Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8530 dnů

Dnes je pondělí 17. únor
(4. únor církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 17. 2.:
Pondělí po první neděli po Devítníku
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 4. 2. (17. 2.):
 • 27.1.2020:
  Kriminalita se na Vysočině loni mírně zvýšila; objasněnost dosáhla téměř 63 procent
  V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 538 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 226 případů více. Meziročně jde o mírný nárůst nápadu trestné činnosti o 4,3 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 470 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 62,7 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 409 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 879 trestných činů.
  „K nárůstu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže Vysočina nebyla v tomto směru výjimkou. Dosaženými výsledky se loni Kraj Vysočina stal vůbec nejbezpečnějším regionem v rámci celé České republiky. Skvělých výsledků jsme dosáhli také v oblasti objasněnosti, když hranici sedmdesáti procent přesáhli policisté na územním odboru Pelhřimov. Vynikajících výsledků jsme dosáhli na poli objasněnosti také na Třebíčsku, kde objasněnost loni přesáhla 66 procent,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

  Na loňském mírném zvýšení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv několik faktorů. Patří mezi ně například také jiný způsob vykazování přečinů týkajících se zanedbání povinné výživy. Vyšší počet trestných činů měli loni na svědomí recidivisté, tedy osoby, které se trestné činnosti dopouštěli opakovaně.

  V rámci našeho kraje se loni mírně snížil (o sedm případů) počet trestných činů v oblasti násilné kriminality, což představuje pokles o 1,3 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 523 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 78 procent. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 46 násilných trestných činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Statisticky má náš kraj ale vykázáno celkem sedm případů, protože jeden případ vraždy muže a ženy spáchali pachatelé na území našeho kraje, ale tento případ realizovali, a také vyšetřovali kriminalisté z Prahy.

  Za pozitivní jev lze považovat výrazný – více než jedenadvacetiprocentní - pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 22 případů loupeží, což bylo o šest méně než v roce 2018. Celkem 14 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 63,6 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také čtyři loupeže, které se staly v předchozím roce. „Stejně tak letos začátkem roku jsme zadrželi skupinku nezletilých osob, které mají na svědomí

  několik loupežných přepadení, které se staly koncem roku v Jihlavě,“ doplnil plk. Mgr. Pavel Peňáz s tím, že s ohledem na věk pachatelů nelze k případům sdělit žádné bližší informace.

  Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 261 případů, což je o 17 případů více než v roce 2018 – vyjádřeno procenty činí nárůst sedm procent. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 82 procent. Dalších 28 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Jeden takový případ potyčky mezi dvěma muži po skončení firemního večírku skončil na konci loňského roku na Havlíčkobrodsku tragicky. Případem, který byl kvalifikován jako úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti, se v současné době zabývají krajští kriminalisté.

  V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o téměř 9,5 procenta. Loni jsme vyšetřovali 127 případů mravnostních trestných činů a 83 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 65,4 procenta. Ze 127 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 30 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 18 případů kriminalisté objasnili) a dalších 44 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání (celkem 31 případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

  Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému zvýšení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 4,5 procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 097 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 809 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 38,6 procenta, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Dalších 127 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně,

  Na majetkové trestné činnosti se 535 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2018 je to o 20 případů více – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 3,9 procenta. Pokud bychom ale porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2015, kdy jsme vyšetřovali 925 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu tohoto druhu trestné činnosti.

  Na majetkové trestné činnosti se 1 033 případy podílejí krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 67 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 41 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 61,2 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Další dva případy krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Poměrně vysoký počet trestných činů – 190 – se týká krádeží věcí z automobilů, proto se snažíme na tuto oblast vhodným způsobem cílit preventivní akce a opatření. Loni jsme zadokumentovali celkem 94 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, když 35 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 37,2 procenta. Dalších 88 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se podařilo objasnit 26 případů a objasněnost dosáhla téměř třiceti procent.

  V loňském roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 140, což bylo v meziročním porovnání o113 případů více. Loni policisté 967 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 84, 8 procenta a dodatečně objasnili dalších 74 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 356 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 282 případů sprejerství a 336 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky.

  Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 285 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 22 skutků více než v roce 2018. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 93 procent. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

  K výraznému poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 665 trestných činů, což je o 79 méně než za rok 2018. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 10,6 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 57 procent. Dalších 76 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (235 trestných činů), dále úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

  „Nárůst o čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 65 případů a 24 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 48 288 290 korun a v této souvislosti bylo provedeno 830 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

  Loni jsme v kraji vyšetřovali 297 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Celkem 116 případů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 39,1 procenta. Dalších 33 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají hospodářské kriminality, mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

  Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 36 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 51 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 30 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 41 procentech.

