Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8580 dnů

Dnes je úterý 7. duben
(25. březen církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 7. 4.:
Úterý Svatého týdne
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 25. 3. (7. 4.):
 • 8.1.2020:
  Integrované operační středisko na Vysočině je v provozu již třináct let; policisté z jednoho místa řídí nasazení sil a prostředků
  Policisté na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina založili v informačních systémech za loňský rok celkem 34 183 akcí, které vyžadovaly vyslání policejních hlídek na dané konkrétní místo události. V průměru na jeden měsíc tak připadalo celkem 2 848 založených akcí. V průměru na jeden den se pak jednalo o 94 akcí. Největší počet případů - 3 295 - museli řešit operační důstojníci loni v červenci, kdy se průměrný počet akcí za operační den, tedy na čtyřiadvacet hodin, vyšplhal na více než 106 akcí. Průměrný dojezdový čas první hlídky na místo události loni činil necelých osm minut – přesně to bylo 7 minut 40 sekund. Nejkratšího dojezdového času na místo události jsme loni dosáhli v měsíci prosinci, a to 4 minuty 19 sekund.
  Integrovaná operační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. Hlavním úkolem operačního střediska je především koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. V případě, že nasazení sil a prostředků při plnění úkolů Policie České republiky přesahuje hranice kraje nebo více krajů, probíhá spolupráce mezi sousedními krajskými integrovanými operačními středisky, případně je vyžádána součinnost s operačním střediskem Policejního prezídia České republiky.

  Kromě toho se operační střediska podílejí na plnění služebních úkolů, které spočívá zejména v poskytování servisu výkonným policejním útvarům a působením v oblasti koordinace sil a prostředků útvaru směřujících k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. Střediska se podílejí také na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. Pro úplnost je potřeba uvést, že systém operačního řízení v Policii České republiky tvoří v současné době čtrnáct integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia České republiky.

  Operační středisko v našem kraji zajišťuje také nepřetržitou obsluhu linky tísňového volání 158. V loňském roce policisté v našem kraji přijali na lince 158 celkem 46 806 hovorů, kdy průměrný počet na jeden měsíc činil 3 905 hovorů a průměrný počet na jeden operační den činil 128 hovorů. Průměrná délka hovoru na lince 158 činila 1 minutu 47 sekund. Nejvyšší počet hovorů na linku 158 jsme přijali loni v červenci, a to 4 591 hovorů.

  Operační důstojníci mají díky používání moderních technologií a mapových podkladů po celou dobu služby neustále k dispozici aktuální informace o pohybu hlídek po celém Kraji Vysočina a o spolupráci v případě potřeby mohou prostřednictvím těchto technologií požádat také policejní hlídky ze sousedních krajů. Typickým příkladem je pronásledování pachatelů, kteří například ujíždějí z místa činu. Tyto hlídky pak při policejním zákroku koordinují.

  Příkladem může být nedávný případ, kdy policisté ve Středočeském kraji přijali 28. prosince krátce před jednadvacátou hodinou na lince tísňového volání 158 oznámení od řidiče, že se po dálnici D1 ve směru jízdy na Brno pohybuje na 50. kilometru osobní vozidlo Honda Civic, jehož řidič se chová velice nebezpečně – kličkuje po dálnici, zpomaluje a zrychluje, používá světla do mlhy, i když v místě žádná mlha není. Policisté získali od oznamovatele bližší popis vozidla a jeho aktuální polohu a tyto informace předali kolegům z integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, neboť vozidlo stále pokračovalo v jízdě ve směru na Brno. Operační důstojník informoval dostupné policejní hlídky na dálnici D1 a jedna z hlídek vozidlo zastavila na dálničním odpočívadle na 95, 8 kilometru směr Brno. Policisté řidiče vyzvali k provedení dechové zkoušky – její výsledek byl pozitivní – 2,73 a 2,94 promile alkoholu v dechu.

