Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8530 dnů

Dnes je pondělí 17. únor
(4. únor církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 17. 2.:
Pondělí po první neděli po Devítníku
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 4. 2. (17. 2.):
 • 27.1.2020:
  Tříkrálová sbírka v Oblastní charitě v Třebíči poprvé přesáhla tři miliony
  Jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky pořádala Charita ČR po celé České republice od 1. – 14. ledna 2020. Oblastní charita Třebíč ji uskutečnila v třebíčském okrese za pomoci přibližně 1 700 velkých i malých dobrovolníků, kteří s pokladničkami obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 532 pokladniček. Výsledek je nad očekávání vynikající: 3 061 518 Kč, což je o 231 896 Kč více než v loňském roce. Poprvé v Oblastní charitě Třebíč výtěžek přesáhl hranici 3 milionů korun. (vloni se vybralo 2 829 622 Kč, a to bylo o 153 586 Kč víc než v 2018, kdy se vybralo 2 676 036 Kč). Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka přinesla 587 537 Kč, oproti loňsku, kdy se vybralo 513 004 Kč, vzrostla o 74 533 Kč.
  ZAJÍMAVOSTI

  „Pro Tříkrálovou sbírku jsme opět letos připravili více pokladniček, protože přibylo ochotných pomocníků. Město Třebíč, které nám vždycky dělá největší starosti, zda se najde dost koledníků, bylo nakonec obsazeno vcelku dobře. Opět se přidali noví, zapojil se třeba 6. oddíl vodních skautů Žlutá ponorka, ale i jednotliví zájemci vytvořili a nabídli nové skupinky, což nám udělalo radost. A velmi si vážíme našich vytrvalých, po léta věrných koledníků, kteří jsou naší velkou oporou – skautské oddíly, celé rodiny s dětmi, studenti, přátelé, příznivci i pracovníci Charity,“ konstatuje koordinátorka sbírky Martina Veselá a připojuje: „Když se dívám do soupisu skupinek, tak si postupně vybavuji dlouhý zástup všech těch dobrých lidí, kteří nám pomáhají zvládnout tento úkol s ušlechtilým posláním.“

  Obdivuhodnou obětavost projevila i v tomto roce skupinka rodiny Čapkových a Pudilových. Obešla v Třebíči 26,5 ulic! Do 9 pokladniček nasbírala celkem 80 565 Kč. Tento poklad dohromady vážil 17,6 kg. Nejtěžší pokladnička měla 2,7 kg a bylo v ní 15 298 Kč. Letos tito koledníci obešli více ulic, potřebovali k tomu o 2 kasičky navíc a vysbírali také více peněz. Na váhu to bylo o ¾ kg víc. (vloni 16,85 kg, 73 702 Kč).

  Skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem pomáhá s Tříkrálovou sbírkou od samého počátku. Letos ve čtyřech pokladničkách vybrali 60 123 Kč a vodní skauti 15 347 Kč. Díky skautům přibyla do sbírky částka 75 470 Kč. „Těší nás, když slyšíme, jak sbírka každý rok o něco vzroste a přináší větší možnost pomoci lidem v nouzi,“ s úsměvem na tváři podotýká skautská vedoucí a skromně dodává: „Jsme rádi, že můžeme pomoci.“

  „Letos jsme moc sněhu neužili, ale chladno bylo, a tak jsme byli vděční za trochu ohřátí v předsíni, nepohrdli jsme ani chutnými drobnými mlsky od Vánoc, které s úsměvem nabízela nejedna domácí paní a s potěšením přitom vyslechla naši zpívanou koledu. Napsali jsme požehnání na dveře, popřáli jsme si s obyvateli domu vzájemně všechno dobré do nového roku a s díky za příspěvek do pokladničky i za milé přijetí jsme se loučili a pokračovali k dalšímu domu,“ vzpomíná jedna z vesnických kolednic a připojuje: „Byla to řada kratičkých, ale příjemných shledání po roce.“

  „Lidé často již při otevření dveří mají příspěvek do pokladničky nachystaný v ruce. Je hezké vnímat, že jsme očekáváni a vítáni. Nejednou slyšíme: „Počkejte, ještě zavolám děti, babičku, ať se taky přijde podívat.“ S chutí

  si pak, třeba i společně, zazpíváme a na dveře zviditelníme upřímné přání Božího požehnání všem obyvatelům na celý rok,“ shrnuje dojmy z letošního koledování jeden z králů.

