Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8637 dnů

Dnes je středa 3. červen
(21. květen církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 3. 6.:
Středa Suchých dnů Svatodušních
 • 9.4.2020:
  Co všechno právě řeší Oblastní charita Třebíč?
  Oblastní charita Třebíč poskytující v našem okrese sociální, zdravotní a další služby se snaží i v současné situaci být svým klientům stále nablízku, jak to jen jde. Řada z nich upravila režim poskytování služby a přešla k bezkontaktní on-line komunikaci a vede s klienty telefonní, e-mailové či FB konzultace.
  Terénní služby však jedou ve vysokém nasazení stále naplno. Klientů v domácí péči přibylo, protože nemocnice uvolnily kapacity pro nemocné s koronavirem, a tak jsou zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, asistentky i pečovatelky v této době vystaveni větší pracovní zátěži, než to bývá běžně. Vyjížděním do terénu za návštěvami klientů denně také čelí nebezpečí nákazy. Pokud by se v jejich řadách začala nemoc šířit, hrozí kolaps zdravotně-sociálního systému. Proto se stále a s důsledností v Oblastní charitě Třebíč řeší vybavení pracovníků dezinfekcí a ochrannými pomůckami, k nimž patří roušky, ústenky, ochranné štíty, respirátory, ochranné pláště, návleky, rukavice, brýle, aby se jim zajistilo co největší bezpečí.

  Kromě toho, že si tyto prostředky třebíčská Charita sama nakupuje, dostala některé i darem, např. MONTI systém daroval 50 l dezinfekce na ruce. Z Diecézní charity Brno, Města Třebíč a z Kraje Vysočina přes Českou lékařskou komoru přišly zásilky s dezinfekcí, rouškami, jednorázovými ústenkami, respirátory, rukavicemi, pláštěnkami, ochrannými štíty, aj.

  Na dodání ochranných štítů se podíleli také místní SPŠT Třebíč, SOŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice: Firma ALFA in navázala s třebíčskou Charitou spolupráci a štíty bude pro ni i nadále vyrábět a dodávat.

  Finanční injekci ve výši 50 000 Kč na nákup dalších ochranných pomůcek, jejichž spotřeba je veliká, promptně poskytla Skupina ČEZ, která v této situaci vypsala a nabídla speciální grant Krizová pomoc.

  Nedostatek roušek na trhu vyvolal okamžitou reakci – šití látkových roušek v domácnostech i v charitních službách. Středisko sv. Zdislavy bylo první, kde je začali šít a vybavovat jimi svých 109 pracovníků, což je víc jak třetina všech pracovníků celé třebíčské Charity. Právě terénní pracovníci hospicových, zdravotních, pečovatelských i asistenčních služeb vyjíždějící denně za klienty jsou vystaveni největšímu ohrožení nákazy a bylo nutné právě je v prvé řadě začít chránit. Brzy zde bylo svépomocně ušito kolem 800 kusů roušek, po 6 kusech se dostalo terénním pracovníkům, aby jich měli dost i na výměnu během práce, a ještě zbylo i na rozdávání dalším lidem. Potřeba roušek prudce narůstala, bylo třeba jimi zabezpečit další pracovníky, klienty, seniory v terénu, lidi kontaktované přes Charitní záchrannou síť, kteří by si je sami nedokázali opatřit. K jejich šití se přidali i pracovníci z Domovinky, Centra Ruth, Paprsku naděje, rané péče, Ambrely, Klubíčka i azylových domů a k tomu ještě i bezpočet ochotných pomocníků v domácnostech. Našili jich celkem na 2 500!

  Jak se situace mění, daří se terénní pracovníky vybavovat k návštěvám klientů v domácnostech účinnějšími jednorázovými ústenkami. Jejich potřeba čítá asi 10 000 ks za měsíc. Obdobné je to i u rukavic. Možná se ta čísla mohou zdát vysoká, ale v zájmu bezpečnosti je to nevyhnutelné.

