Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8704 dnů

Dnes je 9. srpen
(27. červenec církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 9. 8.:
Neděle desátá po Svatém Duchu Svatvečer sv. Vavřince Sv. Romana, mučedníka
 • 31.1.2020:
  Objasněnost na Havlíčkobrodsku vzrostla a opět přesáhla hranici šedesáti procent
  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 653 skutků. Výborných výsledků policisté, a to jak uniformovaní, tak neuniformovaní, dosáhli při objasňování trestné činnosti. V loňském roce, stejně jako v roce předchozím, objasněnost opět přesáhla hranici šedesáti procent.
  Uniformovaní policisté sloužící na základních útvarech, kteří jsou ve většině případů na místě činu jako první, dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Za těmito výsledky stojí jejich profesionální práce, kterou odvádějí na místě činu, při provádění šetření a vyhledávání a zajišťování stop, které jsou při objasňování trestné činnosti nezbytné. Samozřejmostí je pro ně také řádný výkon hlídkové a obchůzkové činnosti, kterou vykonávají jak ve městech či městysech, ale také na menších obcích. Vynikajících výsledků dosahují také v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Kriminalisté odvádějí výbornou práci, a to díky jejich znalostem v oblasti kriminalistiky, které jsou na vysoké úrovni a dokážou je pohotově a profesionálně aplikovat na daný případ. Důkladné operativní šetření a precizně vedené prověřování je základem jejich úspěšného boje s trestnou činností. Uniformované i neuniformované policisty spojuje zejména vynikající osobní a místní znalost území kde působí, která je na velmi vysoké úrovni. V neposlední řadě je to také jejich vzájemná spolupráce, na kterou je kladen velký důraz. Významnou součástí úspěchu je jejich spolupráce se strážníky městské policie, místními samosprávami a také s veřejností v rámci objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách.

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 653 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 61,5 %. Ve stejném období roku 2018 došlo k celkem 988 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 594, to znamená 60,1% objasněnosti. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu kriminality, a to o 73 trestných činů, objasněnost se však zvýšila a nadále přesahuje 60% hranici.

  Obvodním oddělením, které má nejvyšší objasněnost v rámci celého územního odboru, je s více jak dvaašedesáti procenty Havlíčkův Brod. Chotěbořské obvodní oddělení je jediným obvodem na Havlíčkobrodsku, kde došlo k poklesu kriminality, a to o 33 trestných činů.

  Kriminalita v roce 2019 na jednotlivých obvodních odděleních

  K nejvíce trestným činům došlo v roce 2019 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 648 trestných činů, z nichž se jim 405 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 62,5 %. V roce 2018 policisté prověřovali 566 trestných činů, z nichž 346 objasnili, tedy 61,1 %.

  V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 212 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 125 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 59 %. Zde kriminalita klesla oproti roku 2018 o 33 trestných činů. Z 245 případů v roce 2018 jich 128 policisté objasnili.

  V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 201 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2019 činila 61,2 %, tedy 123 trestných činů. V roce 2018 se jednalo o 177 případů, z toho 120 objasněných.

  Násilná trestná činnost

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k 94 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 69 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 73,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k poklesu o devět případů. Policisté prověřovali 103 násilných trestných činů, z toho se jim podařilo objasnit 83 případů. Objasněnost činila 80,5 %.

  Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2019 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 49 případů, z nichž do konce roku 38 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 77,5 %. Zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu počtu trestných činů v této kategorii, a to o osm případů. V roce 2018 se jednalo o 57 trestných činů, z nichž policisté objasnili 50. Objasněnost činila 87,7 %.

  Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 19 trestných činů, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 47,3 %, policisté objasnili devět případů. V roce 2018 se jednalo o 17 trestných činů, policisté jich objasnili devět a objasněnost tak činila 52,9 %.

  Třetím nejčastějším násilným trestným činem bylo na tomto území v roce 2019 nebezpečné vyhrožování. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem v deseti případech.