  DOPROVODNÉ AKTIVITY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

  Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem.

  V městě Třebíči sbírku slavnostně a důstojně zahájil koncert krásné hudby v podání mladých klavírních interpretů Kamila El-Ahmadieho a Phama Hoanga Ahna. V aule Katolického gymnázia Třebíč zazněly v podvečer v pátek 3. 1. 2020 skladby L. Janáčka, W. A. Mozarta a J. Brahmse

  Do tříkrálového koledování se opět zapojil ředitel třebíčské Charity Petr Jašek: „V pátek 3. ledna dopoledne jsem se skupinkou navštívil třebíčskou radnici na Karlově i Masarykově náměstí, odpoledne tito tři králové vítali návštěvníky koncertu v katolickém gymnáziu. V pondělí na svátek Tří králů jsme zavítali k dlouholetému regionálnímu partnerovi třebíčské Charity – do Jaderné elektrárny Dukovany a v Trnavě, kde bydlím, obcházela naše skupinka domácnosti v sobotu 11. ledna“

  V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou se konaly další akce…

  2. 1. 2020 mše sv. s žehnáním koledníkům a sbírce v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně

  Požehnání sbírce a koledníkům v třebíčských kostelích se konalo v neděli 5. 1. 2020 při dopoledních mších sv.

  4. 1. 2020 Tříkrálový průvod k živým jesličkám v Náměšti n. Oslavou

  5. 1. 2020 Tříkrálová vycházka z Kramolína k rozhledně Babylon s vystoupením trubačů

  12. 1. 2020 Tříkrálová plavba po Dalešické přehradě na lodi Horácko se třemi králi na palubě

  PODĚKOVÁNÍ

  “Letos poprvé se naše Tříkrálová sbírka přehoupla přes hranici 3 mil. korun. To je pro nás velký úspěch. Upřimně děkuji všem, kdo se na něm podíleli. Především stovkám ochotných dobrovolníků z měst a vesnic, bez kterých by se toto úžasné dílo neobešlo. Milí koledníci, jsem moc rád a vážím si toho, že ve vašich srdcích stále hoří touha pomoci, i když to nese s sebou nároky – snášet vrtkavost počasí, únavu, nejistotu, občas i nezájem, nepřijetí či nevlídnost. Máte můj velký obdiv a úctu.

  Děkuji i vám, kteří jste nezavřeli před našimi koledníky svá obydlí a srdce, a nechali jste je, aby k vám domů přinesli vánoční radost a Boží požehnání pro další rok, a že jste je při tom štědře obdarovali do pokladniček.

  Všichni tak máte účast na zmírnění nouze druhých.

  Oblastní charita Třebíč ročně pomáhá pěti tisícům lidí z celého okresu, zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 službách a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. Vaše důvěra k nám nás zavazuje použít tyto prostředky odpovědně a uvážlivě. Každá koruna u nás pomáhá,” uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.

  Jaký je záměr s výtěžkem Tříkrálové sbírky 2020 v Oblastní charitě Třebíč

  · podpořit ošetřovatelskou službu v rodinách

  · zlepšit dostupnost pečovatelské služby po okrese Třebíč

  · zlepšit zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem

  · poskytnout pomoc lidem v nouzi

  · zabezpečit dostupnost programů PRIMÁRNÍ PREVENCE (zajištění preventivních programů ve školách)

  Jaká byla Tříkrálová sbírka 2019 v třebíčské Charitě?

  · zkvalitnili jsme zázemí pro Osobní asistenci

  · pokračovali v projektu Charitní záchranné sítě – pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč

  · podpořili fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích

  · podpořili rozvoj práce s dobrovolníky

  · podpořili rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů

  Více informací k Tříkrálové sbírce podá koordinátorka sbírky:
  Marie PALOČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 18:56 hodin:
  První čápi se vracejí na hnízdiště; ohrozit je mohou otrávení hraboši
  Ministerstvo zemědělství od 13. února povolilo rozsypávání jedu proti hrabošům Stutox II na povrch půdy. Česká společnost ornitologická od loňského léta upozorňuje na nebezpečí tohoto jedu. Granulemi volně rozhozenými po polích se mohou kromě hrabošů otrávit i další živočichové. Kromě toho hrozí také sekundární otrava, když přiotrávené hraboše pozřou predátoři jako sovy, volavky nebo čápi, kteří se v těchto dnech už začínají vracet na hnízdiště. Povolení platí do 11. června, tedy do doby, kdy je v plném proudu hnízdní sezóna a právě v této době budou ptáci shánět vhodnou potravu pro mláďata. Otrávení hraboši pro ně budou snadnou kořistí.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Děti v jihlavské nemocnici mají opravený další pokoj, je plný obrázků
  V novém roce mají ti nejmenší pacienti jihlavské nemocnice opravené díky sponzorům další zázemí. Zrekonstruovaný pokoj na dětském oddělení plný obrázků mohou využívat dva malí pacienti a jejich doprovod. Oprava byla možná opět díky sponzorům.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Nezletilého opilého chlapce v Jihlavě poranil dospělý muž, skončil v nemocnici
  V sobotu 15. února byli policisté po druhé hodině v noci přivoláni k jihlavskému podniku, kde se zranil mladistvý chlapec, který byl pod vlivem alkoholu. Hoch si při vzájemném poměřování fyzických sil s jiným dospělým mužem poranil ruku a musel být zdravotnickou záchrannou službou odvezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté provedli u mladistvého chlapce dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,89 promile alkoholu. O situaci informovali jeho rodiče. Policisté zjišťují, kdo požití alkoholu osobě mladší osmnácti let umožnil a dopustil se tak protiprávního jednání. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku. Prošetřují rovněž okolnosti, za kterých se chlapec zranil. Policisté informovali také odbor sociálně právní ochrany dětí.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Nemocných s chřipkou na Vysočině již ubylo
  Na Vysočině v minulém týdnu ubylo o čtrnáct procent lidí, které trápí respirační onemocnění; na 1000 obyvatel tak nyní připadá 1596 nemocných.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Hasičské muzeum v Přibyslavi má dvě nové historické stříkačky
  Na novou návštěvnickou sezónu se pilně připravuje ústřední a největší hasičské muzeum, které od roku 1980, tedy právě 40 let, sídlí v Přibyslavi. Za prvních šest týdnů letošního roku v expozici přibyly hned dvě historické stříkačky, první daroval sbor dobrovolných hasičů obce Velatice v okrese Brno-venkov, druhou v pátek 14. února do Přibyslavi dovezli dobrovolní hasiči jihočeské obce Pluhův Žďár.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Středověká památka Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě má novou střechu
  Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě, jediná národní kulturní památka ve městě, prošla v loňském roce rekonstrukcí. Vyměněna byla střecha a poškozené části krovu.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Ve starém domě v Bukově byla nalezena munice sovětské armády z druhé světové války
  Předmět připomínající munici byl nalezen v sobotu 15. února kolem půl jedné odpoledne v Bukově na Žďársku.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Policie prosí o pomoc svědky nehody v Jemnici, kdy chodec utrpěl vážné zranění po střetu s autobusem
  Autobus srazil v sobotu 15. února asi v 17.57 hodin na silnici II/152 na ulici Tyršova v prostoru křižovatky s ulicí Lípová před budovou prodejny COOP v Jemnici na Třebíčsku. Policisté prosí případné svědky o pomoc.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Abraham, Peschel, Roučková; nejlepší čeští i světoví motocykloví závodníci přijedou do Chotěboře
  Vzrušující večer, plný zajímavých hostů a dobrodružného povídání o motorkách, závodění i nových výzvách s nejlepšími českými i světovými motocyklovými závodníky - to je CZECH RIDERS SHOW. Uskuteční se 28. února od 19 hodin v Chotěboři na Havlíčkobrodsku.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  U Ústí na Jihlavsku havaroval v noci opilý řidič osobního auta
