Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8576 dnů

Dnes je pátek 3. duben
(21. březen církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 3. 4.:
Pátek po neděli smrtné Sedmibolestné Panny Marie
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 21. 3. (3. 4.):
 • 26.3.2020:
  Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila k otázce nouzového stavu v ČR (19.03.2020)
  Zveřejňujeme celý záznam projevu předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který přednesl na 17. schůzi Senátu ve středu 18. března 2020 na téma aktuální situace v České republice v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Podkladové materiály jsou k dispozici na konci projevu.
  „Přiznám se, že jsem původně nebyl moc pro to, abychom tento bod projednávali, protože mám docela podobný názor, jak to dnes říkal pan senátor Nenutil, že když je krizová situace, tak se velí. Při tom velení se ne vše podaří a to, co se nepodařilo, se potom hodnotí, až se ta krizová situace zvládne. Nakonec jsem ale názor změnil a teď se omlouvám, budu delší dobu vysvětlovat, proč, protože to považuji za naprosto zásadní a ty věci, které se dějí ze strany vlády a zejména pana premiéra, považuji za bezprecedentní a vysvětlím to.

  Připravil jsem takový materiál podkladový, který všichni máte na svém stole, kde jsou nějaké výpisy ze dvou zákonů – ústavního zákona o bezpečnosti ČR, potom krizového zákona, pak je tam statut Ústředního krizového štábu. To jsou tři dokumenty. Názor jsem změnil poté, co jsem si dokumenty přečetl a za chvilku to vysvětlím. Myslím si, že to poslouchání nebude pro nikoho z nás příjemné. Zároveň bych chtěl říci, že to, co budu říkat, budu říkat skutečně jako senátor a jako člověk, který by to říkal, ať je z kterékoli strany, ani jsem svým spolustraníkům raději to, co dnes budu říkat, neříkal, protože si nemyslím, že se to netýká nějakého stranictví, týká se to obyčejného dodržování zákonů a nějaké slušnosti a mravnosti, která by měla platit v politice napříč stranami. Týká se to toho, že když jsme v té politice, tak bychom měli dělat všechno pro to, abychom nepoškozovali občany, protože jsme tady pro ně a neměli bychom některé věci nadřazovat nad službu občanům. Druhá věc, kterou chci říci, je, že jsem opravdu s nikým, to, co budu říkat, nekonzultoval, akorát jsem to říkal tiskové mluvčí, protože jsem ji prosil, aby materiály distribuovala a chtěl jsem, aby měla nějaký povědomí o tom, proč se tak děje. A třetí věc, kterou mám, než začnu mluvit, je prosba. Chtěl bych poprosit všechny odborníky a případně i slušné politiky, aby to, co budu říkat, opravdu podrobili tvrdé kritice, a pokud nebudu mít pravdu, tak budu v podstatě rád, že nemám pravdu. Ale pokud budu mít pravdu, tak bych byl rád, kdyby se přidali a řekli, že mám pravdu, protože ty věci považuji za naprosto zásadní a vážné.

  Začnu zákony, tím podkladovým materiálem. Je jednak ústavní zákon a potom je tam zákon o krizovém řízení nebo krizový zákon, ve kterém v § 4 je napsáno, že vláda při zajišťování připravenosti ČR na krizové situace při jejich řešení nebo k ochraně kritické infrastruktury v bodě c) zřizuje Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací. Tento krizový štáb vláda zřídila 16. března 2020 s tím, že stav nouze byl vyhlášen 4 dny předtím, 12. března 2020 a s tím, že první nakažení koronavirem byli registrováni v ČR 1. března 2020. První nakažený 1. března 2020, tím pádem vznikla hrozba, nouzový stav 12. března 2020, Ústřední krizový štáb 16. března 2020. Tato data jsou zásadní a důležitá. Když se nyní podíváme na statut Ústředního krizového štábu, který schvaluje vláda, tak zjistíme dvě věci. Jednak jeho obsah – k tomu budu mluvit, a potom zjistíme, že vláda v okamžiku, kdy předtím, těsně předtím, než zřídila Ústřední krizový štáb, statut změnila, statut, který dlouhodobě fungoval, změnila. O tom, kde a jak ho změnila, teprve budu mluvit. Máte statut v podobě, kdy vidíte, kdo a jak co změnil. Vy to tam vidíte. To přeškrtnuté tam bylo původně, to podtržené je tam nově. Všichni to tam v materiálech můžete vidět a zase bude dobré, pokud to budete, co říkám, kontrolovat nejen vy, ale pokud ho zkontroluje ještě někdo další. Teď k tomu statutu a k tomu, co se tady dělo a co podle mého názoru se skutečně dít mělo. V článku II působnost Ústředního krizového štábu je bod 1, který říká, že štáb po vyhlášení nouzového stavu – to je jedna možnost po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení nebo válečného stavu, jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, to znamená je tady možnost vyhlášení i před vznikem krizového stavu, před vyhlášením stavu nouze nebo stavu nebezpečí nebo stavu ohrožení nebo při jiných závažných situacích opět, což si myslím, je například existence nákazy koronavirem v České republice, týkajících se bezpečnostních zájmů ČR, zřizuje vláda.

