Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8870 dnů

Dnes je sobota 23. leden
(10. leden církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 23. 1.:
Čtvrtek po neděli druhé po Zjevení Páně Sv. Rajmunda z Penafortu, vyznavače
 • 31.1.2020:
  Objasněnost na Havlíčkobrodsku vzrostla a opět přesáhla hranici šedesáti procent
  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 653 skutků. Výborných výsledků policisté, a to jak uniformovaní, tak neuniformovaní, dosáhli při objasňování trestné činnosti. V loňském roce, stejně jako v roce předchozím, objasněnost opět přesáhla hranici šedesáti procent.
  Uniformovaní policisté sloužící na základních útvarech, kteří jsou ve většině případů na místě činu jako první, dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Za těmito výsledky stojí jejich profesionální práce, kterou odvádějí na místě činu, při provádění šetření a vyhledávání a zajišťování stop, které jsou při objasňování trestné činnosti nezbytné. Samozřejmostí je pro ně také řádný výkon hlídkové a obchůzkové činnosti, kterou vykonávají jak ve městech či městysech, ale také na menších obcích. Vynikajících výsledků dosahují také v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Kriminalisté odvádějí výbornou práci, a to díky jejich znalostem v oblasti kriminalistiky, které jsou na vysoké úrovni a dokážou je pohotově a profesionálně aplikovat na daný případ. Důkladné operativní šetření a precizně vedené prověřování je základem jejich úspěšného boje s trestnou činností. Uniformované i neuniformované policisty spojuje zejména vynikající osobní a místní znalost území kde působí, která je na velmi vysoké úrovni. V neposlední řadě je to také jejich vzájemná spolupráce, na kterou je kladen velký důraz. Významnou součástí úspěchu je jejich spolupráce se strážníky městské policie, místními samosprávami a také s veřejností v rámci objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách.

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 653 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 61,5 %. Ve stejném období roku 2018 došlo k celkem 988 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 594, to znamená 60,1% objasněnosti. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu kriminality, a to o 73 trestných činů, objasněnost se však zvýšila a nadále přesahuje 60% hranici.

  Obvodním oddělením, které má nejvyšší objasněnost v rámci celého územního odboru, je s více jak dvaašedesáti procenty Havlíčkův Brod. Chotěbořské obvodní oddělení je jediným obvodem na Havlíčkobrodsku, kde došlo k poklesu kriminality, a to o 33 trestných činů.

  Kriminalita v roce 2019 na jednotlivých obvodních odděleních

  K nejvíce trestným činům došlo v roce 2019 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 648 trestných činů, z nichž se jim 405 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 62,5 %. V roce 2018 policisté prověřovali 566 trestných činů, z nichž 346 objasnili, tedy 61,1 %.

  V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 212 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 125 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 59 %. Zde kriminalita klesla oproti roku 2018 o 33 trestných činů. Z 245 případů v roce 2018 jich 128 policisté objasnili.

  V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 201 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2019 činila 61,2 %, tedy 123 trestných činů. V roce 2018 se jednalo o 177 případů, z toho 120 objasněných.

  Násilná trestná činnost

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k 94 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 69 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 73,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k poklesu o devět případů. Policisté prověřovali 103 násilných trestných činů, z toho se jim podařilo objasnit 83 případů. Objasněnost činila 80,5 %.

  Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2019 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 49 případů, z nichž do konce roku 38 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 77,5 %. Zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu počtu trestných činů v této kategorii, a to o osm případů. V roce 2018 se jednalo o 57 trestných činů, z nichž policisté objasnili 50. Objasněnost činila 87,7 %.

  Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 19 trestných činů, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 47,3 %, policisté objasnili devět případů. V roce 2018 se jednalo o 17 trestných činů, policisté jich objasnili devět a objasněnost tak činila 52,9 %.

  Třetím nejčastějším násilným trestným činem bylo na tomto území v roce 2019 nebezpečné vyhrožování. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem v deseti případech.

  Mravnostní trestná činnost

  V loňském roce kriminalisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 19 mravnostních trestných činů, z nichž do konce období objasnili 12 skutků. Objasněnost tedy dosáhla 63,1 %. V roce 2018 policisté prověřovali 25 případů, z toho jich 21 objasnili.

  Majetková trestná činnost

  V této kategorii došlo ve srovnání s předešlým obdobím k nárůstu trestné činnosti, a to o 52 trestných činů. Zvýšila se však také objasněnost, která přesáhla hranici 40 %.

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 451 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 182 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2019 dosáhla 40,3 %. Ve stejném období roku 2018 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 399 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 29 %, tedy 116 objasněných případů.