  Mezi obcemi Zbilidy a Ústí na Jihlavsku havaroval v neděli 16. února po čtvrt na tři v noci pětatřicetiletý opilý muž.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Přednáška Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu v jihlavském muzeu
  Přednáška RNDr. Michala Černého na téma Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu se bude konat v úterý 18. února od 18 hodin v muzejním Malovaném sále v Jihlavě.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Jihlavská vysoká škola polytechnická oslaví Mezinárodní den průvodců tradičně komentovanými prohlídkami
  I v letošním roce nabízíme všem zájemcům možnost se v rámci připomínek Mezinárodního dne průvodců zúčastnit bezplatných komentovaných prohlídek centrem města Jihlavy s návštěvou vybraných historických objektů a to v sobotu 22. února v 10, 12 a 14 hodin. Sraz účastníků je vždy ve vstupní hale Vysoké školy polytechnické Jihlava
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Filmový klub v Jihlavě uvede kanadský dokument Antropocén: Epocha člověka
  Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 17. února od 19.30 hodin v kině Dukla snímek Antropocén: Epocha člověka. Sugestivní i úchvatné obrazy míst, kde se lidská činnost s plnou intenzitou projevuje na změně tvářnosti planety, volají po zamezení drancování Země a po větší pokoře a úctě k bohatství, které nám naše rodná planeta skýtá. Po skončení projekce proběhne beseda s Mgr. Jitkou Hajnovou a Ing. Miroslavem Žáčkem Ph.D.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  V Havlíčkově Brodě žije nejvíce kavek v republice, přesto je třeba chránit před kunou i člověkem
  V Havlíčkově Brodě proběhlo v několika vlnách sčítání počtu hnízd kavky obecné. Ve městě je jedno z nejvýznamnějších hnízdišť tohoto ptáka na Vysočině i v celé republice. Kavka nepohrdne společností člověka a na život ve městě si velice dobře zvykla.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Řidiči pod vlivem alkoholu a drog
  Policisté v Jihlavě odhalili řidičku, která usedla za volant pod vlivem drog. Ve čtvrtek 13. února jela před čtvrtou hodinou odpoledne s vozidlem Opel Astra po ulici Žižkova. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Dechová zkouška byla u ženy negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl pozitivní na amfetamin. Policisté řidičce zakázali pokračovat v další jízdě. Jednadvacetiletá žena je podezřelá ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté šetří.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Žďárem nad Sázavou projde maškarní průvod v sobotu 22. února, doplní jej karneval a zábava
  Maškarní průvod projde ulicemi Žďáru nad Sázavou v sobotu 22. února. Třetí ročník obnovené akce bude oproti předchozím dvěma letům rozšířen o masopustní karneval a taneční zábavu.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  Pokračující modernizace D1 omezí provoz nejen na dálnici, ale také na silnici druhé třídy na trase Humpolec - Želiv
  S rokem 2020 přichází další etapa modernizace dálnice D1, která se dotkne úseku u Humpolce od EXITU 81 Koberovice přes EXIT 90 Humpolec po EXIT 104 Větrný Jeníkov. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jakožto správce dálnice D1 plánuje v rámci této modernizace demolici a výstavbu nového nadjezdu, na němž leží silnice č. II/129 v úseku Humpolec – Želiv.
 • Vydáno v sobotu 15.2.2020 :
  V Radkovicích u Hrotovic zemřel v autě po nárazu do sloupu jednadvacetiletý muž
  Při dopravní nehodě, která se stala v sobotu 15. února asi ve čtvrt na tři ráno v Radkovicích u Hrotovic na Třebíčsku, zemřel jednadvacetiletý muž, čtyřiadvacetiletý spolujezdec utrpěl vážná zranění.
 • Vydáno v pátek 14.2.2020 :
  Kraj zahájil stavbu obchvatu Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku; na první výkop se čekalo 14 let
  Obchvat Salačovy Lhoty na silnici II/128 na Pelhřimovsku se v pátek 14. února dostává do své další – stavební fáze.
 • Vydáno v pátek 14.2.2020 :
  Zdrogovaný muž v Třebíči ohrožoval nožem svojí přítelkyni
  Osmadvacetiletý muž, který ve druhé polovině ledna v bytovém domě v Třebíči napadl a vyhrožoval své přítelkyni, je policií obviněn ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování se zbraní.
Další články vydané ve dnech 2. 2. 2020 - 17. 2. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších

2. 5. 2019 - 2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“

21. 4. 2019 - Christus resurrexit! Ale jedni mají Hod Boží, druzí Květnou neděli!

20. 11. 2018 - Mons. Petr Piťha: Hodnoty, na kterých stojíme

9. 10. 2018 - Istanbulská úmluva: Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí!

20. 9. 2018 - Legitimita a legalita islámu, aneb trochu jiný pohled na rovnost vyznání v Evropě


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...