  Ten štáb má za úkol připravovat návrhy na řešení situace. Návrhy na řešení situace! Ten štáb má celkem 18 členů. Má předsedu a 17 členů, kde jsou dány jednoznačně a jasně jejich pozice. Já se k tomu dostanu. Jsou to například všichni náměstci významných ministerstev, jsou to předsedové významných institucí, jako je Správa státních rezerv, nebo byl to například Úřad pro jadernou bezpečnost, který byl v té nové podobě vyškrtnut, čili paní Drábová kdysi byla členkou ústředního štábu krizového, teď podle nového schváleného není. A teď k těm věcem, které jsou zde napsány.

  Krizový štáb má zabezpečovat jednu věc, mluvila o tom paní starostka Chmelová. Čl. 2 bod 3. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, část vynechávám a čtu konec, a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních samosprávných úřadů a orgánům územních samosprávných celků. Už prosím, páni starostové a paní starostky, víte, proč jste neměli informace? Protože nebyl zřízen ústřední krizový štáb, protože ten má ve svém statutu jasně popsáno, jakým způsobem, když vzniká krizová situace a je řešena krizová situace, mají být informováni územní správní úřady a orgány územních samosprávných celků. Pokud ale ústřední krizový štáb nefunguje a není zřízen, tak se to nějak lepí. A když se to nějak lepí, tak je velmi pravděpodobné, že se na něco zapomene. Jinými slovy, teprve po zřízení ústředního krizového štábu vám začaly chodit informace. Je to logické, protože teprve k tomu byl v tom okamžiku důvod daný zákonem, resp. podzákonnou normou, což je statut.

  Čl. 3 Aktivace štábu. O aktivaci štábu rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti v ČR, nebo z jiných závažných důvodů první místopředseda vlády, nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda. Návrh na aktivaci štábu může podat člen vlády. Jinými slovy, to, že nebyl ústřední krizový štáb zřízen ani 1. března ani 3. března ani 12. března, je něčí odpovědnost. Čí je to odpovědnost, plyne z čl. 3. A to je odpovědnost člověka, který také může za to, že vy, starostové a starostky, jste neměli informace. Protože nedal žádný jiný pokyn z úrovně bezpečnostní rady nebo vlády, aby vy jste je dostávali. Ten pokyn je v tom statutu. Ale pokud ten statut nemohl být funkční, protože nebyl ústřední krizový štáb, tak informace nemohly být.

