Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8531 dnů

Dnes je středa 19. únor
(6. únor církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 19. 2.:
Středa po první neděli po Devítníku
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 6. 2. (19. 2.):
 • 31.1.2020:
  Objasněnost na Havlíčkobrodsku vzrostla a opět přesáhla hranici šedesáti procent
  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 653 skutků. Výborných výsledků policisté, a to jak uniformovaní, tak neuniformovaní, dosáhli při objasňování trestné činnosti. V loňském roce, stejně jako v roce předchozím, objasněnost opět přesáhla hranici šedesáti procent.
  Uniformovaní policisté sloužící na základních útvarech, kteří jsou ve většině případů na místě činu jako první, dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Za těmito výsledky stojí jejich profesionální práce, kterou odvádějí na místě činu, při provádění šetření a vyhledávání a zajišťování stop, které jsou při objasňování trestné činnosti nezbytné. Samozřejmostí je pro ně také řádný výkon hlídkové a obchůzkové činnosti, kterou vykonávají jak ve městech či městysech, ale také na menších obcích. Vynikajících výsledků dosahují také v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Kriminalisté odvádějí výbornou práci, a to díky jejich znalostem v oblasti kriminalistiky, které jsou na vysoké úrovni a dokážou je pohotově a profesionálně aplikovat na daný případ. Důkladné operativní šetření a precizně vedené prověřování je základem jejich úspěšného boje s trestnou činností. Uniformované i neuniformované policisty spojuje zejména vynikající osobní a místní znalost území kde působí, která je na velmi vysoké úrovni. V neposlední řadě je to také jejich vzájemná spolupráce, na kterou je kladen velký důraz. Významnou součástí úspěchu je jejich spolupráce se strážníky městské policie, místními samosprávami a také s veřejností v rámci objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách.

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 653 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 61,5 %. Ve stejném období roku 2018 došlo k celkem 988 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 594, to znamená 60,1% objasněnosti. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu kriminality, a to o 73 trestných činů, objasněnost se však zvýšila a nadále přesahuje 60% hranici.

  Obvodním oddělením, které má nejvyšší objasněnost v rámci celého územního odboru, je s více jak dvaašedesáti procenty Havlíčkův Brod. Chotěbořské obvodní oddělení je jediným obvodem na Havlíčkobrodsku, kde došlo k poklesu kriminality, a to o 33 trestných činů.

  Kriminalita v roce 2019 na jednotlivých obvodních odděleních

  K nejvíce trestným činům došlo v roce 2019 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 648 trestných činů, z nichž se jim 405 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 62,5 %. V roce 2018 policisté prověřovali 566 trestných činů, z nichž 346 objasnili, tedy 61,1 %.

  V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 212 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 125 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 59 %. Zde kriminalita klesla oproti roku 2018 o 33 trestných činů. Z 245 případů v roce 2018 jich 128 policisté objasnili.

  V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 201 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2019 činila 61,2 %, tedy 123 trestných činů. V roce 2018 se jednalo o 177 případů, z toho 120 objasněných.

  Násilná trestná činnost

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k 94 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 69 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 73,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k poklesu o devět případů. Policisté prověřovali 103 násilných trestných činů, z toho se jim podařilo objasnit 83 případů. Objasněnost činila 80,5 %.

  Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2019 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 49 případů, z nichž do konce roku 38 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 77,5 %. Zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu počtu trestných činů v této kategorii, a to o osm případů. V roce 2018 se jednalo o 57 trestných činů, z nichž policisté objasnili 50. Objasněnost činila 87,7 %.

  Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 19 trestných činů, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 47,3 %, policisté objasnili devět případů. V roce 2018 se jednalo o 17 trestných činů, policisté jich objasnili devět a objasněnost tak činila 52,9 %.

  Třetím nejčastějším násilným trestným činem bylo na tomto území v roce 2019 nebezpečné vyhrožování. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem v deseti případech.

