  Ivo HAVLÍK
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 18:43 hodin:
  poTVOROVÉ v Galerii výtvarných umění v Havlíčkově Brodě
  Výstava poTVOROVÉ kreslíře a akvarelisty Aloise Boháče v Galerii výtvarných umění v Havlíčkově Brodě představuje na dvě desítky olejomaleb, několik akvarelů a na tři desítky přípravných kreseb a tvorba tohoto autora, který zde na Vysočině před více jak sto lety několik let působil, je zde představena vůbec poprvé.
 • Vydáno dnes v 14:46 hodin:
  Třebíč pošle do čínského města Yichang materiální pomoc - roušky, pláště, zástěry či dezinfekční prostředky; peníze ne
  Třebíčská radnice obdržela v úterý 28. ledna žádost z partnerského města Yichang o materiální pomoc. Yichang leží v čínské provincii Hubei, kde před několika dny vypukla nákaza koronavirem 2019-nCov. V Číně je k dnešnímu dni nakaženo přes čtyři tisíce lidí, více než sto lidí už zemřelo.
 • Vydáno dnes v 14:24 hodin:
  Koncert skupiny The Beatles Revival a originální dres s podpisem Jaromíra Jágra podpoří budoucí rekonstrukci synagogy ve Velkém Meziříčí
  V Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí se bude v neděli 23. února konat koncert skupiny The Beatles revival na podporu rekonstrukce synagogy, ve které je nyní asijská tržnice. Ještě před tím se uskuteční dražba originálního dresu s podpisem hokejisty Jaromíra Jágra. Výtěžky z obou akcí poputují na transparentní účet. Dražba by měla probíhat elektronicky a šek s vydraženou částkou bude předán během koncertu.
 • Vydáno dnes v 13:10 hodin:
  Na Žďársku byla překročena hranice chřipkové epidemie
  Na Žďársku byla překročena hranice chřipkové epidemie. Onemocnělo tam 1857 lidí ze sto tisíce obyvatel. S chřipkovým onemocněním leží ve vážném stavu v nemocnici čtyřiasedmdesátiletý muž.
 • Vydáno ve středu 29.1.2020 :
  Dvě dívky se popraly, výsledkem jsou dva trestné činy
  Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů devatenáctileté dívce, která na začátku letošního roku v areálu zábavního a obchodního centra v ulici Březinova v Jihlavě napadla a zranila jinou mladou ženu.
 • Vydáno ve středu 29.1.2020 :
  Výstava fotografií Pavla Koubka Pověstná místa v Humpolci
  Výstava fotografií Pavla Koubka s titulem Pověstná místa bude zahájena v úterý 4. února ve výstavním sále muzea na Horním náměstí v Humpolci.
 • Vydáno ve středu 29.1.2020 :
  Jemnice usiluje o titul Historické město roku 2019
  Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město roku 2019 bude za Kraj Vysočina usilovat město Jemnice. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2020 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.
 • Vydáno ve středu 29.1.2020 :
  Na investice a opravy silnic v majetku kraje půjde dalších 150 milionů korun
  Z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 bude část ve výši 150 milionů korun použita na opravy a investice do silnic II. a III. tříd. Částka 50 milionů korun půjde na realizaci sedmi větších investičních akcí a posílí rozpočtovou kapitolu odboru dopravy a silničního hospodářství, zbývajících 100 milionů korun využije Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Z této částky bude 82 milionů určeno na investice a 18 milionů na souvislé opravy silnic a opravy mostů.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  Řidička osobního auta se při nehodě v Ledči nad Sázavou zranila
  Při dopravní nehodě, která se stala v úterý 28. ledna v šestnáct hodin v Ledči nad Sázavou, se zranila řidička auta.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  První náměstek jihlavské primátorky Petr Laštovička rezignuje na všechny své funkce
  Ke 4. únoru 2020 Petr Laštovička rezignuje na funkci náměstka primátorky, zastupitele města a pozastavuje také členství v ODS.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  V Třešti u benzínky se poprali dva muži
  Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů osmadvacetiletému násilníkovi, který na ulici Dr. Richtra v Třešti v první polovině prosince napadl a zranil jiného muže.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  Doteky strun a kouzla měchu v Telči
  Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna, s programem Doteky strun a kouzla měchu vystoupí ve středu 29. ledna od 19 hodin v Lannerově domě v Telči.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  Děti aspoň s jednou jedničkou na vysvědčení budou mít o prázdninách vstup do jihlavské zoo za jednu korun