  Složení štábu. Ty úžasné změny. Normálně, a má to hlubokou logiku, já se k tomu dostanu, podle starého statutu, ne toho nově schváleného, je předsedou krizového štábu buď ministr vnitra, v případě ohrožení státu ministr obrany. A místopředsedou logicky je potom náměstek ministra vnitra, nebo náměstek ministra obrany, aby to fungovalo a mohli to řídit, když se bráníme, obrana, když řešíme nějakou vnitrostátní situaci, vnitro. Z důvodu, domyslete sami, se stalo to, že se změnil čl. 4 odst. 1 tak, že předsedou štábu jmenuje předseda vlády podle charakteru situace některého z členů vlády, nebo členů štábu. Bylo to proto, aby se předsedou ústředního krizového štábu mohl stát náměstek, a tím náměstkem je pan náměstek Prymula. On za to nemůže, stal se jím. Ale tím, že se jím stal, tak se například stalo, že v čl. 8 Odborné pracovní skupiny a operační centra je napsáno, že při štábu se zřizují následující odborné pracovní skupiny, které jsou aktivovány vždy, když je aktivován štáb, a že tyto skupiny zřizuje některý z ministrů. A teď například, pane ministře Vojtěchu, jak jste zde říkal, jak teď funguje ten tým, tak jednou z odborných pracovních skupin, která je automaticky zřízena v případě ústředního krizového štábu, kdyby krizový štáb fungoval normálně, je ta skupina v čl. 8 odst. 1 písm. a), je to skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji, jejímž vedoucím je pověřený zaměstnanec Správy státních hmotných rezerv a členy pověření zaměstnanci ministerstev, jejichž náměstci jsou členy štábu. Takže tak to je.

  Kdyby existoval ústřední krizový štáb od začátku, tak samozřejmě automaticky vzniká skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji a nemusí pan ministr zdravotnictví speciálně dělat skupinu, která zabezpečuje zabezpečení ochrannými pomůckami, protože na to ten statut myslí, protože naše krizové řízení a náš krizový zákon a náš statut je jeden z nejlepších v Evropě. Opravdu o tom něco vím jako hejtman. Jeden z nejlepších. Naše integrované složky záchranného systému patří k nejlepším v Evropě a ví přesně, co mají dělat. Akorát potřebují, aby mohly ty věci dělat, aby byl zřízen ústřední krizový štáb a aby byl dodržován ten starý statut. Kdyby tomu tak bylo, tak by věci normálně, standardně běžely. Nazpátek. Dalšími členy štábu jsou... O tom, co si mám myslet o tom, že v rámci změny statutu došlo k vyškrtnutí z krizového štábu předsedy státního Úřadu pro jadernou bezpečnost a ředitele sekretariátu bezpečnostní rady, nebo že došlo k vyškrtnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, prezident republiky je nejvyšší velitel ozbrojených sil v ČR, jeho zástupce byl vyškrtnut z jako účastník ústředního krizového štábu, já tomu nerozumím. Nevím, proč se tak stalo. Byli přidáni jiní, možná oprávněně, možná ne, já to nenapadám. Akorát fakt těmto věcem nerozumím.

  Co se týká vlastního složení krizového štábu, tak samozřejmě pro pana senátora Horníka a pro pana místopředsedu, pan Prymula neřekl všechno. Čl. 4 odst. 4. V případech, kdy za c) je z důvodu řešení výskytu závažných infekčních onemocnění vyhlášen krizový stav, což je náš případ, je vyhlášen z důvodu závažných infekčních onemocnění vyhlášen krizový stav... A kdy je zároveň aktivován štáb, on byl toho 16., stávají se ústřední, teď vynechávám, stává se ústřední epidemiologická komise součástí štábu. Ústřední epidemiologická komise je dohledatelná na webových stránkách. Jsou tam odborníci na epidemie a šíření epidemií. Kdyby byl aktivován ústřední krizový štáb, tito odborníci se automaticky stali členy ústředního krizového štábu, automaticky, protože to umí, jsou k tomu nadáni, začnou věci řešit, normálně, standardně, tak, jak je nastaveno krizové řízení v ČR. Tohle všechno se rozběhlo 16. března. My prvního března jsme měli první koronavir tady.