  Mravnostní trestná činnost

  V loňském roce kriminalisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 19 mravnostních trestných činů, z nichž do konce období objasnili 12 skutků. Objasněnost tedy dosáhla 63,1 %. V roce 2018 policisté prověřovali 25 případů, z toho jich 21 objasnili.

  Majetková trestná činnost

  V této kategorii došlo ve srovnání s předešlým obdobím k nárůstu trestné činnosti, a to o 52 trestných činů. Zvýšila se však také objasněnost, která přesáhla hranici 40 %.

  V roce 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 451 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 182 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2019 dosáhla 40,3 %. Ve stejném období roku 2018 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 399 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 29 %, tedy 116 objasněných případů.

  K nejvyššímu nárůstu došlo u případů krádeží vloupáním, kdy policisté v loňském roce prověřovali 159 trestných činů, v 187 případech se jednalo o krádeže prosté a 105 skutků připadá na zbývající majetkové trestné činy.

  Krádeže vloupáním

  Z celkového počtu 159 případů jich policisté v loňském roce objasnili 59, tedy 37,1 %. V roce 2018 bylo na Havlíčkobrodsku zaevidováno 113 případů, z toho 21 objasněných.

  U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů, kdy policisté v roce 2019 zaevidovali 58 trestných činů, ze kterých se jim 26 případů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 44,8 %. V roce 2018 policisté prověřovali 55 případů, z nichž objasnili třináct. Objasněnost v roce 2018 tak činila 23,6 % a v porovnání s loňským rokem došlo k jejímu značnému nárůstu.

  Dalším nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V roce 2019 policisté prověřovali 36 případů, z nichž do konce roku jich objasnili devět. V roce 2018 se jednalo o 21 trestných činů.

  Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii krádeží vloupáním byl v roce 2019 trestný čin krádeže vloupáním do rodinných domů, kdy policisté prověřovali 30 případů, z tohoto počtu policisté osm případů objasnili a objasněnost tak činila 26,6 %.

  Krádeže prosté

  V případě kategorie krádeží prostých došlo v loňském roce na Havlíčkobrodsku o dva trestné činy více než v roce 2018. Policisté v loňském roce prověřovali celkem 187 případů krádeží prostých, přičemž 87 objasnili. Objasněnost tedy činila 46,5 % a ve srovnání s předchozím obdobím došlo k jejímu nárůstu. V roce 2018 objasněnost činila 33,5 %. Policisté tehdy prověřovali 185 trestných činů, z nichž objasnili 62.

  Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech. Policisté v roce 2019 prověřovali 54 trestných činů, z nichž 34 případů objasnili a objasněnost tak dosáhla 62,9 %. V roce 2018 se jednalo o 47 případů, z toho 26 objasněných.

  Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti byly v loňském roce krádeže věcí z aut. V loňském roce jich policisté zaevidovali 34, z nichž 15 do konce období objasnili a objasněnost tak činila 44,1 %.

  Dalšími často páchanými trestnými činy v této kategorii v loňském roce jsou krádeže ostatní (22 případů), krádeže motorových vozidel dvoustopých (19 případů), krádeže kapesní (18 případů). K výraznému poklesu došlo u krádeží v bytech, a to o 13 trestných činů. Policisté jich v roce 2019 zaevidovali dvanáct.

  Hospodářská trestná činnost

  V roce 2019 došlo k 105 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku objasnit 56. Objasněnost tedy činila 53,3 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k 106 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 63 prověřovaných případů. Objasněnost tedy činila 59,4 %.

  V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin neoprávněné držení platebního prostředku. Policisté v roce 2019 prověřovali 22 případů. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo k mírnému nárůstu o dva trestné činy.

  Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem této kategorie je podvod. V loňském roce policisté prověřovali 15 případů, z nichž do konce období objasnili osm. V roce 2018 policisté prověřovali o čtyři tyto trestné činy méně, tedy 11 případů.