  „V tuto chvíli se již ve Středisku sv. Zdislavy šijí za pomoci dobrovolníků nové roušky z nanovláken. Tato speciální netkaná textilie díky svým vlastnostem naše zdravotní sestřičky a pečovatelky ochrání před koronavirem ještě lépe. Nabídla ji darem znojemská firma PFNonwovens Czech s.r.o. a máme jí tolik, že z ní našijeme ústenky pro všechny,“ s potěšením o novince informuje vedoucí terénních služeb Eva Vráblová a dodává: „Vodácké centrum Znojmo vytvořilo distribuční místo pro výdej netkané textilie pro celou Jižní Moravu a dnes již i část Vysočiny. Děkujeme!“

  „O mimořádnou službu nákupů osamělým seniorům z třebíčského okresu zájem rozhodně je,“ říká její koordinátorka Jana Mušková a pokračuje: „Evidujeme víc jak 60 zájemců, ponejvíc z Třebíče a Hrotovic, jezdíme však i do několika nedalekých obcí. Požadavky zvlášť teď, před svátky, vzrostly co do počtu i do objemu. Na Zelený čtvrtek nás čeká 32 nákupů. Objednávky přijímáme v pracovní dny dopoledne, z nich sestavím rozpis a podle něj tým mých kolegyň a dobrovolníků nákupy uskuteční. Obstaráváme i léky. Situace se nejednou nečekaně zkomplikuje, např. někdy sami musíme za lékařem do ordinace a počkat si na vypsání receptu, jindy sice vystaví a pošle e-recept, ale ne všichni senioři s tím umí pracovat, a tak musíme dojet za nimi na místo a problém vyřešit. Pak následuje cesta zpět, nato fronta v lékárně. S lékárníky máme dobrou zkušenost, ochotně nám vybaví více receptů najednou. Chvíli to však trvá. Lidem, kteří zrovna stojí za námi a čekají, jsme velmi vděční, mají-li s námi trpělivost. Stalo se, že to museli vydržet i 20 minut! Děkujeme také vstřícným prodavačům v blízkém supermarketu, kde nakupujeme, kteří nám pomáhají vyhledávat konkrétní zboží, poradí, ukážou… Oceňuji i to, že mám velmi dobrý tým spolupracovníků, který slouží s vysokým nasazením. Těžké nákupy nosí bez reptání třeba i do 4. patra bez výtahu, na prosby seniorů pomohou i navíc – vynesou smetí, vyberou schránku, … Je to náročná služba, ale má i pěkné chvíle, setkáváme se často s projevy upřímné vděčnosti, a to nám dodává chuť pokračovat dál,“ hodnotí Jana Mušková.

  Informace z dalších služeb…

  Pavlína Kovářová, koordinátorka rané péče sdělila: „Snažíme se být s našimi klientskými rodinami stále v kontaktu aspoň po telefonu či e-mailu. Rodiče nám volají, potřebují poradit, vysvětlit, zasíláme jim materiály, ze kterých si informace mohou nastudovat a mít je doma po ruce. Vyhledáváme jim a doporučíme vhodné pomůcky, které mohou při terapii s jejich dítětem použít. Takováto komunikace však má svá omezení, je časově i psychicky mnohem náročnější. Není nad to přijet přímo do rodiny, ukázat názorně to, co se slovy na dálku dlouho a nesnadno vysvětluje, přivézt příslušnou pomůcku či knihu, poradit, odpovědět hned v té konkrétní situaci na otázky,“ dodává koordinátorka.

  Koordinátor K-centra Noe Ivo Vítek přibližuje situaci ve své službě: „Výměnný program, který chrání osoby závislé, a také veřejnost, je v tomto období daleko větší než dřív. Klienti nemají práci, a tak se vrací k drogám a alkoholu…,“ konstatuje a současně přidává i informaci o fungování další své služby – Probačních programů MOST: „Klientům za nastalé situace zadáváme jako alternativu trestu odnětí svobody náhradou jiné úkoly, kdy se z důvodu přenosu infekce snažíme vyloučit kontakty. Píší tedy různé referáty, které pak on-line odevzdávají ke kontrole. Tento nezvyklý způsob komunikace a práce s klienty je náročný a plný úskalí.“

  „Naší snahou je být v kontaktu s obyvateli vyloučené lokality a působit zejména na rodiče. Ti mají tendenci zanedbávat domácí školní přípravu svých dětí, což by zanedlouho znamenalo podstatnou ztrátu v tomto školním roce dosažených znalostí a dovedností a propad proti svým vrstevníkům,“ říká za sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi – Klubíčko Třebíč vedoucí Marie Pořízová.