  Jinak, další věci, které tam jsou, povinnosti členů štábu, možná tady o tom potom bude mluvit můj kolega Zdeněk Nytra, který je více v obraze z hlediska toho, jak fungují jednotlivé složky IZS. Ale další článek 6. Povinnosti členů štábu. Členové štábu zajišťují součinnost, zajišťují odpovědné zástupce do odborných pracovních skupin atd. Jsou tady věci o externí spolupráci, nebudu vás tím unavovat, jenom... O odborných pracovních skupinách, o jejich roli, jsem už mluvil. Důležitá věc, která také byla vynechána, nechápu proč, nebude to teď fungovat. Náměstek ministra vnitra a náměstek ministra obrany a předseda Správy státních hmotných rezerv měli nominovat vedoucí odborných pracovních skupin. To se teď nestane. Já nevím, kdo ty vedoucí odborných pracovních skupin bude nominovat. Rozumíme si. Dříve tam bylo, že to dělal náměstek ministra vnitra nebo náměstek ministra obrany. To jsou místopředsedové ústředního krizového štábu. Dneska jsou zrušeni, protože tam je jiný předseda, tak vlastně není jak zřídit odborné pracovní skupiny. Jinými slovy, tím, že se v některých místech statut změnil, se vlastně znehybnila, respektive stala impotentní jiná místa v tom statutu, protože nemohou fungovat, neboť ti, co to měli řídit, už nejsou na těch pozicích, na kterých měli být, protože se statut změnil. To znamená, když zrušíte ředitele, nahradíte ho místoředitelem, tak pokud někde jinde v tom má ředitel nějaký úkol, tak on ho nemůže plnit, protože už není na té pozici, na které měl být. A to se stalo, to znamená, když to zjednoduším, změny nejsou ani kompatibilní. To znamená, kdyby dnes přišla nějaká jiná krizová situace, tak by nebylo řešitelné za této situace, protože statut je napsaný takhle špatně. V tomto okamžiku. Zajímavá věc je potom, že se stálá dosažitelnost členů štábu snížila ze 180 minut na 120 minut, což je zvlášť pikantní v případě, když se stalo to, že v statutu je pro ústřední krizový štáb vyhrazeno místo jednání. Místo jednání je ve speciální místnosti, která je zařízena na videokonference, na spojení se světem, na ochranu lidí, kteří rozhodují o našich životech. A tohle všechno je buď na ministerstvu vnitra, nebo na ministerstvu obrany. A to je tam proto, protože předsedou má být buď ministr vnitra nebo ministr obrany. Tito lidé nejsou předsedy, čili to místo neexistuje, resp. není důvod tam chodit, oni dělají videokonference, nevím odkud. Protože místa a místnosti, které jsou k tomu připraveny za naše peníze, nemohou být aktivovány, protože předsedou ústředního krizového štábu je náměstek ministra zdravotnictví, nikoli buď ministr vnitra, nebo ministr obrany. Taková je situace. Takhle je to složité. A takhle těžko potom se rozhoduje. Já nechci napadat a nebudu říkat, jestli někdo rozhodoval špatně nebo dobře, já chci jenom říct, že tady my děláme nějaké zákony a existují potom nějaké normy, v tomto případě dokonce osvědčené normy. A že by bylo dobré, i když si člověk myslí, že je sebelepší, aby se tím řídil.

  Protože když se tím neřídí, tak hrozí, že bude chaos, že vznikne chaos, a to neznamená, že ty věci nebudou fungovat, to neznamená, že budeme nejhorší, to neznamená, že tu věc nepřekonáme, že to nezdoláme, ale samozřejmě to bude stát více úsilí, více peněz, více námahy a více strachu. Protože ty věci, které byly vymyšlené, někdo odmítl používat. Odmítl je používat a šel si svojí vlastní cestou. V případě krizového řízení jít vlastní cestou je chyba. Je to obrovská chyba. Je otázkou, jak draze za ni zaplatíme. Nikdo to nespočítá. Nikdy! Protože my nevíme, jak bychom překonali ten problém, kdybychom šli tou správnou, zákonnou cestou. My jsme tou zákonnou cestou a správnou cestou nešli do 16. března. A od 16. března se to pomalu začíná zlepšovat. Ještě k tomu něco řeknu. Závěry. Závěry mám z toho tři. Najdu si je...