  Třetím v pořadí je s počtem 11 případů trestný čin zpronevěry. Policisté do konce roku ukončili prověřování v deseti případech. V roce 2018 policisté prověřovali osm případů tohoto trestného činu.

  K výraznému poklesu došlo v případě trestných činů v souvislosti se zkrácením daně. V roce 2019 policisté prověřovali o 12 těchto trestných činů méně než v roce předešlém. Celkem v loňském roce prověřovali čtyři případy.

  Ostatní trestná činnost

  V kategorii ostatní kriminality v roce 2019 policisté prověřovali 221 trestných činů a u 191 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 86,4 %. Zde došlo oproti roku 2018 k nárůstu odhalených trestných činů, a to o 35 případů. V roce 2018 se jednalo o 186 prověřovaných případů.

  Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 74 případů. V roce 2018 se jednalo o 86 trestných činů.

  Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 65 případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce roku objasnili 46. Objasněnost zde tedy činila 70,7 %.

  Velmi úspěšní jsou policisté na Havlíčkobrodsku v případě odhalování trestné činnosti v souvislosti s trestným činem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za loňský rok odhalili 55 případů, přičemž prověřování do konce roku ukončili v 51 případech. V roce 2018 policisté odhalili 49 těchto trestných činů.

  K poklesu došlo ve srovnání s rokem 2018 v případě trestného činu výtržnictví, a to o devět případů. V loňském roce policisté prověřovali 12 trestných činů výtržnictví.

  Zbývající trestná činnost

  V loňském roce policisté zaevidovali celkem 171 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku 2019 činila 83,6 %. V roce 2018 se jednalo o 169 trestných činů v této kategorii.

  Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali 55 trestných činů, o 13 více než v roce předešlém.

  Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 53 případů. Tento počet je stejný jako v roce 2018.