  Mravnostní trestná činnost

  V loňském roce kriminalisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 19 mravnostních trestných činů, z nichž do konce období objasnili 12 skutků. Objasněnost tedy dosáhla 63,1 %. V roce 2018 policisté prověřovali 25 případů, z toho jich 21 objasnili.

  Majetková trestná činnost

  V této kategorii došlo ve srovnání s předešlým obdobím k nárůstu trestné činnosti, a to o 52 trestných činů. Zvýšila se však také objasněnost, která přesáhla hranici 40 %.

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 451 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 182 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2019 dosáhla 40,3 %. Ve stejném období roku 2018 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 399 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 29 %, tedy 116 objasněných případů.

  K nejvyššímu nárůstu došlo u případů krádeží vloupáním, kdy policisté v loňském roce prověřovali 159 trestných činů, v 187 případech se jednalo o krádeže prosté a 105 skutků připadá na zbývající majetkové trestné činy.

  Krádeže vloupáním

  Z celkového počtu 159 případů jich policisté v loňském roce objasnili 59, tedy 37,1 %. V roce 2018 bylo na Havlíčkobrodsku zaevidováno 113 případů, z toho 21 objasněných.

  U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů, kdy policisté v roce 2019 zaevidovali 58 trestných činů, ze kterých se jim 26 případů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 44,8 %. V roce 2018 policisté prověřovali 55 případů, z nichž objasnili třináct. Objasněnost v roce 2018 tak činila 23,6 % a v porovnání s loňským rokem došlo k jejímu značnému nárůstu.

  Dalším nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V roce 2019 policisté prověřovali 36 případů, z nichž do konce roku jich objasnili devět. V roce 2018 se jednalo o 21 trestných činů.

  Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii krádeží vloupáním byl v roce 2019 trestný čin krádeže vloupáním do rodinných domů, kdy policisté prověřovali 30 případů, z tohoto počtu policisté osm případů objasnili a objasněnost tak činila 26,6 %.

  Krádeže prosté

  V případě kategorie krádeží prostých došlo v loňském roce na Havlíčkobrodsku o dva trestné činy více než v roce 2018. Policisté v loňském roce prověřovali celkem 187 případů krádeží prostých, přičemž 87 objasnili. Objasněnost tedy činila 46,5 % a ve srovnání s předchozím obdobím došlo k jejímu nárůstu. V roce 2018 objasněnost činila 33,5 %. Policisté tehdy prověřovali 185 trestných činů, z nichž objasnili 62.

  Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech. Policisté v roce 2019 prověřovali 54 trestných činů, z nichž 34 případů objasnili a objasněnost tak dosáhla 62,9 %. V roce 2018 se jednalo o 47 případů, z toho 26 objasněných.

  Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti byly v loňském roce krádeže věcí z aut. V loňském roce jich policisté zaevidovali 34, z nichž 15 do konce období objasnili a objasněnost tak činila 44,1 %.

  Dalšími často páchanými trestnými činy v této kategorii v loňském roce jsou krádeže ostatní (22 případů), krádeže motorových vozidel dvoustopých (19 případů), krádeže kapesní (18 případů). K výraznému poklesu došlo u krádeží v bytech, a to o 13 trestných činů. Policisté jich v roce 2019 zaevidovali dvanáct.

  Hospodářská trestná činnost

  V roce 2019 došlo k 105 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku objasnit 56. Objasněnost tedy činila 53,3 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k 106 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 63 prověřovaných případů. Objasněnost tedy činila 59,4 %.

  V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin neoprávněné držení platebního prostředku. Policisté v roce 2019 prověřovali 22 případů. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo k mírnému nárůstu o dva trestné činy.

  Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem této kategorie je podvod. V loňském roce policisté prověřovali 15 případů, z nichž do konce období objasnili osm. V roce 2018 policisté prověřovali o čtyři tyto trestné činy méně, tedy 11 případů.

  Třetím v pořadí je s počtem 11 případů trestný čin zpronevěry. Policisté do konce roku ukončili prověřování v deseti případech. V roce 2018 policisté prověřovali osm případů tohoto trestného činu.