  „V současné době v azylových domech řešíme zabezpečení ochrany ubytovaných i zaměstnanců s omezením jejich vzájemného kontaktu. Společné aktivity se nekonají. Návštěvy nejsou povoleny,“ informuje vedoucí střediska Jaroslav Fr. Žák.

  Třebíčská Charita pomáhá, potřebuje však i sama pomoci?

  „Zajišťovat naše vlastní služby, a přitom reagovat na potřeby a úkoly, které přinesla aktuální doba, není vůbec jednoduché, odpovídá ředitel Petr Jašek. „Nabízíme lidem nové formy pomoci. Kromě již zmíněných nákupů, je to i POMOC PO TELEFONU, kdy lidé mohou zavolat našim vybraným psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, kněžím, kteří je vyslechnou a pomohou jim jejich problém a obavy řešit. Jsem rád, že toho lidé využívají. Za krátký čas jsme zaznamenali již několik desítek telefonátů. Některé rozhovory jsou jednoduché, na pár minut, ale jsou i složitější konzultace přesahující půl hodiny. Potěšilo mne, že se na nás lidé obracejí s důvěrou a my jim i tímto způsobem pomáháme nést těžkosti života, které je v této momentální situaci znejisťují a omezují,“ vysvětluje ředitel a pokračuje dále: „V našich službách jsme zpracovali krizové plány pro případ rozšíření nákazy. Permanentně řešíme nedostatek ochranných pomůcek ve službách. Např. v azylových domech i terénních službách chybí jednorázové ochranné oděvy a brýle, ochranných pomůcek se nedostává také K-centru i Doléčovacím centru. Chtěl bych apelovat na firmy i jednotlivce, kdo máte možnost darovat tyto věci, budeme velmi rádi. Uvítáme také finanční příspěvky, které nám umožní podle potřeby si konkrétní ochranné pomůcky nakoupit, ale i uhradit provozní náklady související např. s rozvozem nákupů pro seniory. Děkuji vám, kteří se rozhodnete pomoci, i vám, kteří nám již pomáháte. Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a všechno dobré,“ uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.
  Marie PALOČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 15:40 hodin:
  Krov střechy kostela svatého Jakuba Většího v Jihlavě se otevírá veřejnosti
  V kostele sv. Jakuba Většího se bude opět provázet. Zrekonstruovaný krov kostela se návštěvníkům otevře poprvé v úterý 9. června. Přístupný bude vždy od úterý do soboty, v neděli a v pondělí bude kostel zavřený.
 • Vydáno dnes v 13:33 hodin:
  V Jihlavě a Praze byl zaznamenám výskyt žlabatky, škůdce kaštanovníku
  V Jihlavě a Praze zaznamenali inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) na mladých rostlinách kaštanovníku jedlého po nějakém čase opět žlabatku Dryocosmus kuriphilus. Tento škodlivý organismus je původem z Číny. U silně napadených stromů dochází k postupnému žloutnutí koruny a oslabení růstu, ojediněle mohou stromy až odumřít.
 • Vydáno dnes v 12:08 hodin:
  Neznámý vandal nařízl u Havlíčkovy Borové kmeny lip
  Kmeny dvou vzrostlých lip nařízl v čase od pátku 29. května do pondělí 1. června u obce Havlíčkova Borová na Havlíčkobrodsku neznámý vandal. Svým jednáním způsobil škodu kolem deseti tisíc korun.
 • Vydáno dnes v 11:36 hodin:
  Rekordy v karanténě aneb připomínka odsunutého 30. festivalu Pelhřimov - město rekordů
  V Pelhřimově v zahradě Muzea kuriozit, městě rekordů se bude ve dnech 9. - 14. června konat akce Rekordy v karanténě, jako připomínka o rok odsunutého jubilejního 30. festivalu Pelhřimov – město rekordů. Půjde o to nejzajímavější (a současně realizovatelné v nových podmínkách) z ¾ roku připravovaného festivalu.
 • Vydáno ve středu 3.6.2020 :
  Ve věku 95 let zemřel badatel a genealog Vladimír Makovský