  K nejvyššímu nárůstu došlo u případů krádeží vloupáním, kdy policisté v loňském roce prověřovali 159 trestných činů, v 187 případech se jednalo o krádeže prosté a 105 skutků připadá na zbývající majetkové trestné činy.

  Krádeže vloupáním

  Z celkového počtu 159 případů jich policisté v loňském roce objasnili 59, tedy 37,1 %. V roce 2018 bylo na Havlíčkobrodsku zaevidováno 113 případů, z toho 21 objasněných.

  U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů, kdy policisté v roce 2019 zaevidovali 58 trestných činů, ze kterých se jim 26 případů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 44,8 %. V roce 2018 policisté prověřovali 55 případů, z nichž objasnili třináct. Objasněnost v roce 2018 tak činila 23,6 % a v porovnání s loňským rokem došlo k jejímu značnému nárůstu.

  Dalším nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V roce 2019 policisté prověřovali 36 případů, z nichž do konce roku jich objasnili devět. V roce 2018 se jednalo o 21 trestných činů.

  Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii krádeží vloupáním byl v roce 2019 trestný čin krádeže vloupáním do rodinných domů, kdy policisté prověřovali 30 případů, z tohoto počtu policisté osm případů objasnili a objasněnost tak činila 26,6 %.

  Krádeže prosté

  V případě kategorie krádeží prostých došlo v loňském roce na Havlíčkobrodsku o dva trestné činy více než v roce 2018. Policisté v loňském roce prověřovali celkem 187 případů krádeží prostých, přičemž 87 objasnili. Objasněnost tedy činila 46,5 % a ve srovnání s předchozím obdobím došlo k jejímu nárůstu. V roce 2018 objasněnost činila 33,5 %. Policisté tehdy prověřovali 185 trestných činů, z nichž objasnili 62.

  Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech. Policisté v roce 2019 prověřovali 54 trestných činů, z nichž 34 případů objasnili a objasněnost tak dosáhla 62,9 %. V roce 2018 se jednalo o 47 případů, z toho 26 objasněných.

  Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti byly v loňském roce krádeže věcí z aut. V loňském roce jich policisté zaevidovali 34, z nichž 15 do konce období objasnili a objasněnost tak činila 44,1 %.

  Dalšími často páchanými trestnými činy v této kategorii v loňském roce jsou krádeže ostatní (22 případů), krádeže motorových vozidel dvoustopých (19 případů), krádeže kapesní (18 případů). K výraznému poklesu došlo u krádeží v bytech, a to o 13 trestných činů. Policisté jich v roce 2019 zaevidovali dvanáct.

  Hospodářská trestná činnost

  V roce 2019 došlo k 105 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku objasnit 56. Objasněnost tedy činila 53,3 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k 106 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 63 prověřovaných případů. Objasněnost tedy činila 59,4 %.

  V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin neoprávněné držení platebního prostředku. Policisté v roce 2019 prověřovali 22 případů. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo k mírnému nárůstu o dva trestné činy.

  Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem této kategorie je podvod. V loňském roce policisté prověřovali 15 případů, z nichž do konce období objasnili osm. V roce 2018 policisté prověřovali o čtyři tyto trestné činy méně, tedy 11 případů.

  Třetím v pořadí je s počtem 11 případů trestný čin zpronevěry. Policisté do konce roku ukončili prověřování v deseti případech. V roce 2018 policisté prověřovali osm případů tohoto trestného činu.

  K výraznému poklesu došlo v případě trestných činů v souvislosti se zkrácením daně. V roce 2019 policisté prověřovali o 12 těchto trestných činů méně než v roce předešlém. Celkem v loňském roce prověřovali čtyři případy.

  Ostatní trestná činnost

  V kategorii ostatní kriminality v roce 2019 policisté prověřovali 221 trestných činů a u 191 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 86,4 %. Zde došlo oproti roku 2018 k nárůstu odhalených trestných činů, a to o 35 případů. V roce 2018 se jednalo o 186 prověřovaných případů.

  Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 74 případů. V roce 2018 se jednalo o 86 trestných činů.

  Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 65 případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce roku objasnili 46. Objasněnost zde tedy činila 70,7 %.

  Velmi úspěšní jsou policisté na Havlíčkobrodsku v případě odhalování trestné činnosti v souvislosti s trestným činem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za loňský rok odhalili 55 případů, přičemž prověřování do konce roku ukončili v 51 případech. V roce 2018 policisté odhalili 49 těchto trestných činů.

  K poklesu došlo ve srovnání s rokem 2018 v případě trestného činu výtržnictví, a to o devět případů. V loňském roce policisté prověřovali 12 trestných činů výtržnictví.