  K výraznému poklesu došlo v případě trestných činů v souvislosti se zkrácením daně. V roce 2019 policisté prověřovali o 12 těchto trestných činů méně než v roce předešlém. Celkem v loňském roce prověřovali čtyři případy.

  Ostatní trestná činnost

  V kategorii ostatní kriminality v roce 2019 policisté prověřovali 221 trestných činů a u 191 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 86,4 %. Zde došlo oproti roku 2018 k nárůstu odhalených trestných činů, a to o 35 případů. V roce 2018 se jednalo o 186 prověřovaných případů.

  Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 74 případů. V roce 2018 se jednalo o 86 trestných činů.

  Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 65 případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce roku objasnili 46. Objasněnost zde tedy činila 70,7 %.

  Velmi úspěšní jsou policisté na Havlíčkobrodsku v případě odhalování trestné činnosti v souvislosti s trestným činem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za loňský rok odhalili 55 případů, přičemž prověřování do konce roku ukončili v 51 případech. V roce 2018 policisté odhalili 49 těchto trestných činů.

  K poklesu došlo ve srovnání s rokem 2018 v případě trestného činu výtržnictví, a to o devět případů. V loňském roce policisté prověřovali 12 trestných činů výtržnictví.

  Zbývající trestná činnost

  V loňském roce policisté zaevidovali celkem 171 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku 2019 činila 83,6 %. V roce 2018 se jednalo o 169 trestných činů v této kategorii.

  Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali 55 trestných činů, o 13 více než v roce předešlém.

  Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 53 případů. Tento počet je stejný jako v roce 2018.