  por. Mgr. Stanislava MILÁČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 08:32 hodin:
  Muzeum ve Velkém Meziříčí připravuje výstavu Historické cukrárny
  Výstava Historické cukrárny, která přenese návštěvníky zpět v čase a ocitnou se tak nejen v interiéru historické cukrárny, ale také výrobny a obchodu, bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 27. února v 16 hodin v muzeu na zámku ve Velkém Meziříčí.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Obec Rohozná, ve které orkán Sabina zničil na padesát domů, vyhlásila veřejnou sbírku
  Zastupitelé obce Rohozná na Jihlavsku schválili založení veřejné sbírky na získání finančních prostředků pro občany Rohozné, kteří utrpěli újmu při vichřici Sabine v pondělí 10. února. Vichřice poničila na padesát domů.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Neznámý zloděj v Kameničce sebral nářadí či motorové pily v hodnotě více než padesát tisíc korun
  Neznámý zloděj vnikl od úterý 11. do pátku 14. února v Kameničce na Jihlavsku do čtyř objektů a sebral odtud věci v hodnotě více než padesát tisíc korun. Pachatel vnikl na pozemek domu a z neuzamčené garáže sebral různé nářadí jako brusky, vrtačky a motorové pily. Motorové pily si pachatel v obci odnesl ještě ze dvou jiných neuzamčených dílen a pozemku rodinného domu, přičemž jeden z okradených přišel navíc o vrtačku. Policisté po pachateli pátrají.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Cestování regionální dopravou od března s novou jízdenkou a v novém tarifu
  Uspořádání a organizace veřejné autobusové a drážní dopravy na Vysočině doznává postupně zásadních změn. Důležité změny v jízdních řádech, ke kterým došlo v polovině prosince minulého roku, citlivě zasáhly do jednotlivých spojů, tak aby jejich návaznost lépe vyhovovala přepravním potřebám většiny cestujících. Hlavní změnou od 1. března 2020 je zavedení jednotné přestupní jízdenky a zónově relačního tarifu. Díky novému systému organizace veřejné dopravy je v kraji cestujícím k dispozici více spojů než v minulosti a budou na sebe lépe navazovat.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Ženě při nakupování v Třebíči neznámý zloděj ukradl kabelku; policie hledá muže z fotografie
  Třebíčští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při objasňování případu, při kterém přišla žena nakupující v obchodním domě o svoji kabelku. Vznikla jí škoda nejen odcizením věci, ale také v souvislosti se zneužitím platební karty. V zájmu prověřování případu by policisté potřebovali zjistit totožnost muže zachyceného na fotografiích. O kabelku přišla její majitelka v druhé polovině listopadu v Třebíči, když v odpoledních hodinách nakupovala v obchodním domě.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Ptákem roku 2020 je jiřička obecná
  Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku 2020 jiřičku obecnou. Pomyslné žezlo přebírá od hrdličky divoké. Přesto, že každá z nich vyhledává jiné životní prostředí, plachá hrdlička v zemědělské krajině a jiřička naopak v těsné blízkosti lidí, jedno mají společné. Ohrožuje je lidská činnost, kvůli které jim mizí prostor pro život. Udělením titulu jiřičce obecné chtějí ornitologové upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do hnízdišť.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Autogramiáda dvou knih o Josefu Dobiášovi v pelhřimovském muzeu
  Představení dvou nových knih o pelhřimovském rodákovi Josefu Dobiášovi se bude konat v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově ve čtvrtek 20. února v 17 hodin ve freskovém sále zámku pánů z Říčan.
 • Vydáno v úterý 18.2.2020 :
  Žďárští a jihlavští umělci vystaví svá díla v novoměstské galerii
  Vernisáž výstavy nazvaná Výtvarná Vysočina se bude konat ve čtvrtek 20. února v 17 hodin v podkroví Horácké galerie na Vratislavově náměstí 1 v Novém Městě na Moravě. Svoje práce představí třiatřicet výtvarníků ze Spolku výtvarných umělců Vysočiny Jihlava a Klubu výtvarných umělců Horácka Žďár nad Sázavou.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  První čápi se vracejí na hnízdiště; ohrozit je mohou otrávení hraboši
  Ministerstvo zemědělství od 13. února povolilo rozsypávání jedu proti hrabošům Stutox II na povrch půdy. Česká společnost ornitologická od loňského léta upozorňuje na nebezpečí tohoto jedu. Granulemi volně rozhozenými po polích se mohou kromě hrabošů otrávit i další živočichové. Kromě toho hrozí také sekundární otrava, když přiotrávené hraboše pozřou predátoři jako sovy, volavky nebo čápi, kteří se v těchto dnech už začínají vracet na hnízdiště. Povolení platí do 11. června, tedy do doby, kdy je v plném proudu hnízdní sezóna a právě v této době budou ptáci shánět vhodnou potravu pro mláďata. Otrávení hraboši pro ně budou snadnou kořistí.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Děti v jihlavské nemocnici mají opravený další pokoj, je plný obrázků
