Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8746 dnů

Dnes je pondělí 21. září
(8. září církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 21. 9.:
Pondělí po neděli šestnácté po Svatém Duchu Sv. Matouše, apoštola a evangelisty Výročí posvěcení katedrály v Litoměřicích
 • 27.1.2020:
  Kriminalita se na Vysočině loni mírně zvýšila; objasněnost dosáhla téměř 63 procent
  V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 538 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 226 případů více. Meziročně jde o mírný nárůst nápadu trestné činnosti o 4,3 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 470 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 62,7 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 409 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 879 trestných činů.
  „K nárůstu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže Vysočina nebyla v tomto směru výjimkou. Dosaženými výsledky se loni Kraj Vysočina stal vůbec nejbezpečnějším regionem v rámci celé České republiky. Skvělých výsledků jsme dosáhli také v oblasti objasněnosti, když hranici sedmdesáti procent přesáhli policisté na územním odboru Pelhřimov. Vynikajících výsledků jsme dosáhli na poli objasněnosti také na Třebíčsku, kde objasněnost loni přesáhla 66 procent,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

  Na loňském mírném zvýšení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv několik faktorů. Patří mezi ně například také jiný způsob vykazování přečinů týkajících se zanedbání povinné výživy. Vyšší počet trestných činů měli loni na svědomí recidivisté, tedy osoby, které se trestné činnosti dopouštěli opakovaně.

  V rámci našeho kraje se loni mírně snížil (o sedm případů) počet trestných činů v oblasti násilné kriminality, což představuje pokles o 1,3 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 523 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 78 procent. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 46 násilných trestných činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Statisticky má náš kraj ale vykázáno celkem sedm případů, protože jeden případ vraždy muže a ženy spáchali pachatelé na území našeho kraje, ale tento případ realizovali, a také vyšetřovali kriminalisté z Prahy.

  Za pozitivní jev lze považovat výrazný – více než jedenadvacetiprocentní - pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 22 případů loupeží, což bylo o šest méně než v roce 2018. Celkem 14 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 63,6 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také čtyři loupeže, které se staly v předchozím roce. „Stejně tak letos začátkem roku jsme zadrželi skupinku nezletilých osob, které mají na svědomí

  několik loupežných přepadení, které se staly koncem roku v Jihlavě,“ doplnil plk. Mgr. Pavel Peňáz s tím, že s ohledem na věk pachatelů nelze k případům sdělit žádné bližší informace.

  Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 261 případů, což je o 17 případů více než v roce 2018 – vyjádřeno procenty činí nárůst sedm procent. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 82 procent. Dalších 28 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Jeden takový případ potyčky mezi dvěma muži po skončení firemního večírku skončil na konci loňského roku na Havlíčkobrodsku tragicky. Případem, který byl kvalifikován jako úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti, se v současné době zabývají krajští kriminalisté.

  V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o téměř 9,5 procenta. Loni jsme vyšetřovali 127 případů mravnostních trestných činů a 83 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 65,4 procenta. Ze 127 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 30 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 18 případů kriminalisté objasnili) a dalších 44 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání (celkem 31 případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

  Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému zvýšení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 4,5 procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 097 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 809 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 38,6 procenta, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Dalších 127 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně,

  Na majetkové trestné činnosti se 535 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2018 je to o 20 případů více – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 3,9 procenta. Pokud bychom ale porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2015, kdy jsme vyšetřovali 925 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu tohoto druhu trestné činnosti.

  Na majetkové trestné činnosti se 1 033 případy podílejí krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 67 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 41 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 61,2 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Další dva případy krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Poměrně vysoký počet trestných činů – 190 – se týká krádeží věcí z automobilů, proto se snažíme na tuto oblast vhodným způsobem cílit preventivní akce a opatření. Loni jsme zadokumentovali celkem 94 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, když 35 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 37,2 procenta. Dalších 88 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se podařilo objasnit 26 případů a objasněnost dosáhla téměř třiceti procent.

  V loňském roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 140, což bylo v meziročním porovnání o113 případů více. Loni policisté 967 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 84, 8 procenta a dodatečně objasnili dalších 74 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 356 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 282 případů sprejerství a 336 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky.

  Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 285 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 22 skutků více než v roce 2018. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 93 procent. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

  K výraznému poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 665 trestných činů, což je o 79 méně než za rok 2018. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 10,6 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 57 procent. Dalších 76 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (235 trestných činů), dále úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

  „Nárůst o čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 65 případů a 24 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 48 288 290 korun a v této souvislosti bylo provedeno 830 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

  Loni jsme v kraji vyšetřovali 297 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Celkem 116 případů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 39,1 procenta. Dalších 33 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají hospodářské kriminality, mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

  Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 36 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 51 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 30 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 41 procentech.