  V úterý 2. června ráno zemřel ve věku 95 let vlastivědný badatel, genealog, zakladatel Vlastivědné genealogické společnosti (VGS), autor mnoha knih, držitel Skleněné medaile Kraje Vysočina a čestný občan rodné obce Věcov pan Vladimír Makovský. Díky zájmu Vladimíra Makovského o genealogii a vlastivědu vznikla ve Velké Meziříčí Genealogická a vlastivědná společnost již před více jak pětadvaceti lety. Jako její zakladatel se pan Makovský stal také čestným členem Moravské genealogické a heraldické společnosti.
 • Vydáno ve středu 3.6.2020 :
  Policisté pátrají po třech mužích z fotografie kvůli posprejovanému vagonu na jihlavském nádraží
  Jihlavští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při prověřování případu, při kterém došlo k posprejování vagonu na jihlavském hlavním vlakovém nádraží. V lokalitě se pohybovali tři muži, zachycení na fotografii, jejichž totožnost by policisté v zájmu probíhajícího prověřování potřebovali zjistit.
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Policisté hledají svědky nehody, která se stala ve čtvrtek u Sudic na Třebíčsku
  Policisté z dopravního inspektorátu Třebíč se obracejí na veřejnost o pomoc při objasnění okolností dopravní nehody, která se stala ve čtvrtek 28. května v době kolem 10.25 hodin na silnici I/23 u obce Sudice na Třebíčsku. Policisté hledají případné svědky této nehody, především řidiče bílého osobního vozu jedoucího v protisměru, který musel zastavit, aby nedošlo k čelnímu střetu jeho vozidla s nákladním vozidlem bílé barvy s návěsem se šedou plachtou, který měl na dopravní nehodě přímou účast.
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Pár bernešky bělolící vyseděl v táborské zoologické zahradě šest nových přírůstků
  Šestice právě vylíhlých housátek bernešky bělolící rozšířila řady zvířat chovaných v ZOO Tábor. Nová mláďata jsou velmi čiperná a jejich až neskutečně starostliví rodiče mají co dělat, aby je uhlídali.
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Dnes poprvé otevírá „Kukang Coffee“ – v Česku unikátní kavárna, která pomáhá chránit outloně na Sumatře!
  Právě dnes, v úterý 2. června, otevřela své dveře prvním hostům unikátní „ochranářská“ kavárna „Kukang Coffee“! Můžete si v ní vychutnat šálek kávy a podílet se tím na ochraně outloňů a pomoci farmářům z daleké Sumatry. Poznejte s námi příběh kávy, která chrání přírodu!
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Jihlavští policisté obvinili dvaapadesátiletého muže ze spáchání tří trestných činů
  Ze spáchání tří trestných činů byl obviněn muž, který v Jihlavě napadl chlapce. Hoch ho přitom pouze upozornil na nevhodnost jeho jednání. Po úderu sklenicí do oblasti hlavy skončil zraněný chlapec v nemocnici. Podezřelý muž byl po činu zadržen a policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Obviněnému muži hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Kriminalisté objasnili případy vloupání na Pelhřimovsku
  Pelhřimovští kriminalisté na základě výborné operativní činnosti objasnili dva případy vloupání do podniků na Pelhřimovsku. Pachatele podezřelého z této trestné činnosti kriminalisté zadrželi a policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Devětapadesátiletý muž, který má vloupání na svědomí, byl již v minulosti soudně trestaný.
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Pár vzácných jeřábů popelavých přilákal k hnízdění opravený rybník v Černíči poblíž Telče
  V rybníce Černíč u Telče na Jihlavsku úspěšně hnízdí vzácní jeřábi popelaví. Kromě jeřábů na rybníku hnízdí desítky dalších ptačích druhů. Rybník, který je přírodní památkou, se v minulých letech opravoval, v okolí vznikly nové tůně a upravil se ostrov. To vytvořilo ptákům optimální podmínky s dostatkem úkrytů i potravy.
 • Vydáno v úterý 2.6.2020 :
  Na silnicích Vysočiny zemřelo od začátku roku sedmnáct osob; nehod bylo 1676