  V novém roce mají ti nejmenší pacienti jihlavské nemocnice opravené díky sponzorům další zázemí. Zrekonstruovaný pokoj na dětském oddělení plný obrázků mohou využívat dva malí pacienti a jejich doprovod. Oprava byla možná opět díky sponzorům.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Nezletilého opilého chlapce v Jihlavě poranil dospělý muž, skončil v nemocnici
  V sobotu 15. února byli policisté po druhé hodině v noci přivoláni k jihlavskému podniku, kde se zranil mladistvý chlapec, který byl pod vlivem alkoholu. Hoch si při vzájemném poměřování fyzických sil s jiným dospělým mužem poranil ruku a musel být zdravotnickou záchrannou službou odvezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté provedli u mladistvého chlapce dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,89 promile alkoholu. O situaci informovali jeho rodiče. Policisté zjišťují, kdo požití alkoholu osobě mladší osmnácti let umožnil a dopustil se tak protiprávního jednání. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku. Prošetřují rovněž okolnosti, za kterých se chlapec zranil. Policisté informovali také odbor sociálně právní ochrany dětí.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Nemocných s chřipkou na Vysočině již ubylo
  Na Vysočině v minulém týdnu ubylo o čtrnáct procent lidí, které trápí respirační onemocnění; na 1000 obyvatel tak nyní připadá 1596 nemocných.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Hasičské muzeum v Přibyslavi má dvě nové historické stříkačky
  Na novou návštěvnickou sezónu se pilně připravuje ústřední a největší hasičské muzeum, které od roku 1980, tedy právě 40 let, sídlí v Přibyslavi. Za prvních šest týdnů letošního roku v expozici přibyly hned dvě historické stříkačky, první daroval sbor dobrovolných hasičů obce Velatice v okrese Brno-venkov, druhou v pátek 14. února do Přibyslavi dovezli dobrovolní hasiči jihočeské obce Pluhův Žďár.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Středověká památka Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě má novou střechu
  Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě, jediná národní kulturní památka ve městě, prošla v loňském roce rekonstrukcí. Vyměněna byla střecha a poškozené části krovu.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Ve starém domě v Bukově byla nalezena munice sovětské armády z druhé světové války
  Předmět připomínající munici byl nalezen v sobotu 15. února kolem půl jedné odpoledne v Bukově na Žďársku.
 • Vydáno v pondělí 17.2.2020 :
  Policie prosí o pomoc svědky nehody v Jemnici, kdy chodec utrpěl vážné zranění po střetu s autobusem
  Autobus srazil v sobotu 15. února asi v 17.57 hodin na silnici II/152 na ulici Tyršova v prostoru křižovatky s ulicí Lípová před budovou prodejny COOP v Jemnici na Třebíčsku. Policisté prosí případné svědky o pomoc.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Abraham, Peschel, Roučková; nejlepší čeští i světoví motocykloví závodníci přijedou do Chotěboře
  Vzrušující večer, plný zajímavých hostů a dobrodružného povídání o motorkách, závodění i nových výzvách s nejlepšími českými i světovými motocyklovými závodníky - to je CZECH RIDERS SHOW. Uskuteční se 28. února od 19 hodin v Chotěboři na Havlíčkobrodsku.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  U Ústí na Jihlavsku havaroval v noci opilý řidič osobního auta
  Mezi obcemi Zbilidy a Ústí na Jihlavsku havaroval v neděli 16. února po čtvrt na tři v noci pětatřicetiletý opilý muž.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Přednáška Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu v jihlavském muzeu
  Přednáška RNDr. Michala Černého na téma Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu se bude konat v úterý 18. února od 18 hodin v muzejním Malovaném sále v Jihlavě.
 • Vydáno v neděli 16.2.2020 :
  Jihlavská vysoká škola polytechnická oslaví Mezinárodní den průvodců tradičně komentovanými prohlídkami
  I v letošním roce nabízíme všem zájemcům možnost se v rámci připomínek Mezinárodního dne průvodců zúčastnit bezplatných komentovaných prohlídek centrem města Jihlavy s návštěvou vybraných historických objektů a to v sobotu 22. února v 10, 12 a 14 hodin. Sraz účastníků je vždy ve vstupní hale Vysoké školy polytechnické Jihlava
Další články vydané ve dnech 4. 2. 2020 - 19. 2. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších

2. 5. 2019 - 2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“

21. 4. 2019 - Christus resurrexit! Ale jedni mají Hod Boží, druzí Květnou neděli!

20. 11. 2018 - Mons. Petr Piťha: Hodnoty, na kterých stojíme

9. 10. 2018 - Istanbulská úmluva: Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí!

20. 9. 2018 - Legitimita a legalita islámu, aneb trochu jiný pohled na rovnost vyznání v Evropě


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...