  Děti ve věku do 18 let spáchali loni celkem 235 trestných činů a podílejí v Kraji Vysočina na osmi procentech nápadu celkové kriminality, na třinácti procentech v oblasti majetkové kriminality, na dvanácti procentech spáchané násilné kriminality a na jedenácti procentech drogové kriminality.

  Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem bylo trestně stíháno 236 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř osm procent na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.
  mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Na hradě Pernštejně mohou návštěvníci obdivovat podzimní plody a květiny
  Již jednadvacátý ročník výstavy Podzim na Pernštejně aneb slavnosti plodů a květin potrvá v prostorách mohutného hradu z 13. století až do pondělí 28. září.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Z policejního deníku: bourající cyklisté, řidič nadýchal více jak dvě promile
  Cyklistka, která jela v sobotu 19. září krátce po čtrnácté hodině na kole od Horních Dubenek k Nové Vsi na Jihlavsku, se asi plně nevěnovala řízení. Když začala brzdit, tak přepadla přes řídítka a spadla na silnici. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Při nehodě si cyklistka způsobila lehká zranění, se kterými byla převezena do nemocnice v Pelhřimově. Na jízdním kole vznikla hmotná škoda ve výši 1000 korun. Policisté nehodu na místě vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Výstava fotografií Jana Pikouse Neznámo kam v domě Gustava Mahlera v Jihlavě
  Výstava fotografií Jana Pikouse s titulem Neznámo kam bude zahájena vernisáží v úterý 22. září v 17 hodin v domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici v Jihlavě a je doprovodným programem 24. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Po čelním nárazu auta do stromu u Police utrpěli zranění dva lidé
  Při dopravní nehodě, která se stala v neděli 20. září ve čtvrt na osm ráno mezi obcemi Police a Kostníky na Třebíčsku, utrpěli zranění dva lidé.
 • Vydáno v sobotu 19.9.2020 :
  Nehoda na Třebíčsku si vyžádala jeden lidský život a pět zraněných
  Dopravní nehoda, která se stala v sobotu 19. září asi o půl dvanácté před polednem na silnici II/152 mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou s Myslibořicemi na Třebíčsku si vyžádala život třiaosmdesátiletého, těžké zranění devětasedmdesátileté řidičky a čtyři lehká zranění, z toho dvou dětí.
 • Vydáno v sobotu 19.9.2020 :
  Povídání Zdeny Vaníčkové Od pramene Dyje do Znojma v Telči
  Přednáška Zdeny Vaníčkové na téma Od pramene Dyje do Znojma se bude konat v pondělí 21. září 17 hodin v knihovně Univerzitního centra v Telči. Uvedla to mluvčí Muzea Vysočiny Jihlavě Oberreiterová.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Na letišti v Jihlavě - Henčově prodáte kde co - a také kde co koupíte
  Obnovené trhy všeho zboží se budou konat v neděli 27. září od 7 do 12 hodin na letišti v Henčově v Jihlavě.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Filmový klub v Jihlavě uvede snímek Narušitel systému, po projekci bude následovat beseda s lékařkou dětské psychiatrie
  Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 21. září od 19.30 hodin v kině Dukla působivé emocionální drama Narušitel systému. Dnešní doba je charakteristická zvyšujícím se počtem dětí s nejrůznějšími poruchami chování (často vinou jejich rodičů). To platí také o devítileté Benni, která se rozhodla všemi prostředky vítězně vybojovat v naprosto beznadějné situaci to, co by chtěla nejen dostávat, ale i rozdávat. Lásku. Po projekci filmu proběhne beseda s paní Nikol Přibilovou, doktorkou dětské psychiatrie na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Archeologové odkryli v údolí Stříbrného potoka u Havlíčkova Brodu mlýn na rudu z poloviny 13. století
  Torzo rudního mlýna se spodní výpustí, odvodňovacím kanálem a odtokovým přepadem z poloviny 13. století odkryli archeologové v údolí Stříbrného potoka u Havlíčkova Brodu.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Nemocnice v Novém Městě na Moravě zakázala návštěvy
  Nemocnice v Novém Městě na Moravě vyhlásila od pátku 18. září až do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Faraonský běh na Zelenou horu ve Žďáře nad Sázavou