  por. Mgr. Stanislava MILÁČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v neděli 9.8.2020 :
  Neznámý zloděj napáchal vloupání do stavební buňky škodu za více jak padesát tisíc korun, hrozí mu trest až dva roky vězení
  Škodu více jak padesát tisíc korun napáchal neznámý zloděj, který se z pátku na sobotu vloupal do stavební buňky v ulici Nový Dvůr v Bystřici nad Pernštejnem.
 • Vydáno v neděli 9.8.2020 :
  Výstava Tělo obrazu autora Patrika Hábla v jihlavské galerii Vysočiny
  Výstava PATRIK HÁBL - TĚLO OBRAZU bude zahájena v Oblastní galerii Vysočiny v Komenského 10 v Jihlavě ve čtvrtek 13. srpna v 17 hodin. Výstavní projekt jednoho z nejvýraznějších českých malířů střední generace Patrika Hábla (*1975) je založen na paralele obrazu a lidského těla.
 • Vydáno v neděli 9.8.2020 :
  V galerii Alternativa v Jihlavě bude zahájena výstava TECHNO-COLOR
  Výstava Šárka Pelikánová – Jan Poupě – Jakub Sýkora TECHNO-COLOR bude zahájena v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - Galerie Alternativa Komenského 10 ve čtvrtek 13. srpna v 18 hodin. Název výstavy odkazuje k autorskému přístupu k barvě, který je společný všem třem umělcům. Je jím důraz na experimentální práci s barvou a zároveň na akustickou stránku ve vnímání barvy a barevných vztahů (barevná fonetika).
 • Vydáno v sobotu 8.8.2020 :
  Dětské oddělení v havlíčkobrodské nemocnici se stěhuje do náhradních prostor, důvodem je výměna klimatizace
  Dětské oddělení v nemocnici v Havlíčkově Brodě se přesunulo na dva a půl měsíce do náhradních prostor očního a ORL oddělení. Důvodem je realizace projektu nové vzduchotechniky a klimatizačních jednotek na lůžkové pokoje. I v letních měsících se tak bude dát regulovat teplota vzduchu na celém oddělení, což dosud bylo možné pouze na JIP a stanici intermediární péče o novorozence. Maminkám a dětem tak oddělení nabídne adekvátní komfort při hospitalizaci.
 • Vydáno v sobotu 8.8.2020 :
  Zámecký areál ve Velkém Meziříčí obohatila socha svatého Jana Nepomuckého
  Akademický sochař Patrik Vlček je autorem nové sochy svatého Jana Nepomuckého, která byla během léta naistalována v areálu zámeckého parku ve Velkém Meziříčí. V pátek 17. července ji vysvětil děkan Pavel Šenkyřík.
 • Vydáno v sobotu 8.8.2020 :
  Výstavu v pelhřimovském muzeu O Krávě doplní přednáška o sýrech i divadelní představení Kozí kraviny
  V rámci výstavy O Krávě, která probíhá v pelhřimovském muzeu, se v úterý 11. srpna od 17 hodin uskuteční přednáška O Sýrech.
 • Vydáno v sobotu 8.8.2020 :
  Opilý muž při nehodě na elektrické koloběžce utrpěl vážné zranění
  Opilý pětačtyřicetiletý muž, který jel na elektrické koloběžce ve čtvrtek 6. srpna večer na silnici směrem od Svojkovic na Bohuslavice na Jihlavsku, při jízdě havaroval. Při nehodě utrpěl vážné zranění a záchranáři jej převezli do jihlavské nemocnice.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  Filmový klub v Jihlavě uvede americko-švédský snímek Slunovrat
  Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 10. srpna od 19.30 hodin v kině Dukla snímek Slunovrat, ve kterém skupina mladých lidí se vydá do odlehlé severské vesnice na slavnosti slunovratu. Místo vypadá jako opravdový ráj, avšak jak čas plyne, nastávají čím dál děsivější okamžiky. Režisér Ari Aster je jeden z mála filmových tvůrců, kteří dokáží povýšit horor na umění.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  V Jihlavě roušky v obchodech a městské hromadné dopravě od soboty končí
  Od soboty 8. srpna nebude na Jihlavsku povinnost nosit roušky i v obchodech nebo v městské hromadné dopravě v Jihlavě. V platnosti zůstává už pouze celokrajské opatření pro zdravotnická zařízení, sociální služby a lékárny. Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice na Vysočině.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  Číro si v horku užívá umělý déšť v táborské zoo
  Vzduch se tetelí letním horkem, vedro v posledních dnech je málem na padnutí a nejen lidé, ale také zvířata vyžaduji větší pozornost a péči. Samozřejmostí v ZOO Tábor je dbát na pitný režim zvířat, tedy hlídat, aby měla neustále dostatek vody k pití.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  Záchranáři vytáhli v Havlíčkově Brodě ze Sázavy utopeného muže
  Hasiči společně se složkami integrovaného záchranného systému zasahovali v pátek 7. srpna asi od půl jedenácté ráno v Havlíčkově Brodě v řece Sázavě, kde bylo nalezeno tělo člověka.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  Mezi Počátkami a Svatou Kateřinou zemřel po nárazu do stromu řidič osobního auta