  V průběhu prvních pěti měsíců letošního roku šetřili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na silnicích v našem kraji celkem 1 676 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet dopravních nehod snížil, a to o deset procent. Letošní dopravní nehody si vyžádaly sedmnáct obětí – patnáct účastníků dopravních nehod zemřelo bezprostředně po dopravní nehodě (uvedeno v tabulce) a dva další účastníci vážným zraněním podlehli ve zdravotnickém zařízení.
 • Vydáno v pondělí 1.6.2020 :
  Návštěvníci Autokina pod chladicími věžemi zažili o víkendu živý přenos startu raketoplánu Crew Dragon i premiéru krátkého filmu k 35. výročí JE Dukovany
  Jedinečnou příležitost pro návštěvníky autokina v Jaderné elektrárně Dukovany přinesl sobotní start amerického raketoplánu Crew Dragon, jehož živý přenos návštěvníci sledovali živě na promítacím ploše a jen o pár minut později i přímo na obloze nad elektrárnou. Druhou premiérou byl nový krátký film týkající se 35. výročí provozu elektrárny. Posun startu první komerční kosmické lodi Crew Dragon společnosti SpaceX možná přidělal vrásky kolegům jejího zakladatele Elona Muska, zároveň ale poskytl příležitost organizátorům největšího českého autokina v elektrárně Dukovany. Ti využili příležitosti a před film Jumanji zařadili živou projekci jejího startu. O pouhých několik desítek minut nato se objevily světla vysoko na obloze přímo nad elektrárnou.
 • Vydáno v pondělí 1.6.2020 :
  Ve Vílanci na Jihlavsku zemřela při požáru kuchyně jedna osoba
  Při požáru kuchyně, který vzplál v rodinném domě ve Vílanci na Jihlavsku v pondělí 1. června krátce po půl druhé odpoledne, zemřela jedna osoba. Uvedli to hasiči na svém webu.
 • Vydáno v pondělí 1.6.2020 :
  Všech dvanáct domácností z projektu Housing First v Jihlavě je již ubytováno
  První den v červnu se do nového bytu z projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě nastěhovala poslední vylosovaná rodina. Nový domov díky projektu našlo 28 dospělých osob a 20 nezletilých dětí s dlouhodobou zkušeností s bytovou nouzí.
 • Vydáno v pondělí 1.6.2020 :
  V domově pro seniory v Břevnici jsou všichni zdraví, těší se na návštěvy
  Zlomové datum v provozu Domova se zvláštním režimem v Břevnici na Havlíčkobrodsku bylo 29. května 2020, kdy opakované COVID testy potvrdily negativní výsledek u poslední léčené klientky domova. Oznámení o karanténě z brány domova zmizelo už dnes, v pondělí 1. června po obědě, jen pár hodin poté, co krajská hygienická stanice ukončila oficiálně karanténu. Podle ředitelky zařízení Hany Hlaváčkové se všech současných dvacet klientů těší na povolení návštěv.
 • Vydáno v pondělí 1.6.2020 :
  Vycházka k Chotárům, tůním a rybníkům ve Žďárských vrších v sobotu
  Botanicko-zoologická vycházka pro všechny zájemce se uskuteční se v sobotu 6. června od půl desáté dopoledne. Cílem procházky se tentokrát stane lokalita zvaná Chotáry poblíž obce Chlumětín na Žďársku.
 • Vydáno v pondělí 1.6.2020 :
  Ve sklepení zámku v Přibyslavi v noci hořelo
  Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v pondělí 1. června krátce před čtvrtou hodinou ráno ve sklepě zámku v Přibyslavi. Uvádějí to hasiči na svém webu.
 • Vydáno v neděli 31.5.2020 :
  Na Žďársku boural opilý cyklista
  Šestadvacetiletý cyklista projížděl v pátek 29. května po půl desáté večer na jízdním kole po silnici III/3911 Kadolcí od Křižanova na Žďársku a v pravotočivé zatáčce v klesání nezvládl řízení a přejel k levému okraji vozovky, kde s jízdním kolem upadl na vozovku.
Další články vydané ve dnech 19. 5. 2020 - 3. 6. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
24. 4. 2020 - Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

8. 4. 2020 - Ke Škaredé středě…

1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...