  Samostatným pracovištěm integrovaného operačního střediska je pult dopravy, kde se sbíhají všechny aktuální informace o dopravních událostech a dopravních nehodách na devadesátikilometrovém úseku dálnice D1 a na všech ostatních komunikacích na území celého kraje Vysočina. Toto pracoviště je z hlediska počtu událostí nejvíce exponované v době různých sněhových či větrných kalamit, které výrazně ovlivňují sjízdnost nebo průjezdnost silnic. Policisté, kteří slouží na tomto pultu, všechny aktuální dopravní informace vkládají do systému CDI2, což je informační systém centra dopravních informací, který pak využívají především řidiči pomocí různých aplikací například v mobilních telefonech, navigacích nebo tabletech.

  Integrované operační středisko v podmínkách policie v Kraji Vysočina funguje od ledna roku 2007. V roce 2014 prošlo zásadní modernizací, v rámci níž bylo pracoviště vybaveno novou moderní technologií, která výrazně zkvalitnila podmínky pro výkon služby operačních důstojníků, a také zlepšila systém komunikace a koordinace mezi ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Nová modernizovaná podoba operačních prostorů přinesla pro činnost službu konajících policistů celou řadu důležitých změn. V místnosti operačního sálu se zvýšil počet pracovišť z původních osmi na současných dvanáct. Do volného prostoru bývalého chodbového traktu byla navíc umístěna dvě atypická pracoviště, což umožňuje v případě potřeby operačního řízení nasadit do služby vyšší počet policistů.

  „V praxí se ukazuje, že potřeba vyššího počtu pracovišť vzniká například v případech řízení rozsáhlejšího bezpečnostního opatření nebo při řešení nějaké mimořádné události, která může souviset se sněhovými nebo větrnými kalamitami a podobnými krizovými situacemi,“ uvedl plk. Mgr. Dušan Vybíral, vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V takových situacích je potřeba počítat s mnohem častější frekvencí volání od občanů na linku tísňového volání 158 a s tím související vyšší potřebou vysílání a koordinace policejních hlídek.

  V současné době je na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zařazeno celkem 38 policistů. Služba na integrovaném operačním středisku patří mezi nejnáročnější služby v rámci celé policie. „Policisté, kteří zde slouží na různých pozicích, patří mezi velice zkušené kolegy. Oni musí dokázat i s minimem prvotních informací, které získají od oznamovatele, rychle, efektivně a především odpovědně rozhodnout o správném postupu,“ doplňuje plk. Mgr. Dušan Vybíral.