  Zbývající trestná činnost

  V loňském roce policisté zaevidovali celkem 171 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku 2019 činila 83,6 %. V roce 2018 se jednalo o 169 trestných činů v této kategorii.

  Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali 55 trestných činů, o 13 více než v roce předešlém.

  Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 53 případů. Tento počet je stejný jako v roce 2018.

  por. Mgr. Stanislava MILÁČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Česká centra o vědě, tentokráte s výročím Čapkovy hry R.U.R
  V pondělí 25. ledna uběhne přesně 100 let od prvního uvedení Čapkovy hry R.U.R. Téma „robotizace“, které v posledních letech stále více nabývá na síle, akcentují také Česká centra. Větší část aktivit organizují přímo na centrech v zahraničí, v Kyjevě, Varšavě, Madridu, Moskvě, Milánu, Tokiu. Navíc budou Česká centra partnerem dvou zajímavě koncipovaných tematických projektů. Konkrétně se jedná o Institut umění – Divadelní ústav, který je hlavním organizátorem Mezinárodní teatrologické konference - a Švandovo divadlo, které připravuje uvedení „hry psané robotem“. V obou případech Česká centra spolupracují v rámci zajištění zahraniční on-line prezentace.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Z policejního deníku: krádež kočárku; krádež nářadí z auta v Radošově za sto tisíc, řidička při nehodě utrpěla zranění
  Neznámý zloděj z domu na ulici Bezručova v Havlíčkově Brodě ukradl v úterý 19. ledna v době mezi jednou a půl třetí odpoledne dětský kočárek. Pachatel ze suterénu domu vzal volně odložený sportovní kočárek šedé barvy, čímž majiteli způsobil škodu přes tři tisíce korun. Policisté případ prošetřují jako přestupek proti majetku a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Táborská zoologická zahrada se rozrostla o tři mláďata emu hnědého, další vejce jsou v líhni
  Jednou z mála radostí těchto dnů jsou v táborské zoologické zahradě, která stále zůstává nuceně uzavřená pro veřejnost, jsou nově narozená mláďata. Po jehněti ovce kamerunské se nyní ošetřovatelé těší hned z trojice nově narozených mláďat emu hnědého. Tento počet však nemusí být konečný, další vejce totiž zůstávají v inkubátoru.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Na Hrádku v Třebíči zůstane alej, přibudou stromy, workout, květnaté a bylinné louky, broukoviště i veřejný gril
  Městský park Hrádek je oblíbeným výletním místem jak návštěvníků Třebíče, tak i vyhledávaným odpočinkovým místem Třebíčanů. Název parku je odvozen od zříceniny středověké bašty v jihovýchodní části Hrádku. Stav parku se už několik desítek let nezměnil, a to se odráží na stavu cest, veřejného osvětlení i mobiliáře, které jsou za hranicí své životnosti. Kůrovec a dlouhotrvající sucho zase zapříčinily úhyn a živoření mnoha stromů. V letošním roce začne rozsáhlá revitalizace parku, která bude prováděna v několika etapách. Jejím cílem je obnovení kvality a síly parku jako veřejného prostoru, plného zeleně.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Na Vysočině se loni vyhlašovalo méně pátrání; policisté často pátrají po dětech, které utíkají z výchovných ústavních zařízení
  V současné době pátrají policisté v Kraji Vysočina po 174 osobách. Z tohoto počtu je v 19 případech osoba pohřešovaná, po 16 osobách pátráme v souvislosti s dodáním do výkonu trestu odnětí svobody a v případě 28 osob v pátrání jde o děti se soudně nařízenou ústavní výchovou. V 21 případech policisté pátrají po pobytu osoby. Zbývající osoby jsou hledány na základě soudně vydaných příkazů k zatčení nebo souhlasů se zadržením osoby podezřelé, vydaných státním zástupcem.
 • Vydáno ve čtvrtek 21.1.2021 :
  Drážní objekt v Rozsochách, jenž sloužil jako veřejné toalety, lampárna, sklad a prádelna, je kulturní památka
  Areál železniční stanice Rozsochy na lokální trati Žďár nad Sázavou – Tišnov se rozkládá přibližně dva kilometry severně od středu stejnojmenné obce. Kulturní památkou byl prohlášen tzv. vedlejší drážní objekt, jenž v době svého vzniku sloužil jako veřejné toalety, lampárna, sklad a prádelna. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélného půdorysu se sedlovou střechou, která vznikla v letech 1903 – 1904. Stavba je charakteristická celou řadou kvalitně provedených architektonických detailů.
 • Vydáno ve čtvrtek 21.1.2021 :
  Agresivní muž na Jihlavsku ohrožoval svou partnerku, skončil v policejní cele