  Děti ve věku do 18 let spáchali loni celkem 235 trestných činů a podílejí v Kraji Vysočina na osmi procentech nápadu celkové kriminality, na třinácti procentech v oblasti majetkové kriminality, na dvanácti procentech spáchané násilné kriminality a na jedenácti procentech drogové kriminality.

  Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem bylo trestně stíháno 236 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř osm procent na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.
  mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 18:56 hodin:
  První čápi se vracejí na hnízdiště; ohrozit je mohou otrávení hraboši
  Ministerstvo zemědělství od 13. února povolilo rozsypávání jedu proti hrabošům Stutox II na povrch půdy. Česká společnost ornitologická od loňského léta upozorňuje na nebezpečí tohoto jedu. Granulemi volně rozhozenými po polích se mohou kromě hrabošů otrávit i další živočichové. Kromě toho hrozí také sekundární otrava, když přiotrávené hraboše pozřou predátoři jako sovy, volavky nebo čápi, kteří se v těchto dnech už začínají vracet na hnízdiště. Povolení platí do 11. června, tedy do doby, kdy je v plném proudu hnízdní sezóna a právě v této době budou ptáci shánět vhodnou potravu pro mláďata. Otrávení hraboši pro ně budou snadnou kořistí.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Děti v jihlavské nemocnici mají opravený další pokoj, je plný obrázků
  V novém roce mají ti nejmenší pacienti jihlavské nemocnice opravené díky sponzorům další zázemí. Zrekonstruovaný pokoj na dětském oddělení plný obrázků mohou využívat dva malí pacienti a jejich doprovod. Oprava byla možná opět díky sponzorům.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Nezletilého opilého chlapce v Jihlavě poranil dospělý muž, skončil v nemocnici
  V sobotu 15. února byli policisté po druhé hodině v noci přivoláni k jihlavskému podniku, kde se zranil mladistvý chlapec, který byl pod vlivem alkoholu. Hoch si při vzájemném poměřování fyzických sil s jiným dospělým mužem poranil ruku a musel být zdravotnickou záchrannou službou odvezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté provedli u mladistvého chlapce dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,89 promile alkoholu. O situaci informovali jeho rodiče. Policisté zjišťují, kdo požití alkoholu osobě mladší osmnácti let umožnil a dopustil se tak protiprávního jednání. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku. Prošetřují rovněž okolnosti, za kterých se chlapec zranil. Policisté informovali také odbor sociálně právní ochrany dětí.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Nemocných s chřipkou na Vysočině již ubylo
  Na Vysočině v minulém týdnu ubylo o čtrnáct procent lidí, které trápí respirační onemocnění; na 1000 obyvatel tak nyní připadá 1596 nemocných.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Hasičské muzeum v Přibyslavi má dvě nové historické stříkačky
  Na novou návštěvnickou sezónu se pilně připravuje ústřední a největší hasičské muzeum, které od roku 1980, tedy právě 40 let, sídlí v Přibyslavi. Za prvních šest týdnů letošního roku v expozici přibyly hned dvě historické stříkačky, první daroval sbor dobrovolných hasičů obce Velatice v okrese Brno-venkov, druhou v pátek 14. února do Přibyslavi dovezli dobrovolní hasiči jihočeské obce Pluhův Žďár.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Středověká památka Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě má novou střechu
  Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě, jediná národní kulturní památka ve městě, prošla v loňském roce rekonstrukcí. Vyměněna byla střecha a poškozené části krovu.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Ve starém domě v Bukově byla nalezena munice sovětské armády z druhé světové války
  Předmět připomínající munici byl nalezen v sobotu 15. února kolem půl jedné odpoledne v Bukově na Žďársku.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Policie prosí o pomoc svědky nehody v Jemnici, kdy chodec utrpěl vážné zranění po střetu s autobusem
  Autobus srazil v sobotu 15. února asi v 17.57 hodin na silnici II/152 na ulici Tyršova v prostoru křižovatky s ulicí Lípová před budovou prodejny COOP v Jemnici na Třebíčsku. Policisté prosí případné svědky o pomoc.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Abraham, Peschel, Roučková; nejlepší čeští i světoví motocykloví závodníci přijedou do Chotěboře
  Vzrušující večer, plný zajímavých hostů a dobrodružného povídání o motorkách, závodění i nových výzvách s nejlepšími českými i světovými motocyklovými závodníky - to je CZECH RIDERS SHOW. Uskuteční se 28. února od 19 hodin v Chotěboři na Havlíčkobrodsku.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  U Ústí na Jihlavsku havaroval v noci opilý řidič osobního auta