  V době od čtvrtka 30. ledna do neděle 2. února budou mít děti, které předloží na pokladně Zoologické zahrady v Jihlavě aktuální vysvědčení nebo výpis s alespoň jednou jedničkou vstup za 1,- Kč.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  U Stříteže na Jihlavsku utrpěli při nehodě zranění dva lidé
  Dva lidé se zranili při nehodě, která se stala v úterý 28. ledna krátce po sedmé hodině u Stříteže na Jihlavsku.
 • Vydáno v úterý 28.1.2020 :
  Policisté v Kraji Vysočina vykázali loni z obydlí celkem 73 násilných osob
  Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v průběhu loňského roku vykázali ze společného obydlí celkem 73 osob, které se dopouštěly různých forem domácího násilí. Možnosti podat si proti vykázání námitky využilo celkem šest násilných osob, které byly z obydlí vykázány, avšak ani v jednom z případů nebylo po vyhodnocení zjištěno, že by vykázání bylo neoprávněné, o čemž byly násilné osoby následně dle zákona vyrozuměny. Co se týče podání návrhu na předběžné opatření, jímž je možno tzv. desetidenní lhůtu „policejního vykázání“ prodloužit, tento návrh byl podán celkem v 22 případech, kdy dle zjištěných skutečností bylo z tohoto počtu celkem 17 návrhů schváleno a násilné osobě tak byl nařízen zákaz vstupu do společného obydlí minimálně na další měsíc od vydání tohoto opatření. V dalších 5 případech byl návrh na předběžné opatření zamítnut.
 • Vydáno v pondělí 27.1.2020 :
  Tříkrálová sbírka v Oblastní charitě v Třebíči poprvé přesáhla tři miliony
  Jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky pořádala Charita ČR po celé České republice od 1. – 14. ledna 2020. Oblastní charita Třebíč ji uskutečnila v třebíčském okrese za pomoci přibližně 1 700 velkých i malých dobrovolníků, kteří s pokladničkami obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 532 pokladniček. Výsledek je nad očekávání vynikající: 3 061 518 Kč, což je o 231 896 Kč více než v loňském roce. Poprvé v Oblastní charitě Třebíč výtěžek přesáhl hranici 3 milionů korun. (vloni se vybralo 2 829 622 Kč, a to bylo o 153 586 Kč víc než v 2018, kdy se vybralo 2 676 036 Kč). Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka přinesla 587 537 Kč, oproti loňsku, kdy se vybralo 513 004 Kč, vzrostla o 74 533 Kč.
 • Vydáno v pondělí 27.1.2020 :
  Řidiči pod vlivem drog a alkoholu
  Pelhřimovští policisté odhalili v pátek 24. ledna v obci Nový Rychnov na Pelhřimovsku řidičku, která za volant osobního auta Toyota usedla kolem jedenácté hodiny dopoledne pod vlivem drog. Jednatřicetiletá žena se v rámci silniční kontroly podrobila testu na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami, který byl pozitivní na amfetamin. Policisté řidičku vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasila. Další jízdu jí policisté zakázali. Výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie určí, zda se bude zodpovídat z trestného činu nebo přestupkového jednání na úseku dopravy.
 • Vydáno v pondělí 27.1.2020 :
  Svět ohrožuje koronavirus, do Česka zatím toto nebezpečné onemocnění nedorazilo
  V době, kdy stojíme na prahu chřipkové epidemie, je potřeba rozlišovat „klasickou“ chřipku před zákeřným virem z Číny a zbytečně nevyvolávat paniku.
 • Vydáno v pondělí 27.1.2020 :
  Výstava Ateliér duchů v jihlavské galerii Vysočiny
  Vernisáž výstavy ATELIÉR DUCHŮ se bude konat ve čtvrtek 30. ledna v 18 hodin v Oblastní galerii Vysočiny - Galerii Alternativa v Komenského 10 v Jihlavě.
 • Vydáno v pondělí 27.1.2020 :
  V jihlavské nemocnici otevřeli jednodenní chirurgii, poslouží hlavně pacientům, kteří podstupují artroskopické výkony
  Jednodenní chirurgie bez nutnosti hospitalizace se nově otevřela v jihlavské nemocnici. První projekt mezi nemocnicí a soukromým sektorem je nastavený na vzájemné výhodnosti. Sloužit bude především pacientům, kteří podstupují artroskopické výkony.
Další články vydané ve dnech 14. 1. 2020 - 29. 1. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších

2. 5. 2019 - 2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“

21. 4. 2019 - Christus resurrexit! Ale jedni mají Hod Boží, druzí Květnou neděli!

20. 11. 2018 - Mons. Petr Piťha: Hodnoty, na kterých stojíme

9. 10. 2018 - Istanbulská úmluva: Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí!

20. 9. 2018 - Legitimita a legalita islámu, aneb trochu jiný pohled na rovnost vyznání v Evropě


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...