  Ze spáchání dvou trestných činů byl obviněn agresivní muž, který se choval násilně vůči své partnerce. O uplynulém víkendu se dostal po vyražení dveří do domu, kde ženu napadal a vzal jí mobilní telefon. Policisté opilého muže dopadli a skončil s pouty na rukou. V sobotu 16. ledna přijali policisté po páté hodině večer oznámení o muži, který v obci na Jihlavsku napadl svoji partnerku a vzal jí mobilní telefon. Z místa poté odešel.
 • Vydáno ve čtvrtek 21.1.2021 :
  Z policejního deníku: žena a muž putovali do vězení; poslal peníze, zboží nedostal; řidiči pod vlivem drog
  Policisté ve Velkém Meziříčí středu 20. ledna vypátrali v rámci obchůzkové služby osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Čtyřiadvacetiletou ženu ze Žďárska, na kterou byl vydaný příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, vypátrala hlídka kolem deváté hodiny ráno v obci nedaleko Velkého Meziříčí. Ženu policisté zadrželi a po provedení potřebných úkonů ji eskortovali do věznice. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Kovárna z poloviny devatenáctého století ve Věžnici byla prohlášena za kulturní památku
  Bývalá kovárna ve Věžnici na Havlíčkobrodsku č. p. 94 byla prohlášena za národní kulturní památku. Kovárna je přízemní zděnou a částečně podsklepenou stavbou obdélného půdorysu. Vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka, v roce 1879 byla upravena na školní třídu a byt učitele, od roku 1894 sloužila nejen pro bydlení, ale i jako kovárna. Objekt plnil také funkci zvoničky v podobě sanktusníku umístěného na vrcholu střechy. Stavebník ani stavitel není znám.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Na Vysočině v současnosti probíhá výstavba obchvatu Havlíčkova Brodu a Osové Bítýšky
  Na Vysočině je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR 427 kilometrů silnici I. tříd, přičemž nejdelší úseky jsou v okrese Havlíčkův Brod (111 km) a okrese Žďár nad Sázavou (105 km). Ve dvou zmiňovaných bývalých okresech se tak nachází polovina silniční sítě I. tříd v kraji. V roce 2020 bylo opraveno 26,2 km silnic, byla provedena rekonstrukce několik propustků nebo úprava tělesa komunikace sil. I/19 za celkem více jak 270 milionů korun bez DPH.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Opilý muž ohrožoval v Jihlavě na ulici Tyršova ženu, policisté žádají svědky o pomoc
  Jihlavští kriminalisté se obracejí na svědky napadení, ke kterému došlo tento týden v Jihlavě na ulici Tyršova. Muž ohrožoval svoji známou, přičemž měl u sebe nůž. Přivolaní policisté ho zadrželi a vzhledem k jeho opilosti skončil na záchytce, muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Žádáme, aby se přihlásili svědci, kteří konflikt viděli a mohli by poskytnout informace o samotném průběhu napadení, nebo situaci, která mu předcházela. Žádáme občany, kteří tento týden v pondělí 18. ledna viděli kolem deváté hodiny dopoledne na ulici Tyršova v Jihlavě muže napadajícího ženu, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Dvaatřicetiletý řidič se po dálnici D1 na Vysočině řítil rychlostí 198 kilometrů v hodině
  I když v našem kraji v těchto dnech klimatické podmínky ovlivňují sjízdnost komunikací a my opakovaně apelujeme na řidiče, aby jezdili opatrně a zbytečně neriskovali, někteří řidiči si s dodržováním nejvyšší povolené rychlosti hlavu nelámou. Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D1 zjistili v úterý 19. ledna odpoledne u řidiče osobního vozu policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Z policejního deníku: sprejer řádil v Krucemburku; krádež věcí z auta v Jihlavě
  Policisté pátrají po pachateli, který v noci ze soboty 16. ledna do desáté hodiny dopoledne následujícího dne na ulici Tkalcovská v Krucemburku na Havlíčkobrodsku posprejoval budovu. Pachatel zde nasprejoval černé nápisy a majiteli tak způsobil škodu kolem deseti tisíc korun. Policisté z Chotěboře případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Naučná stezka kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou bude do podzimu opravena
  Na jaře začne revitalizace deset let staré naučné stezky vedoucí kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou. Dokončena by mohla být už v říjnu. Generální opravu původně bezbariérové trasy s dřevěnými povalovými chodníčky a vyhlídkami, mlatovými cestami a mobiliářem provede pražská firma Green Project za asi pět a půl milionu korun, přičemž výstavbu nových stezek na původních základech z pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů podpoří dotace.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Kriminalita se na Vysočině loni snížila; objasněnost v regionu přesáhla 64 procent