  První, vláda, resp. premiér nepochopitelně, pro mě nepochopitelně, odkládali zřízení ústředního krizového štábu, pro mě nepochopitelně, tím se stalo, že koordinace a součinnost vázla, tím se stalo, že návrhy na opatření, které byly dělány, nebyly dělány koncepčně, chybí plexiskla atd. To má dělat úplně někdo jiný než premiér. To má dělat jedna ze skupin. A chyběla odbornost. To znamená, chyběla koordinace a součinnost, chyběly správné návrhy na opatření, které byly provázány a chybělo odborné rozhodování, protože byl pozdě zřízen ústřední krizový štáb. To je závěr jedna. To neznamená, že ty věci nefungují. Fungují. Víme to všichni, my jsme mistři improvizace. Díky tomu takhle dobře fungujeme. Ne díky tomu, kdo to řídí. Díky tomu, že ti lidé jsou odpovědní, že dělají sami, co můžou, že starostové si zřídili krizové štáby, že kraje si zřídily krizové štáby, že všichni makali, dělali, co uměli. Díky tomu to funguje. A díky tomu jsme lepší než Itálie a jiné země. Zejména díky tomu! Za to patří velké poděkování těm lidem. A velká úcta.

  Druhý závěr. Účelové a některé obtížně pochopitelné změny statutu. Nerozumím těm změnám statutu, ať to někdo zanalyzuje a vysvětlí mi, proč ty změny byly udělány, můj názor je, že to způsobí v současnosti problémy, např. v případě odborných skupin, a hlavně když vznikne nějaká jiná situace, jiná situace, tak budou veliké problémy, protože ten statut byl udělán jakoby na jednu situaci, ten není dělán na jednu situaci, ten statut je dělán na to, aby fungoval kdykoliv, ať je to povodeň, ať je to havárie, dopravní nějaká, ať je to třeba nějaká infekce. A takhle to nemůžeme udělat, teď se nám hodí, aby to bylo pro tu infekci, protože pak to nebude fungovat někdy jindy. A my to zase budeme měnit. Tak se nedělají přece zákony. To nikdo z nás nechce.

  A třetí závěr je pro mě obrovským zklamáním, obrovským zklamáním, a to je, že ze všeho, co jsem prostudoval, co jsem si přečetl, tak mi to vychází tak, že tady došlo k nadřazení prezentace členů vlády nad optimální postupy řešení krizového stavu. Někdo nadřadil tu svoji prezentaci a to, jak je výkonný, jak je dobrý, jak je efektivní, jak to všechno umí, neříkám, že se nesnažil, možná, že spal fakt jenom jednu hodinu denně, klidně je to možné, ale tuto prezentaci, když nadřadíte optimálním postupům, což znamená ústřední krizový štáb, což znamená to všechno, co jsem říkal, tak v tom okamžiku je to průšvih. Je to průšvih! Nikdo nikdy by to neměl dělat, zejména by to neměl dělat politik, protože v tom okamžiku si hraje s osudy nás všech. A to prostě není dobře. A pokud my máme dnes něco udělat, tak musíme vyzvat pana premiéra, vládu, pana ministra, aby s tou improvizací přestali, aby se začali řídit normálními pravidly, aby nechali mluvit odborníky, aby nechali jednat lidi, kteří jsou v tom statutu k tomu určeni, aby začali normálně pracovat a třeba tu část toho času v televizi nechali někomu jinému. Věřte, že to všem nejvíc pomůže. Je pravdou, že v tom případě může některá strana přijít o nějaká procenta, já si myslím, že dneska nejde o procenta, dneska jde o naše zdraví a o naše životy. Děkuji za pozornost."