  Při dopravní nehodě osobního auta, která se stala v pátek 7. srpna krátce před jednou hodinou odpoledne u obce Počátky na Pelhřimovsku zemřel řidič osobního vozu. Automobil vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  V Dukovanech vzniká nejmodernější výcvikový trenažer za stovky milionů korun
  Mimořádně přesné simulace běžných provozních i krajně nepravděpodobných událostí umožní nový trenažér určený nejen pro operátory jaderné elektrárny. Po rozsáhlé modernizaci, kterou zahájili energetici v Jaderné elektrárně Dukovany, bude simulátor vybaven špičkovými simulačními technologiemi, díky kterému bude jedním z nejmodernějších výcvikových trenažerů a displejových simulátorů na světě. Poprvé by si jej mohli operátoři naostro vyzkoušet v druhé polovině roku 2022. ČEZ do zkvalitnění výuky a výcviku provozního personálu investuje stovky milionů korun. Klíčovou součástí této modernizace je především aktualizace a obnova softwarového a navazujícího vybavení.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  Při vysokých teplotách pozor na přehřátí, dehydrataci, vyčerpání i na bodavý hmyz
  Před námi je několik dní slunečného a teplého počasí, kdy se můžou denní maxima pohybovat v rozmezí od 27 do 32 stupňů Celsia. A jak to bývá, s horkými dny je spojeno nejen koupání a opalování, ale hrozí také celá řada zdravotních rizik.
 • Vydáno v pátek 7.8.2020 :
  Město Velké Meziříčí pokračuje v obnově hrobky rodiny Kallabovy
  Hrobka rodiny Kallabovy, která patří mezi nejvýznamnější hroby na starém hřbitově na Moráni, prošla první fází obnovy. Poté, co v loňském roce nechalo město opravit zadní stěnu náhrobku, pokračují nyní práce na obnově samotné plastiky pod vedením akademického sochaře Vlasty Douši.
 • Vydáno ve čtvrtek 6.8.2020 :
  Arové v táborské zoo se k nemalé radosti dětí pusinkují
  Velkou ozdobou unikátní kolekce papoušků v ZOO Tábor je skupina pestrobarevných arů zelenokřídlých. Všímaví návštěvníci už zaznamenali, že mohutní papoušci zpozorní, kdykoliv se někdo pozastaví u jejich voliér, a zvědavě si návštěvníky prohlížejí.
 • Vydáno ve čtvrtek 6.8.2020 :
  Spisovatel Eduard Petiška věnoval v tiráži deset svých knih milované manželce Aleně
  Do České databanky rekordů pelhřimovské Agentury Dobrý den byl ve čtvrtek 6. srpna zapsán významný český spisovatel, pan Eduard Petiška. Je málo pravděpodobné, že by rekordmanskou kategorií mohla být Láska. V tomto případě to tak je. Dokazuje to znění certifikátu, který v Muzeu rekordů a kuriozit dnes převzal spisovatel Martin Petiška.
 • Vydáno ve čtvrtek 6.8.2020 :
  V srpnu na hrad Roštejn na divadlo, jazz či Hradozámeckou noc
  Prázdniny se pomalu přesunuly do své druhé poloviny a tím i hlavní turistická sezona na Roštejně. Oblíbený cíl návštěvníků ležící v atraktivní lokalitě Jihlavských vrchů poblíž historických měst Telč a Třešť má ale i v srpnu co nabídnout! Hrad čekají rozmanité kulturní akce a stále trvá motivační akce kraje Vysočina pro podporu domácího turismu, s níž je spojené mimořádné snížené vstupné.
 • Vydáno ve čtvrtek 6.8.2020 :
  Již podeváté obdrží všichni prvňáčci na Vysočině bezpečné kufříky
  Už devátým rokem si prvňáčci na Vysočině z prvního školního dne odnesou kromě nových zážitků také dárek v podobě bezpečného kufříku Kraje Vysočina. Malí školáci v něm mimo jiné najdou veselou cyklolékárničku se Zajícem, maskotem Kraje Vysočina, který dětem připomene důležitá telefonní čísla na složky Integrovaného záchranného systému, reflexní pásek a přívěšek, reflexní vestičku, reflexní pytlík na přezůvky, vystřihovánky, omalovánky, pastelky, papírové hodiny, zábavnou dětskou knihu Ferda v autoškole od BESIPU. Chybět nebude ani časopis Pastelka s krajskou tematikou bezpečného pohybu dětí ve škole a v přírodě.
 • Vydáno ve čtvrtek 6.8.2020 :
  Opilý muž vnikl v Telči do cizího bytu, kde se oháněl nožem po majitelce bytu a vyhrožoval jí
  Policejní inspektor sdělil šestatřicetiletému muži z Pelhřimovska podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování se zbraní a přečinu porušování domovní svobody. Ke spáchání činu došlo v druhé polovině července v domě v Telči, kde se muž nacházel, byl pod vlivem alkoholu a choval se agresivně.
Další články vydané ve dnech 25. 7. 2020 - 9. 8. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
24. 4. 2020 - Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

8. 4. 2020 - Ke Škaredé středě…

1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Jak děda František kdysi „zaklel“ zloděje.

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...