  Mezi obcemi Zbilidy a Ústí na Jihlavsku havaroval v neděli 16. února po čtvrt na tři v noci pětatřicetiletý opilý muž.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Přednáška Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu v jihlavském muzeu
  Přednáška RNDr. Michala Černého na téma Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu se bude konat v úterý 18. února od 18 hodin v muzejním Malovaném sále v Jihlavě.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Jihlavská vysoká škola polytechnická oslaví Mezinárodní den průvodců tradičně komentovanými prohlídkami
  I v letošním roce nabízíme všem zájemcům možnost se v rámci připomínek Mezinárodního dne průvodců zúčastnit bezplatných komentovaných prohlídek centrem města Jihlavy s návštěvou vybraných historických objektů a to v sobotu 22. února v 10, 12 a 14 hodin. Sraz účastníků je vždy ve vstupní hale Vysoké školy polytechnické Jihlava
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Filmový klub v Jihlavě uvede kanadský dokument Antropocén: Epocha člověka
  Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 17. února od 19.30 hodin v kině Dukla snímek Antropocén: Epocha člověka. Sugestivní i úchvatné obrazy míst, kde se lidská činnost s plnou intenzitou projevuje na změně tvářnosti planety, volají po zamezení drancování Země a po větší pokoře a úctě k bohatství, které nám naše rodná planeta skýtá. Po skončení projekce proběhne beseda s Mgr. Jitkou Hajnovou a Ing. Miroslavem Žáčkem Ph.D.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  V Havlíčkově Brodě žije nejvíce kavek v republice, přesto je třeba chránit před kunou i člověkem
  V Havlíčkově Brodě proběhlo v několika vlnách sčítání počtu hnízd kavky obecné. Ve městě je jedno z nejvýznamnějších hnízdišť tohoto ptáka na Vysočině i v celé republice. Kavka nepohrdne společností člověka a na život ve městě si velice dobře zvykla.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Řidiči pod vlivem alkoholu a drog
  Policisté v Jihlavě odhalili řidičku, která usedla za volant pod vlivem drog. Ve čtvrtek 13. února jela před čtvrtou hodinou odpoledne s vozidlem Opel Astra po ulici Žižkova. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Dechová zkouška byla u ženy negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl pozitivní na amfetamin. Policisté řidičce zakázali pokračovat v další jízdě. Jednadvacetiletá žena je podezřelá ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté šetří.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Žďárem nad Sázavou projde maškarní průvod v sobotu 22. února, doplní jej karneval a zábava
  Maškarní průvod projde ulicemi Žďáru nad Sázavou v sobotu 22. února. Třetí ročník obnovené akce bude oproti předchozím dvěma letům rozšířen o masopustní karneval a taneční zábavu.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Pokračující modernizace D1 omezí provoz nejen na dálnici, ale také na silnici druhé třídy na trase Humpolec - Želiv
  S rokem 2020 přichází další etapa modernizace dálnice D1, která se dotkne úseku u Humpolce od EXITU 81 Koberovice přes EXIT 90 Humpolec po EXIT 104 Větrný Jeníkov. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jakožto správce dálnice D1 plánuje v rámci této modernizace demolici a výstavbu nového nadjezdu, na němž leží silnice č. II/129 v úseku Humpolec – Želiv.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  V Radkovicích u Hrotovic zemřel v autě po nárazu do sloupu jednadvacetiletý muž
  Při dopravní nehodě, která se stala v sobotu 15. února asi ve čtvrt na tři ráno v Radkovicích u Hrotovic na Třebíčsku, zemřel jednadvacetiletý muž, čtyřiadvacetiletý spolujezdec utrpěl vážná zranění.
 • Vydáno v pátek 14.2.2020 :
  Kraj zahájil stavbu obchvatu Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku; na první výkop se čekalo 14 let
  Obchvat Salačovy Lhoty na silnici II/128 na Pelhřimovsku se v pátek 14. února dostává do své další – stavební fáze.
 • Vydáno v pátek 14.2.2020 :
  Zdrogovaný muž v Třebíči ohrožoval nožem svojí přítelkyni
  Osmadvacetiletý muž, který ve druhé polovině ledna v bytovém domě v Třebíči napadl a vyhrožoval své přítelkyni, je policií obviněn ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování se zbraní.
Další články vydané ve dnech 2. 2. 2020 - 17. 2. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších

2. 5. 2019 - 2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“

21. 4. 2019 - Christus resurrexit! Ale jedni mají Hod Boží, druzí Květnou neděli!

20. 11. 2018 - Mons. Petr Piťha: Hodnoty, na kterých stojíme

9. 10. 2018 - Istanbulská úmluva: Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí!

20. 9. 2018 - Legitimita a legalita islámu, aneb trochu jiný pohled na rovnost vyznání v Evropě


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...