  V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 4 835 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 703 trestných činů méně. Meziročně jde o pokles nápadu trestné činnosti o 12,7 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 103 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 64,2 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 403 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 506 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 773 osob.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Bývala poštovní stanice ve Stonařově postavená v roce 1750 byla prohlášena za kulturní památku
  Bývalá poštovní stanice čp. 17 ve Stonařově na Jihlavsku, která stojí v centru obce na severozápadním nároží návsi při císařské silnici z Jihlavy do Znojma, byla prohlášena za kulturní památku. Stanice po svém uvedení do provozu v roce 1750 představovala hlavní poštovní a dopravní tah z Prahy do Vídně. Trojkřídlá budova byla součástí rozsáhlého areálu s uzavřeným dvorem, který plnil také funkci přepřahací a mýtné stanice. Hospodářské budovy - stáje, kočárovna a stodoly se do dnešních dnů nedochovaly.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Předporodní kurzy v havlíčkobrodské nemocnici on-line, k tomu osobní konzultace a emailová poradna pro nastávající maminky
  Předporodní kurzy pro nastávající maminky a jejich partnery v nemocnici v Havlíčkově Brodě jsou z důvodů aktuální epidemiologické situace pozastaveny. Nyní personál umožní maminkám kurzy on-line a zdarma. Kromě toho mohou rodičky využít také individuální konzultace či online poradny přes email. Nastávající maminky tak mají hned tři možnosti jak konzultovat cokoliv stran těhotenství a porodu v havlíčkobrodské nemocnici.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Z policejního deníku: cyklista se při nehodě zranil; hledaný muž skončil ve vězení; krádež čtyřiceti litrů nafty
  V pondělí 18. ledna se u obce Příštpo na Třebíčsku zranil při havárii cyklista. Kolem sedmé hodiny ráno jel třiašedesátiletý muž na jízdním kole po silnici ve směru od obce, při odbočování na účelovou komunikaci vedoucí na zasněžené vozovce havaroval. Při nehodě se zranil a záchranáři jej převezli do třebíčské nemocnice na ošetření. Policisté u cyklisty provedenou dechovou zkouškou požití alkoholu vyloučili. Nehodu policisté šetří. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Místo narození: sanitka číslo 260
  Pamatujete si na malého Viktora, první miminko naší záchranky roku 2021? Tak právě ten má od včerejška svého sanitkového "brášku". Těhotnou maminku ze Žďárska zaskočily cestou do porodnice na kontrolu silné kontrakce a proto byli s partnerem nuceni zastavit a přivolat si na pomoc záchrannou službu. Během transportu však kontrakce ještě zesílily a záchranářům RZP Velká Bíteš bylo jasné, že do porodnice dojet nestihnou.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Kaple svatého Huberta vyhrála v soutěži O nejhezčí turistickou pohlednici
  V soutěži O nejhezčí turistickou pohlednici, vizitku, deník a kalendářík zvítězila pohlednice s názvem Kaple svatého Huberta, která stojí nedaleko zámku Lednice od autora Ladislava Rennera. Hodnocení proběhlo pelhřimovském Muzeum rekordů a kuriozit. Uvedl to Miroslav Marek z agentury Dobrý den v Pelhřimově.
Další články vydané ve dnech 8. 1. 2021 - 23. 1. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 1. 2021 - Svatou zázračnou vodu může mít každého 18. a 19. ledna doma každý z nás!

13. 1. 2021 - Je nejvyšší čas se začít učit radikálnímu konservatismu: Tedy, jak se léčit sami a bez lékařů!

8. 1. 2021 - Jak může rozumný člověk věřit vědcům, kteří sami vyznávají nesmyslné bludy?

7. 1. 2021 - Gulagy a koncentráky vždy začínají prvním dobrovolným odevzdáním částečky vlastní svobody!

1. 1. 2021 - K novému roku 2021: Nikoho nenuťme činit to, k čemu nechceme být někým nuceni my sami!

26. 12. 2020 - Neomylnou předzvěstí kamenování je, když si dav před Pravdou s křikem zacpává uši.

25. 12. 2020 - Využijme moci Slova!

20. 12. 2020 - Co vlastně byla Betlémská hvězda? Rozhodně ne to, co si myslíme!

20. 12. 2020 - Co bylo, bylo. Nyní vykročme na zcela nové cesty – je to jen k našemu prospěchu!

14. 12. 2020 - Dávný předvánoční rozhovor s Oldou Říhou: Zapomenout na všední skuhrání…


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...