  V kontaktu s oznamovateli musí být službu konající policista vždy empatický, neboť člověk, který se obrací s voláním na linku 158 prožívá často velkou psychickou zátěž, může být v ohrožení života, ve špatném zdravotním stavu, v šoku po dopravní nehodě nebo v krizi. Občas se také bohužel stává, zejména v nočních hodinách, že na linku 158 telefonují podnapilé osoby, které policisty bezdůvodně vulgárně urážejí a zbytečně blokují tísňovou linku. Pokud se jedná o opakovaná zlomyslná volání, volajícího čeká za zneužití tísňové linky přísný postih v závislosti na stanovení právní kvalifikace takového jednání. Každé volání na tísňovou linku 158 se pomocí moderních technologií nahrává, takže každé zlomyslné nebo bezdůvodné volání lze snadno dohledat a následně použít jako důkaz v případě prokazování zneužití tísňové linky. Zneužití linky tísňového volání může mít vážné následky. V době, kdy složky vyjíždějí na smyšlené volání, může jejich okamžitou pomoc potřebovat někdo jiný na jiném místě. Osoba, která zneužije linku tísňového volání, porušuje zákon o elektronických komunikacích v rovině přestupkového jednání, za což lze uložit pokutu ve výši 200 000 korun.
  mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 21:23 hodin:
  Ovce Jákobova se pyšní hned několika páry rohů
  Podiv vyvolává u některých pozornějších návštěvníků zoologické zahrady v Táboře ovce Jákobova. O jedinci na snímku vpravo byste si klidně mohli myslet, že se třeba právě vrací z nějakého karnevalu a na hlavě má papírový klobouček.
 • Vydáno v úterý 7.4.2020 :
  V Havlíčkově Brodě srazilo osobní auto chodce, ten utrpěl zranění
  V Havlíčkově Brodě srazilo v pondělí 6. dubna po deváté hodině dopoledne osobní auto čtyřiašedesátiletého muže.
 • Vydáno v úterý 7.4.2020 :
  Z kašny na náměstí v Pelhřimově již zurčí voda
  Kašna sv. Jakuba na náměstí, ve které po zimním odpočinku opět zurčí voda, je známkou, že jaro začalo i v Pelhřimově. Kašnu zprovoznili v úterý 7. dubna ráno pracovníci technických služeb.
 • Vydáno v úterý 7.4.2020 :
  Virem zasažený český průmysl rozjede výstavba jaderné elektrárny; práci budou mít stovky českých firem a tisíce lidí
  České firmy budou bojovat o přežití. Nejvýznamnější rozvojový projekt, na kterém by se měly stovky z nich podílet, se už ale úspěšně rozjel. Stavba nového jaderného zdroje zásadně pomůže české ekonomice. Je ale důležité, aby podíl tuzemského průmyslu byl co nejvyšší. Řešení pandemie koronaviru navíc poukazuje na nemožnost spoléhat na zdroje v zahraničí a nutnost orientovat se na maximální možné zajištění soběstačnosti ve výrobě elektřiny.
 • Vydáno v úterý 7.4.2020 :
  O kontakt s blízkými pacienti v jihlavské nemocnici nepřijdou; spojí se přes obrazovku
  Psychická pohoda je pro zdraví pacientů důležitá. Zákaz návštěv bohužel neumožňuje kontakt pacientů se svými blízkými. Zdravotníci v jihlavské nemocnici proto přišli s nápadem, že jim umožní spojení alespoň přes obrazovku.
 • Vydáno v úterý 7.4.2020 :
  Slípce těsně před Velikonoci došel toner
  Muzeum rekordů v Pelhřimově má nový kuriózní exponát. Jedná se o vajíčko, které do jeho sbírek věnoval Jan Janíček, chovatel z Rozseče.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Za přibyslavskými humny: Jedinou dceru Božena Němcová porodila v Polné
  V letošním předjaří uplynulo 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. Na svět přišla 4. února 1820 ve Vídni (je však také možné, že tento den se nenarodila, ale byla pokřtěna) jako Barbora Novotná, později Betty Panklová.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Kvůli vysokému výskytu přírodních požárů se na Vysočině až do odvolání zakazuje pálení klestí a vypalování trávy
  Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk; v pondělí po sedmnácté hodině počet požárů překročil 110, požádal ředitel hasičů na Vysočině hejtmana o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celé Vysočiny. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasiči na Vysočině aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Synagoga v Pacově byla prohlášena za národní kulturní památku
  Klasicistní synagoga s novorománskými prvky v Pacově na Pelhřimovsku byla letos prohlášena za národní kulturní památku.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Lesní požáry zaměstnávají hasiče na celé Vysočině od rána
