Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8748 dnů

Dnes je středa 23. září
(10. září církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 23. 9.:
Středa po neděli šestnácté po Svatém Duchu Sv. Lina, papeže a mučedníka
 • 23.3.2020:
  Propadlé občanky a řidičáky ve stavu nouze platí dál
  Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli šíření nového koronaviru dál řídit. Občané také mohou nadále používat propadlé občanské průkazy nebo cestovní pasy k prokázání totožnosti.
  Tato výjimka platí pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu.

  Účelem této výjimky je omezení pohybu osob i činnosti řady institucí. K prokazování totožnosti mohou občané, kterým skončila doba platnosti občanky nebo cestovního pasu po 1. březnu 2020, použít nadále tyto neplatné doklady. Pokud občan má jeden platný doklad (občanka, pas, řidičák), měl by se prokazovat jedním z platných dokladů. Zároveň tito lidé nemají dočasně – po dobu trvání stavu nouze – povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě 15 dní.

  Řidiči, kterým skončila platnost řidičského průkazu během stavu nouze, mohou po dobu trvání stavu nouze tento doklad používat.

  Uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

  Stanovisko Ministerstva vnitra, totožnost (OP, CP, ŘP):
  Stanovisko Ministerstva vnitra
  k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

  Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje
  aplikovat následující postup:

  1) Prokazování totožnosti:
  Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti
  těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji
  totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho
  platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se
  prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

  2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na
  území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla).
  Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila
  během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající
  z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat
  příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

  3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
  Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020,
  nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15
  pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o
  občanských průkazech, v těchto případech:
  a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
  aa) uplynutí doby v něm vyznačené
  ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
  ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
  ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
  b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
  c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci
  rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
  d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci
  rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
  e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí
  právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
  f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
  g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
  h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
  i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz

  4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1
  písm.f))
  Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej
  vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na
  území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl
  občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

  5) Neprojednání přestupků
  Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je
  porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim
  v době po 1. březnu 2020.

  Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

  Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra
  Praha 20.3.2020
  - tz -
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 08:16 hodin:
  Mezi Škrdlovicemi a Světnovem vyroste 760 metrů dlouhá ovocná alej
  Zástupci Škrdlovic vysadí v podzimních měsících od Škrdlovic ke Světnovu na Žďársku novou ovocnou alej.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Základní školy v Jihlavě budou mít v pátek 25. září volno
  Jihlava zareagovala na doporučení nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly a zavede v pátek ředitelské volno v městem zřizovaných školách.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Z policejního deníku: krádež nafty; u Cejle boural motorkář; alkohol a drogy za volantem
  Ze tří nákladních aut odčerpal neznámý zloděj od pátku 18. září do půl osmé ráno pondělí 21. září v ulici Nádražní v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku více jak dvě stě litrů nafty. Dosud neznámý pachatel u tří nákladních vozidel poškodil víčka palivových nádrží a následně odčerpal a ukradl naftu. Majiteli tak vznikla škoda přes deset tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Případ nadále prověřují a po pachateli, kterému hrozí až dvouleté vězení, pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Opona z roku 1855 ozdobí jeviště divadla v Havlíčkově Brodě
  Opona německobrodského divadelního spolku z roku 1855, která ležela několik desetiletí v depozitáři muzea v Havlíčkově Brodě, byla asi za půl milionu korun zrestaurována. Opona autora Gustava Kubeše vrátí na jeviště současného havlíčkobrodského divadla.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Záchytka v Jihlavě je mimo provoz, opilce budou vozit jinam
  Provoz protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě byl v úterý 22. září až do odvolání z epidemiologických důvodů uzavřen.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Třebíčská nemocnice dostala nástroje používané při laparoskopických operacích
  Nemocnice v Třebíči obdržela od soukromé firmy darem nástrojové síto pro laparoskopickou operativu v celkové pořizovací hodnotě za více jak 282 tisíc korun. Uvedla to mluvčí nemocnice Jitka Mácová.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Pacienti, které čeká totální endoprotéza kolenního a kyčelního kloubu, se mohou lékařů v jihlavské nemocnici vyptat na cokoli
  Pacienti, které čeká totální endoprotéza kolenního a kyčelního kloubu, se mohou v pátek 25. září od 13 hodin zúčastnit ve velké zasedací místnosti jihlavské nemocnice (první patro pavilon A nad informačním centrem) s personálem ortopedicko-traumatologického oddělení, kde se dozví vše o těchto operacích. Zájemci se budou moci podívat do zázemí nemocnice a zdravotníci zodpoví veškeré jejich dotazy. Uvedla to mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Výstava dekorativního, užitkového a osvětlovacího skla ze sbírek jihlavského muzea
  Výstava skla ukrytého v depozitárních prostorách s názvem Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea bude zahájena ve čtvrtek 24. září v prostorách malého výstavního sálu v Jihlavě. Expozice představí užitkové, dekorativní a osvětlovací sklo ze sbírkových fondů Muzea Vysočiny Jihlava.
 • Vydáno v úterý 22.9.2020 :
  Uplynulo padesát let od svěcení zvonů ve Velkém Meziříčí
  Zvony bývaly na věži kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí odedávna. Občas byly zničeny požárem nebo jinou událostí, ale město vždy co nejdříve zajistilo jejich obnovu.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  U Mozerova na Havlíčkobrodsku boural cyklista, po nehodě zemřel
  Mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem u Mozerova boural v pondělí 21. září asi v 16.45 hodin cyklista. Při nehodě zemřel.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  Havlíčkobrodsko se zabarví do oranžova, na Vysočině se ruší některé akce, školy zatím plošně zavírány nebudou
  Havlíčkobrodsko se patrně už dnes podle aktuálních informací krajských hygieniků na semaforu epidemiologické situace zbarví do oranžova. Důvodem k tomuto posunu jsou nepříznivá čísla pozitivních případů COVID.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  Ve Žďáře nad Sázavou u autobusového nádraží přibude do konce října sedmadvacet parkovacích míst
  Celkem sedmadvacet nových parkovacích míst včetně dvou pro invalidy budou výsledkem stavebních prací, které nedávno začaly v části autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou. Dalších dvanáct stání přibude ve vedlejší Chelčického ulici před bytovým domem 2141/8.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  U Vilémova na Havlíčkobrodsku hořela samochodná řezačka, škoda je 3,5 milionu korun
  Samochodná řezačka vzplála v pondělí 21. září okolo půl druhé hodiny odpoledne na poli ve Vilémově nedaleko Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Předběžná škoda je asi 3,5 milionu korun.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  Z policejního deníku: agresivní opilci, krádež motorky či řidič pod vlivem drog
  V sobotou 19. září jel před desátou hodinou večer v Jihlavě po silnici ve směru od ulice Smrčenská na jízdním kole cyklista, který na ulici 5. května havaroval. Muž se při nehodě zranil a záchranáři jej převezli na ošetření do nemocnice. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 2,45 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška. Devětadvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání závažného přestupku na úseku dopravy, který policisté dále šetří. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  Opravovaný úsek silnice I/19 mezi Stříbrnými Horami a Keřkovem je částečně průjezdný, ovšem s omezenou rychlostí 50 km/hod
  Práce na 2019 metrů dlouhém úseku silnice I/19 mezi obcemi Stříbrné Hory a Keřkov na Havlíčkobrodsku se blíží ke svému konci. Opravu povrchu vozovky a odvodnění, která byla prováděna v rámci druhé etapy rekonstrukce silnice I/19 Simtany-Keřkov, se daří realizovat podle schváleného harmonogramu. Rekonstruovaný úsek je tak již dnes, v pondělí 21. září s drobnými omezeními uveden do provozu.
 • Vydáno v pondělí 21.9.2020 :
  Dopravní policisté budou soutěžit v řízení křižovatky
  Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v úterý 22. září změří své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. Soutěže se zúčastní celkem čtrnáct dopravních policistů. Jedná se o policisty z pěti dopravních inspektorátů územních odborů, z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Na hradě Pernštejně mohou návštěvníci obdivovat podzimní plody a květiny
  Již jednadvacátý ročník výstavy Podzim na Pernštejně aneb slavnosti plodů a květin potrvá v prostorách mohutného hradu z 13. století až do pondělí 28. září.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Z policejního deníku: bourající cyklisté, řidič nadýchal více jak dvě promile
  Cyklistka, která jela v sobotu 19. září krátce po čtrnácté hodině na kole od Horních Dubenek k Nové Vsi na Jihlavsku, se asi plně nevěnovala řízení. Když začala brzdit, tak přepadla přes řídítka a spadla na silnici. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Při nehodě si cyklistka způsobila lehká zranění, se kterými byla převezena do nemocnice v Pelhřimově. Na jízdním kole vznikla hmotná škoda ve výši 1000 korun. Policisté nehodu na místě vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Výstava fotografií Jana Pikouse Neznámo kam v domě Gustava Mahlera v Jihlavě
  Výstava fotografií Jana Pikouse s titulem Neznámo kam bude zahájena vernisáží v úterý 22. září v 17 hodin v domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici v Jihlavě a je doprovodným programem 24. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.
 • Vydáno v neděli 20.9.2020 :
  Po čelním nárazu auta do stromu u Police utrpěli zranění dva lidé
  Při dopravní nehodě, která se stala v neděli 20. září ve čtvrt na osm ráno mezi obcemi Police a Kostníky na Třebíčsku, utrpěli zranění dva lidé.
Další články vydané ve dnech 8. 9. 2020 - 23. 9. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
24. 4. 2020 - Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

8. 4. 2020 - Ke Škaredé středě…

1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...