  Podkladové materiály:
  Statut Ústředního krizového štábu (s vyznačenými úpravami přijatými 15. 3. 2020)
  Ústavní zákon 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR (nouzový stav) + zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)
  - tz -
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 12:41 hodin:
  Opilý čtyřiatřicetiletý řidič na Havlíčkobrodsku havaroval, tři lidé utrpěli zranění
  Tři zraněné si vyžádala dopravní nehoda, která se stala ve čtvrtek 2. dubna před čtvrtou hodinou odpoledne mezi obcemi Utín a Hesov na Havlíčkobrodsku. U řidiče policisté naměřili téměř dvě promile alkoholu.
 • Vydáno dnes v 10:20 hodin:
  Karanténa dává šampionovi F1 pořádně zabrat; nezodpovědně doporučuje lidem, aby nechodili do zoo
  Nevím, co přesně vedlo Lewise Hamiltona, šestinásobného šampiona v závodech formule 1, k tomu, aby na sociálních sítích vyzýval lidi, aby přestali chodit do zoo. Ale jeho apel naznačuje, že ho zřejmě psychicky dost poznamenal nucený pobyt v domácí karanténě. „Když jste teď zavření doma, tak se možná dokážete trochu vžít do pocitů zvířat, která jsou nucena žít v zajetí každý den a přišla o život, jaký měla předtím," napsal šampion, který musel do karantény, protože byl v přímém kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem. „Prosím, nechoďte v budoucnu už do žádné zoologické zahrady ani cirkusů, protože přesně tuhle věc svými penězi podporujete,“ vyzval všechny šestinásobný mistr světa.
 • Vydáno dnes v 08:42 hodin:
  Městská hromadná doprava v Jihlavě začne jezdit jako v létě o víkendu
  Dopravní podnik města Jihlavy připravil v rámci nouzového stavu ve spolupráci s odborem dopravy MMJ další omezení provozu trolejbusů a autobusů MHD v Jihlavě. Jihlavští radní ve čtvrtek schválili další úpravy provozu městské hromadné dopravy v rámci nouzového stavu v České republice. Vzhledem k razantnímu poklesu cestujících přejde jihlavská MHD do kombinace letního provozu trolejbusových linek a omezení na autobusových linkách se zachováním ranních a odpoledních posílených spojů do průmyslových zón.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Velbloud dvouhrbý se chodí podrbat ke „kartáčovníku“
  Exkluzivní drbátko má ve svém výběhu v ZOO Tábor velbloud dvouhrbý.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Osmnáctiletý motorkář utrpěl při nehodě na Pelhřimovsku zranění
  Osmnáctiletý motorkář se zranil při nehodě, která se stala ve středu 1. dubna po třetí hodině odpoledne u Miletína na Pelhřimovsku.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  U Kochánova začal z nedbalosti hořet lesní porost
  Mezi Měřínem a Velkým Meziříčím ve Stránecké Zhoři - Kochánově začal ve čtvrtek 2. dubna krátce po půl druhé odpoledne hořet lesní porost.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Auto srazilo v Havlíčkově Brodě chodkyni, ta utrpěla zranění
  Osobní auto srazilo ve středu 1. dubna po páté hodině ráno v Havlíčkově Brodě chodkyni.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Neukázněné řidiče kamionů, kteří projíždějí provizorní most u Velkého Beranova policisté přísně pokutují
  V souvislosti s budováním obchvatu Velkého Beranova platí na silnici II/602 stanovené přechodné dopravní značení, které zakazuje vjezd nákladním vozidlům, jejichž hmotnost přesahuje 12 tun.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Stavební práce na silnicích probíhají téměř po celé Vysočině
  Kraj Vysočina s městem Třešť zahájil generální opravu průtahu Třeště, tedy silnice II/406 v úseku od křižovatky s II/403 (na Stonařov) po železniční trať. V současnosti se jedná o uzavírku pro první etapu prací (od radnice po železniční přejezd), na kterou ještě letos naváže druhá etapa v trase od radnice po křižovatku u hotelu Harmonie a následně třetí etapa od křižovatky na Batelov (včetně) až po křižovatku na Stonařov. Město Třešť plánuje v rámci této stavby rekonstruovat vodovod a kanalizaci, po dokončení budou následovat pokládky povrchů.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Špatné časy restaurací: Tržby s koronavirem klesly o 83 procent; čtyři z deseti se navíc bojí, že je skolí stravovací paušál