  Na osm desítek schodů i v letošním roce vyběhnou účastníci tradičního faraonského běhu, který se uskuteční v sobotu 19. září u poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Faraonský běh začne ve 14 hodin, konec akce je naplánován na šestnáctou hodinu.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Z policejního deníku: krádež nářadí z auta za 120 tisíc; zaplacený parfém ženě nikdo neposlal či krádež peněz a alkoholu
  V noci ze středy na čtvrtek v obci Nevcehle na Jihlavsku ukradl neznámý zloděj ze zaparkovaného auta Citroen zaparkovaného před domem sadu měřících detektorů plynových kotlů, několik kufrů s elektronářadím a další ruční nářadí, čímž majiteli těchto věcí způsobil škodu 120 tisíc korun. Pachatel poškodil zámek zadních dveří a vloupal se do zavazadlového prostoru. Policisté z Telče po lapkovi, kterému hrozí až pět let za mřížemi, pátrají. Uvedl to policejní mluvčí David Linhart.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Budkování na Orlíku nad Humpolcem v sobotu
  Nedostatek bytů není problém jen pro lidi, ale třeba i pro sýkorky. U nich je ale řešení jednoduší, protože stačí pár prkýnek na vhodnou ptačí budku. Pomoct vyřešit ptačí bytovou krizi mohou zájemci v sobotu 19. září na hradě Orlíku nad Humpolcem, kde se od 10 hodin uskuteční akce nazvaná Budkování.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Jihlavští senioři se mohou zdarma zúčastnit kurzu, jak pracovat s chytrým telefonem
  Bezplatné kurzy, v nichž se senioři učí pracovat s chytrými telefony, se opět rozbíhají, a to na 14 místech v České republice, nově také v Jihlavě a to ve čtvrtek 1. října. Senioři se mohou přihlašovat na telefonním čísle 736 525 736. Všichni přítomní budou mít k dispozici jednorázové nanoroušky FFP2 české výroby.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Daňci i jeleni mají v zoologické zahradě v Táboře ideální podmínky
  Málokde se člověk dostane do tak těsné blízkosti spárkaté zvěře jako v zoologické zahradě v Táboře.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  O víkendu trolejbusem přes Benešovu ulici do psího útulku na Pístově linkou HaF
  Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) oslaví o víkendu 111. výročí zahájení provozu. V sobotu 19. září v 16.30 hodin vyjedou z Masarykova náměstí asi dvě desítky především historických autobusů a trolejbusů mapujících kompletní poválečnou historii městské hromadné dopravy v Jihlavě. Po celý víkend se budou také moci zájemci zdarma svézt novými parciálními trolejbusy z Masarykova náměstí Benešovou ulicí až na Pístov do psího útulku linkou HaF.
 • Vydáno v pátek 18.9.2020 :
  Zemřela Irena Sedlecká, autorka sochy Mercuryho i památníku obětem velkomeziříčské tragedie
  Ve věku 91 let v Londýně zemřela česká sochařka Irena Sedlecká. Ve světě ji zvlášť u fanoušků zpěváka Freddieho Mercuryho proslavila její socha, která stojí u Ženevského jezera a stala se jednou ze švýcarských atrakcí. Držitelka medaile Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí zanechala kulturní odkaz také Velkému Meziříčí.
 • Vydáno ve čtvrtek 17.9.2020 :
  Ve Lhánicích u Mohelna narazila řidička autem do autobusové zastávky, na místě zemřela
  Při dopravní nehodě, která se stala ve čtvrtek 17. září po půl sedmé večer ve Lhánicích u Mohelna na Třebíčsku, zemřela řidička osobního auta.
 • Vydáno ve čtvrtek 17.9.2020 :
  Zraněnou řidičku u Jimramova museli z auta vyprostit hasiči
  Na silnici 357 u Jimramova na Žďársku se stala ve čtvrtek 17. září krátce po šestnácté hodině dopravní nehoda osobního auta, jehož řidička zůstala zaklíněná ve voze.
 • Vydáno ve čtvrtek 17.9.2020 :
  Zrekonstruované dopravní hřiště v Jihlavě se otevře dětem i veřejnosti
  Děti i dospělí se mohou poprvé projet po dopravním hřišti v Jihlavě v pátek 18. září od devíti hodin ráno. Součástí opraveného areálu je nová budova s učebnou, zázemím pro personál, šatny i sklad kol spolu s dílnou pro jejich opravu. V budově je sociální zařízení, které bude moci částečně využívat i veřejnost. Vše doplňuje venkovní krytá terasa, na níž při pěkném počasí může probíhat výuka. Uvedla to mluvčí jihlavského magistrátu Aneta Hrdličková s tím, že město za obnovu hřiště zaplatilo asi pětadvacet milionů korun.
Další články vydané ve dnech 6. 9. 2020 - 21. 9. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
24. 4. 2020 - Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

8. 4. 2020 - Ke Škaredé středě…

1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...