  Hasiči na Vysočině zasahovali v pondělí 6. dubna od rána u již více než osmdesáti požárů. Silný vítr rozfoukává ohniště po víkendovém pálení.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  V nemocnicích v Novém Městě na Moravě a Pelhřimově vzniknou odběrová místa na Covid-19
  Pokud se podaří zajistit kapacitu laboratoře, vznikne v nemocnici v Pelhřimově v úterý 7. dubna odběrové místo a v nemocnici v Novém Městě na Moravě pak ve středu 8. dubna. Celkové kapacity odběrových míst na Vysočině se tak posunou až k tisícovce odebraných vzorků týdně. S tímto počtem koresponduje i víkendová dodávka tisíce odběrových setů, které budou rozděleny mezi všechny krajské nemocnice a záchrannou službu, která vysílá na pokyn krajských epidemiologů do terénu odběrovou sanitku.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  V Koněšíně na Třebíčsku našel muž dělostřeleckou minu maďarské výroby
  Podezřelý předmět našel muž v neděli 5. dubna po poledni v lese v místě zvaném U Jindřichova dvora v Koněšíně na Třebíčsku.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Lidé neměli většinou nasazenou roušku, zjistili policisté o víkendu při kontrolách
  Policisté na Vysočině provedli v průběhu uplynulého víkendu od pátku do neděle celkem 4 163 kontrol dodržování opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem. Při kontrolách nejčastěji zjistili, že lidé neměli nasazenou roušku. Ve většině případů policisté osobu vyzvali, aby svého protiprávního jednání zanechala a roušku si nasadila, což lidé až na malé výjimky provedli. Policisté řešili o víkendu 26 přestupků, které nebylo možné vyřešit domluvou, oznámili je tedy k projednání do správního řízení. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Vysočina patří mezi kraje s nízkým výskytem včelího moru
  Projekt Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina 2019–2020 vznikl z iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů a za organizační a finanční podpory Kraje Vysočina.
 • Vydáno v pondělí 6.4.2020 :
  Svratečtí věří, že vysazená jedlička na náměstí již neuhyne
  Nový vánoční stromek vysadili ve Svratce na Žďársku na náměstí Národního povstání, přičemž po předchozích neúspěšných pokusech doufají, že stávající vzrostlé jedličce se bude na místě dobře dařit.
 • Vydáno v neděli 5.4.2020 :
  Sbírka pro osiřelou Gábinku z Okříšek vynesla více jak 3,4 miliony korun
  Částku 3,4 miliony korun vynesla veřejná sbírka pro osiřelou Gábinku, kterou městys Okříšky vyhlásil na počátku září loňského roku.
 • Vydáno v neděli 5.4.2020 :
  V nemocnici v Havlíčkově Brodě zemřel druhý klient z domova pro seniory v Břevnici
  V nemocnici v Havlíčkově Brodě zemřel v sobotu 4. dubna druhý klient z domova pro seniory v Břevnici na Havlíčkobrodsku. Od počátku koronavirové nákazy je to na Vysočině druhá oběť výše zmíněné nemoci.
 • Vydáno v neděli 5.4.2020 :
  Neznámý zloděj sebral na ubytovně peníze, v nouzovém stavu mu hrozí až osm let vězení
  Na ubytovně v Žirovnici na Pelhřimovsku ukradl neznámý pachatel během krátké nepřítomnosti ubytovaného a v nestřeženém okamžiku na pokoji z peněženky více jak šest tisíc korun.
 • Vydáno v neděli 5.4.2020 :
  V jihlavské zoologické zahradě se narodila dvojčata poloopiček ouloňů malých
  Jedněmi z mláďat, která se narodila v období nouzového stavu a zavřené zoologické zahradě v Jihlavě, jsou dvojčata ouloňů malých (Nycticebus pygmaeus). Ta se narodila v neděli 28. března v chovatelském zázemí zahrady. Máma dvojčat je zkušená samice, která porodila vždy po dvou mláďatech i v loňském a předloňském roce a všechna i zdárně odchovala. Takže držte palce, aby i tento její třetí odchov byl úspěšný!
 • Vydáno v neděli 5.4.2020 :
  S batohem na zádech vyjíždí zdravotní sestry Domácí hospicové péče za nemocnými i nyní
  Jsou v první linii, stejně jako lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci zdravotnických zařízení. Zdravotní sestry, včetně dalších odborníků Domácí hospicové péče při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, pečují i v těchto nelehkých časech o klienty na sklonku života a umožňují jim důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu rodiny. Denně vyjíždí do terénu, pomáhají nemocným a jejich blízkým. Jejich práce je náročná, potýkají se s nedostatkem personálu, přesto ji v brodské Charitě dělají srdcem.
Další články vydané ve dnech 23. 3. 2020 - 7. 4. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...