  Tuzemské restaurace trpí. Dva týdny od uzavření se jejich prodeje propadly podle platebních údajů společnosti Edenred o plných 83 procent. Mnohé bojují a vydávají jídla z okének nebo je posílají prostřednictvím rozvážkových služeb, ale čísla ukazují, že odvětví je v historicky nejhorší krizi. Teď se navíc velká část z nich bojí, že jim definitivně zlomí vaz odliv zákazníků kvůli chystanému stravenkovému paušálu.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín budou svítit modře, vyjádří tak podporu lidem s autismem
  Obě jaderné elektrárny Dukovany i Temelín se společně s dalšími regiony ČEZ opakovaně připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna modré světlo, symbolizující komunikaci, ozáří vstup do elektrárny Dukovany. Vyjádří tak podporu a solidaritu osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě komunikace. Aktuální neočekávané změny v souvislosti s opatřeními kvůli COVID 19 jsou právě pro ně velkým problémem.
 • Vydáno ve čtvrtek 2.4.2020 :
  Kvůli náporu lidí bude otevřený sběrný dvůr na Ratířovské v Jihlavě
  Sběrný dvůr Havlíčkova v Jihlavě funguje v omezeném režimu a to od pondělí do pátku vždy od 6 do 14 hodin. Sběrný dvůr na Rantířovské ulici bude otevřen od pondělí 6. dubna.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Nejvzácnější druh v táborské zoo umí mňoukat „jako na lesy“
  Masotra, samec fosy madagaskarské patří k nejvzácnějším zvířatům žijícím v ZOO Tábor. Nevěřili byste, jak hlasitě se tato zdánlivě klidná šelma středního vzrůstu dokáže projevovat.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Kronospan žádá o povolení nadlimitního zdroje hluku
  Firma Kronospan žádá krajský úřad o dočasné povolení nadlimitního zdroje hluku. Město nesouhlasí a varuje před podstatným zásahem do kvality života obyvatel.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Vysoká škola polytechnická v Jihlavě pomáhá v boji s koronavirem
  Členové akademické obce VŠPJ nenápadně, ale aktivně vstupují do dobrovolné pomoci nejen regionálním institucím, které to potřebují v souvislosti s postupem epidemie způsobené novým koronavirem. Studenti posledního ročníku denního studia oboru Všeobecná sestra a studenti všech ročníků oboru Zdravotně sociální pracovník jsou aktivováni a připraveni pomoci na výzvu hejtmana Kraje Vysočina při nedostatku kvalifikovaného personálu u poskytovatelů jak zdravotní, tak sociální péče. V současné době vysoká škola nabízí a koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů i pracovníků školy prostřednictvím Poradenského a kariérního centra.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Od neděle 5. dubna bude fungovat na Vysočině víkendová zubní pohotovost v centrální ordinaci v Jihlavě
  Počínaje nedělí 5. 4. 2020 až do odvolání bude v Kraji Vysočina zajištěna víkendová pohotovost (soboty, neděle) v centrální ordinaci v Jihlavě. A to od 8:00 do 12:00 hodin. (Případně déle dle aktuální potřeby, ale pouze po telefonické domluvě.)
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Muzeum Vysočiny Jihlava vydalo mimořádné číslo muzejního časopisu speciálně pro seniory, s on-line prezentací nezůstávají pozadu ani další muzea
  Přestože prakticky celý svět ochromila pandemie nového typu koronaviru, která si mimo jiné vyžádala uzavření restaurací, vybraných obchodů a všech kulturních zařízení pro veřejnost, činnost uvnitř krajských muzeích se nepřerušila.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Pacienty jihlavské nemocnice snímá termokamera
  Zdravotníci jihlavské nemocnice mají nového užitečného pomocníka. U vstupu do nemocnice je ode dneška termokamera. Měří přicházejícím lidem teplotu. Měření je přesnější, pohodlnější a bezpečnější pro obsluhující personál.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Živnostenský úřad žádá: Nechoďte k nám žádat o ošetřovné, je to zbytečné, volejte nebo pište e-mail
  Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na Ošetřovné pro OSVČ. ŽÁDOSTI NEBUDEME PŘIJÍMAT NA ŽIVNOSTENSKÉM ÚŘADU. Přesto dnes v úřední době 14-17 hod čekáme fronty a vyzýváme, nechoďte k nám, je to zbytečné. KDY LZE PODAT ŽÁDOST? Žádost o dotaci na ošetřovné mohou OSVČ podávat nejdříve 1. 4. 2020 od 9:00. OSVČ si mohou požádat o podporu za období 12. - 31. 3. 2020. Datum ukončení příjmů žádosti 30. 4. 2020.
 • Vydáno ve středu 1.4.2020 :
  Termín zápisů do škol zůstává, proběhnou on-line
  Přihlášky do škol lze zaslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo přes webovou aplikaci ZápisyOnline. Osobní návštěvu lze uskutečnit výjimečně po domluvě se školou.
Další články vydané ve dnech 19. 3. 2020 - 3. 4. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...